Határozatlan helyett határozott időre szóló munkaszerződés

Kérdés: Lehet a határozatlan idejű munkaviszonyt úgy módosítani, hogy határozott idejűvé váljon? Ha igen, a határozott idejű munkaviszony 5 éves időtartamát hogyan kell számítani?
Részlet a válaszából: […] ...belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is [Mt. 192. § (1)-(2) bek.]. A törvény nem tiltja azt, hogy a felek a határozatlan idejű munkaviszony tartamát határozott időre szóló munkaviszonyra módosítsák. A határozott idő 5 éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Próbaidőt követően létesített határozott idejű munkaviszony

Kérdés: Van-e jogszerű lehetőség arra, hogy a munkaviszonyt a próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással megszüntessük, majd közvetlenül ezt követően ugyanarra a munkakörre határozott időre kössünk munkaszerződést a munkavállalóval? Erre azért lenne szükség, mert így valóban meg tudnánk győződni arról, hogy a munkavállaló ténylegesen alkalmas-e az adott munkakörre.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 45. §-ának (5) bekezdése értelmében a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Kollektív szerződés ilyen tartalmú rendelkezése alapján a próbaidő legfeljebb hat hónap lehet [Mt. 50....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás megszűnése

Kérdés: A munkavállalókkal a munkaszerződésben, annak megkötésekor, versenytilalmi megállapodást is megkötünk, ami alapján a munkaviszony megszűnését követő 2 évig nem mehetnek a konkurenciához dolgozni. Erre az alapbéren felül külön díjat is fizetünk. Felmerült a kérdés, hogy mi történik ezzel a megállapodással, ha a határozott időre kötött munkaszerződés letelik, és emiatt megszűnik a hatálya?
Részlet a válaszából: […] A felek megállapodása alapján a munkavállaló - legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné; e kötelezettség teljesítéséért a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Határozott idejű munkaviszony munkavállalói megszüntetése

Kérdés: Egyéves határozott időre létesítettem munkaviszonyt a munkáltatómmal. A próbaidő már letelt, de a munkateher és a kevésbé szimpatikus kollégák miatt sajnos úgy érzem, hogy nem találtam meg az igazi helyemet, így tovább akarok lépni. Kaptam is egy ajánlatot, sokkal jobb feltételek mellett, több pénzért. Azt tudom, hogy azonnali hatállyal nem mondhatok fel, de megszüntethetem-e a munkaviszonyt jogszerűen egyéb módon?
Részlet a válaszából: […] A határozott idejű munkaviszonyt akkor szüntetheti meg felmondással, ha olyan ok áll fenn, amely a munkaviszony fenntartását az Ön számára lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.]. Ebben az esetben a 30 napos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 25.

Elszámolási kötelezettség folytatódó munkaviszony esetén

Kérdés: Egy munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel áll munkaviszonyban. El kell-e számolni a munkavállalóval (kilépés stb.), ha a határozott idejű munkaszerződés lejárta előtt azt nem határozatlan idejűvé módosítják, hanem egy új, határozatlan idejű munkaszerződést kötnek a felek?
Részlet a válaszából: […] ...tényállás szerint a felek egy új határozatlan idejű munkaviszonyt létesítenek még a közöttük fennálló határozott idejű munkaviszony lejártát megelőzően. A határozott idejű munkaviszony az eredeti munkaszerződés szerinti időpontban a törvény erejénél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Hat hónapos próbaidő kikötése határozott idejű munkaviszonyban

Kérdés: Munkáltatóm egyéves határozott idejű munkaszerződéssel, és hat hónap próbaidővel alkalmazott azzal az ígérettel, hogy az egy év leteltét követően munkaviszonyom határozatlan tartamúvá válik. Jól értettem egy korábbi cikkükből ("Határozott idejű munkaviszony"), hogy hat hónap próbaidő kikötésére nem is kerülhetne sor a határozott idejű munkaviszony esetében?
Részlet a válaszából: […] A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől (a munkába lépés napja) számított, legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. A három hónapnál rövidebb próbaidőt a felek legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthatják, de annak tartama a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.

