Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott határozatlan idejű munkaviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás megszűnése

Kérdés: A munkavállalókkal a munkaszerződésben, annak megkötésekor, versenytilalmi megállapodást is megkötünk, ami alapján a munkaviszony megszűnését követő 2 évig nem mehetnek a konkurenciához dolgozni. Erre az alapbéren felül külön díjat is fizetünk. Felmerült a kérdés, hogy mi történik ezzel a megállapodással, ha a határozott időre kötött munkaszerződés letelik, és emiatt megszűnik a hatálya?
Részlet a válaszból: […]olyan előírás, hogy azt a munkaszerződéstől elkülönült szerződésben kellene létrehozni; egyedül az írásba foglalása kötelező [Mt. 228. § (3) bek.]. A bírói gyakorlat kifejezetten el is ismeri annak a lehetőségét, hogy versenytilalmi megállapodást a munkaszerződésbe lehessen foglalni; és egységes az ítélkezési gyakorlat abban is, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése nem zárja ki a versenytilalmi megállapodás fennmaradását. Ilyenkor a munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás fennmarad, ha a felek kizárólag a munkaviszony (munkaszerződés) megszüntetésében állapodnak meg, és nem rendelkeztek kifejezetten a versenytilalmi megállapodás megszüntetéséről (BH2010. 20.).Álláspontunk szerint ugyanez az elv érvényesül a határozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3966

2. találat: Határozott idejű munkaviszony munkavállalói megszüntetése

Kérdés: Egyéves határozott időre létesítettem munkaviszonyt a munkáltatómmal. A próbaidő már letelt, de a munkateher és a kevésbé szimpatikus kollégák miatt sajnos úgy érzem, hogy nem találtam meg az igazi helyemet, így tovább akarok lépni. Kaptam is egy ajánlatot, sokkal jobb feltételek mellett, több pénzért. Azt tudom, hogy azonnali hatállyal nem mondhatok fel, de megszüntethetem-e a munkaviszonyt jogszerűen egyéb módon?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkateher nagy, vagy hogy a munkatársaival nincs meg a kellő összhang, illetve a szimpátia, nem elegendő ok a felmondásra. Ilyen esetben az lehet a megoldás, hogy megpróbálja a munkáltatói jogkör gyakorlója elé tárni a távozási szándékát, és közös megegyezéssel javasolja megszüntetni a munkaviszonyt, melyre bármikor, indokolás nélkül sor kerülhet, és szólhat akár azonnali hatállyal, vagy egy bizonyos, a felek által meghatározott jövőbeli időpontra. Ehhez ugyanakkor a munkáltatónak is hozzá kell járulnia.Nyilvánvaló módon nem javasoljuk, hogy a munkaviszonyát indokolás és felmondási idő nélkül szüntesse meg, mivel ez jogellenes lenne, ebből következően anyagi kockázattal járna. Ekkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3302

3. találat: Elszámolási kötelezettség folytatódó munkaviszony esetén

Kérdés: Egy munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel áll munkaviszonyban. El kell-e számolni a munkavállalóval (kilépés stb.), ha a határozott idejű munkaszerződés lejárta előtt azt nem határozatlan idejűvé módosítják, hanem egy új, határozatlan idejű munkaszerződést kötnek a felek?
Részlet a válaszból: […]alkalmazása mellett szól az is, hogy az Mt. nem határoz meg ez alóli kivételeket, így arra lehet következtetni, hogy e szabályokat jelen esetben is követni kell. E rendelkezések értelmében a munkavállaló a munkaviszony megszűnésekor a munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.Az elszámoláshoz kapcsolódóan legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat (Mt. 80. §).Álláspontunk szerint a munkakör átadása vagy a szabadság elszámolása, illetve egyes igazolások kiadása ugyanakkor életszerűtlennek és észszerűtlennek tűnik olyan esetben, ha a munkavállaló az új határozatlan idejű munkaviszonyában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3274

