Öregséginyugdíj-jogosultság és a közszolgálati jogviszony megszűnése


Amennyiben egy köztisztviselő betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, melyik napon szűnik meg a jogviszonya a Kttv. alapján? AKttv. 60. §-ának (7) bekezdése csak a kérelem benyújtásának esetére vonatkozik?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. május 17-én (228. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4416

[…] 60. §-a (1) bekezdésének j) pont szerinti kérelmét a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napját megelőző harmadik hónap utolsó napjáig írásban nyújthatja be a munkáltatóhoz. A határidő elmulasztása miatt igazolás benyújtásának nincs helye, ebben az esetben a köztisztviselő jogviszonya annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a köztisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte [Kttv. 60. § (7) bek.].Az idézett Kttv. 60. §-ának (7) bekezdése szerinti jogviszony-megszűnési időpont vonatkozik egyrészt arra az esetre, amikor a köztisztviselő nem nyújt be kérelmet a jogviszony fenntartása érdekében, másrészt arra az esetre is, ha ugyan benyújt kérelmet, de elmulasztotta a kérelem beadására nyitva álló határidőt. Ezért, ha bekövetkezik a Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontjában meghatározott megszűnési ok, és a köztisztviselő nem nyújtott be kérelmet a jogviszonya fenntartása érdekében, a köztisztviselő jogviszonya a Kttv. 60. §-ának (7) bekezdése alapján annak a hónapnak az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.