Kölcsönvevő bejelentési kötelezettsége


Van-e a munkaerő-kölcsönzés során valamilyen bejelentési kötelezettsége az adóhatóság felé a kölcsönvevőnek? Mi eddig úgy tudtuk, hogy az adminisztrációs kötelezettségek a kölcsönbe adót terhelik.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. május 17-én (228. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4419

[…] Ugyancsak a kölcsönbe adó ilyen tartalmú kötelezettségére lehet következtetni abból a szabályból is, melynek értelmében a kölcsönvevő köteles - eltérő megállapodás hiányában - legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig közölni a kölcsönbe adóval mindazokat az adatokat, amelyek a munkabér kifizetéséhez, valamint a munkaviszonnyal összefüggő, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszolgáltatási, fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek [Mt. 217. § (5) bek.].Mindezek mellett az Art. 42. §-a rendelkezik a kölcsönvevő bejelentési kötelezettségéről is. Eszerint a kölcsönvevő az állami adó- és vámhatósághoz köteles bejelenteni a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatása) megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét - ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét -, valamint a kölcsönbe adó nevét és adószámát, továbbá a foglalkoztatás megkezdésének napját,b) befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbe adó nevét és adószámát, továbbá a foglalkoztatás befejezésének napját.Látható, hogy a kölcsönvevőt is jól […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.