4. találat: Hat hónapos próbaidő kikötése határozott idejű munkaviszonyban

Kérdés: Munkáltatóm egyéves határozott idejű munkaszerződéssel, és hat hónap próbaidővel alkalmazott azzal az ígérettel, hogy az egy év leteltét követően munkaviszonyom határozatlan tartamúvá válik. Jól értettem egy korábbi cikkükből ("Határozott idejű munkaviszony"), hogy hat hónap próbaidő kikötésére nem is kerülhetne sor a határozott idejű munkaviszony esetében?
Részlet a válaszból: […]rendelkezése biztosíthatja a lehetőséget, hogy a felek a munkaszerződésben legfeljebb hat hónapos próbaidőben állapodjanak meg [Mt. 50. § (4) bek.]. Ebből következően, amennyiben Önre a munkaszerződés megkötésének idején nem terjedt ki olyan kollektív szerződés hatálya, amely tartalmazta a hat hónapos próbaidő kikötésének lehetőségét, a munkaszerződésében szereplő próbaidő kikötése részlegesen érvénytelennek tekinthető [Mt. 29. § (3) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a próbaidő kikötése csak az Mt. szerinti három hónapos korlátot meghaladó részében minősül érvénytelennek, ezért ténylegesen csak három hónap volt az Ön próbaidejének a tartama. Ha ugyanis a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt - vagyis a jogszerűen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2969

5. találat: Határozott idejű munkaviszony megszűnése betegség miatti keresőképtelenség alatt

Kérdés: 2016. november 21-én létrejött köztem és egy közvetítő cég között egy határozott idejű munkaszerződés, mely december 15-ig szólt. Táppénzre kényszerültem menni, mert nagyon nagy a fizikai megterhelés, amiről előtte nem tájékoztattak. Próbáltam helytállni, de az egészségem nem bírta. 2016. december 15-ével így is megszűnt a munkaviszonyom, vagy csak a táppénz leteltével?
Részlet a válaszból: […]betegszabadságát tölti, vagy betegség miatti keresőképtelensége folytán táppénzben részesül. A munkaviszony nem hosszabbodik meg a betegség miatti keresőképtelenség tartamával. A munkaviszony megszűnésének időpontját keresőképtelen betegsége csak abban az esetben befolyásolná, ha a munkaviszony munkáltató általi felmondás folytán szűnne meg. Ekkor ugyanis a felmondási idő legkorábban a betegség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2857

6. találat: Határozott idejű munkaszerződések láncolata

Kérdés: Cégünknél egyes kollégákat határozott idejű szerződéssel alkalmazunk, néhányukat évek óta, de a törvényi ötéves felső korlátot tiszteletben tartva. Erre azért van szükségünk, mert ezek a munkatársak olyan megrendelői körnek dolgoznak, akiknél bármikor változhat a megrendelt munka mennyisége, akár évekig kimaradhat a megrendelés, ezért állandó kockázat, hogy alkalmazottaink feleslegessé válnak. Hogyan tudunk úgy munkaszerződést kötni velük, hogy az ebből eredő kockázatokat csökkentsük, de szabályosak maradjunk munkajogi szempontból is?
Részlet a válaszból: […]bek.]. Önmagában az, hogy a határozott idejű szerződések olcsóbbak a munkáltatónak, nem minősül olyan jogos érdeknek, ami indokolná a határozatlan idejű foglalkoztatás kiváltását sorozatos határozott idejű szerződésekkel. Ugyanakkor, ha a munkáltató tudja igazolni, hogy a megrendelések jellege miatt jelentősen ingadozik a munkaerő-szükségletük, ez jogos munkáltatói érdek lehet a határozott idejű foglalkoztatásra.Megoldás lehet az is, ha néhány határozott idejű szerződést határozatlan idejűvé módosítanak, hogy a munkaerőigény ingadozásához jobban igazodjon a határozott idejű szerződések aránya. Megjegyezzük, hogy bár a határozatlan idejű munkaviszony munkáltatói felmondása valóban költségesebb, mint a határozott idő végével egyszerűen megszűnő határozott idejű munkaviszony lezárása, ugyanakkor a határozatlan idejű munkaviszony könnyebben mondható fel a munkavállaló magatartására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2757

7. találat: Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Gyermekem jövő hónapban lesz kétéves, és ismét munkába szeretnék állni. A munkáltatómmal határozott idejű szerződésem volt, az egyik kolléga helyettesítésére vettek fel. Ez a kolléga tavaly szeptemberben vissza is tért. Ekkor én már fizetés nélküli szabadságon voltam. A cég szabályzata szerint a munkavállalóknak a CSED és a GYED alatt is jár a cafeteria, amit én a mai napig kapok a cégtől. Ebben az esetben meddig él még a szerződésem, ha visszamegyek?
Részlet a válaszból: […]visszatérésével. Általános szabály szerint a felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják azzal, hogy a munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Mt. 58. §). Ennek értelmében a munkaszerződést és annak módosítását is írásba kell foglalni. Ennek elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat (Mt. 44. §). Ebből következően, amennyiben a határozott idő letelik, ugyanakkor a munkavállaló a munkáltató tudtával és beleegyezésével tovább dolgozik, illetve az Ön esetében, továbbra is állományban marad, a felek egybehangzó akarata szerint, ráutaló magatartásukkal a határozott idejű munkaszerződés módosításra kerül. A szerződésmódosítás írásba foglalása miatti érvénytelenségre pedig csak a munkavállaló hivatkozhat az Mt. fentebb idézett 44. §-a szerint. Ennek hiányában - írásba foglalás nélkül is - érvényesen kerül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2636