Határozott idejű munkaviszony megszűnése betegség miatti keresőképtelenség alatt

Kérdés: 2016. november 21-én létrejött köztem és egy közvetítő cég között egy határozott idejű munkaszerződés, mely december 15-ig szólt. Táppénzre kényszerültem menni, mert nagyon nagy a fizikai megterhelés, amiről előtte nem tájékoztattak. Próbáltam helytállni, de az egészségem nem bírta. 2016. december 15-ével így is megszűnt a munkaviszonyom, vagy csak a táppénz leteltével?
Részlet a válaszából: […] A határozott idejű munkaviszony - külön munkáltatói intézkedés nélkül - megszűnik a határozott idő lejártával [Mt. 63. § (1) bek. c) pont]. Ennek tényét nem befolyásolja az sem, ha Ön a betegszabadságát tölti, vagy betegség miatti keresőképtelensége folytán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Határozott idejű munkaszerződések láncolata

Kérdés: Cégünknél egyes kollégákat határozott idejű szerződéssel alkalmazunk, néhányukat évek óta, de a törvényi ötéves felső korlátot tiszteletben tartva. Erre azért van szükségünk, mert ezek a munkatársak olyan megrendelői körnek dolgoznak, akiknél bármikor változhat a megrendelt munka mennyisége, akár évekig kimaradhat a megrendelés, ezért állandó kockázat, hogy alkalmazottaink feleslegessé válnak. Hogyan tudunk úgy munkaszerződést kötni velük, hogy az ebből eredő kockázatokat csökkentsük, de szabályosak maradjunk munkajogi szempontból is?
Részlet a válaszából: […] ...módosítanak, hogy a munkaerőigény ingadozásához jobban igazodjon a határozott idejű szerződések aránya. Megjegyezzük, hogy bár a határozatlan idejű munkaviszony munkáltatói felmondása valóban költségesebb, mint a határozott idő végével egyszerűen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Gyermekem jövő hónapban lesz kétéves, és ismét munkába szeretnék állni. A munkáltatómmal határozott idejű szerződésem volt, az egyik kolléga helyettesítésére vettek fel. Ez a kolléga tavaly szeptemberben vissza is tért. Ekkor én már fizetés nélküli szabadságon voltam. A cég szabályzata szerint a munkavállalóknak a CSED és a GYED alatt is jár a cafeteria, amit én a mai napig kapok a cégtől. Ebben az esetben meddig él még a szerződésem, ha visszamegyek?
Részlet a válaszából: […] A határozott idejű munkaviszony megszűnik a határozott idő leteltével [Mt. 63. § (1) bek. c) pont]. Ehhez nincs szükség a felek jognyilatkozatára, a megszűnés automatikusan bekövetkezik a határozott idő leteltével. Esetünkben a határozott idő aznap telt le, amikor a kolléga,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Egyszerűsített foglalkoztatás késedelmes bejelentése

Kérdés: Egyszerűsített foglalkoztatás keretében is foglalkoztatunk munkavállalókat, és egy belső ellenőrzés során kiderült, hogy az egyik munkavállalónkat adatrögzítési hiba miatt egy nappal későbbi időpontra jelentettük be, mint amelyik napon ténylegesen munkát végzett. Ezt követően még több alkalommal is dolgozott alkalmi munka keretében, az azokra vonatkozó bejelentések már helyesek voltak. Mit érdemes ilyen esetben tenni, illetve mit jelent a munkaviszony szempontjából a hibás bejelentés?
Részlet a válaszából: […] ...érdekében nem is módosíthatják [Mt. 201. § (1)-(2) bek.].A késedelmes bejelentés jogkövetkezménye lehet, hogy a felek között határozatlan idejű munkaviszony jött létre; ebben az esetben a munkáltatónak a bejelentéseket ennek megfelelően javítania kell....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.
1
2