8. találat: Egyszerűsített foglalkoztatás késedelmes bejelentése

Kérdés: Egyszerűsített foglalkoztatás keretében is foglalkoztatunk munkavállalókat, és egy belső ellenőrzés során kiderült, hogy az egyik munkavállalónkat adatrögzítési hiba miatt egy nappal későbbi időpontra jelentettük be, mint amelyik napon ténylegesen munkát végzett. Ezt követően még több alkalommal is dolgozott alkalmi munka keretében, az azokra vonatkozó bejelentések már helyesek voltak. Mit érdemes ilyen esetben tenni, illetve mit jelent a munkaviszony szempontjából a hibás bejelentés?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségét a munkáltató nem teljesíti, a felek között a munkaviszony létrejön, de nem az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint, hanem "hagyományos" munkaviszonyként. Amennyiben a felek nem állapodtak meg érvényesen (írásban) a munkaviszony határozott időtartamáról, akkor ez a munkaviszony határozatlan időre jön létre [Mt. 45. § (2) bek.]. Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn. A felek a munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem is módosíthatják [Mt. 201. § (1)-(2) bek.].A késedelmes bejelentés jogkövetkezménye lehet, hogy a felek között határozatlan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2275

9. találat: Munkaszerződés-kötés a korábbi munkaviszony megszűntét követően

Kérdés: Egyik munkavállalónk hétéves határozatlan idejű munkaviszony után felmondott cégünknél tavaly szeptemberben. Munkavállalói felmondás szabályai szerint elszámoltunk vele. Most januárban jelezte, hogy visszajönne dolgozni. Mi éppen tudnánk foglalkoztatni korábbi munkakörében, de bizonytalan ideig. Határozott idejű szerződéssel felvehetjük-e? Ha pedig mégis határozatlan idejű szerződéssel vennénk vissza, akkor van-e jelentősége, illetve kockázata egy esetleges felmondás esetén a felmondási idő és a végkielégítés szempontjából, hogy ő korábban több mint hét évig dolgozott nálunk?
Részlet a válaszból: […]megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát, továbbá- a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges; a megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására [Mt. 192. § (2)-(4) bek.].Mivel azonban esetünkben a korábbi munkaviszony határozatlan tartamú volt, ezt a korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni.Amennyiben végül újabb határozatlan idejű munkaviszony létesítése mellett döntenek, és később ez az új munkaviszony munkáltatói felmondással kerülne megszüntetésre, a felmondási idő és végkielégítés szempontjából az új munkaviszony kezdete lesz irány­adó. A korábbi munkaviszony kapcsán ugyanis a felek egymással elszámoltak, és a két munkaviszony között több hónap el is telt, tehát semmiképpen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2225

10. találat: Határozott idejű munkaviszony határozatlan tartamúvá módosítása

Kérdés: Két munkavállalónk tekintetében határozott idejű munkaviszonyt létesítettünk 2014. de­cember 31. napi lejárattal. Közös megegyezéssel a határozott időre szóló munkaszerződés a határozott idő lejárta előtt módosítható-e határozatlan idejű munkaviszonnyá? Amennyiben nem, lehet-e határozatlan időre szóló munkaszerződést kötni 2015. január 1-jével?
Részlet a válaszból: […]kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is [Mt. 192. § (2) bek.]. Emellett pedig a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására [Mt. 192. § (4) bek.]. A fenti korlátozások azonban csak akkor alkalmazandók, ha a felek a határozott idő tartamát kizárólag meghosszabbítani kívánják más, hosszabb határozott időtartamra, vagy ha az egyik határozott idő lejártát, vagyis a munkaviszony megszűnését követően újra határozott idejű munkaviszonyt kívánnak létesíteni. Ha azonban a felek a határozott idejű munkaviszony tartama alatt határozatlan idejűvé akarják módosítani a munkaviszonyt - így módosítva a munkaszerződést -, a fenti korlátozó rendelkezések értelemszerűen nem alkalmazandók.Amennyiben a határozott idő tartama alatt nem kerül sor a munkaviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2194