Szakszervezetitagdíj-utalás – a személyes adatok védelme

Kérdés:

Az Mt. kimondja, hogy a szakszervezeti tagdíjat a munkáltató térítés ellenében köteles levonni, és a megfelelő számlaszámra utalni. A munkáltató a GDPR-re hivatkozva megtagadhatja a tagdíj levonását a munkavállaló belépési nyilatkozata, kérése ellenére?

Részlet a válaszából: […] ...gyakorlat egyértelmű abban, hogy ezt a kötelezettséget a munkáltatónak teljesítenie kell (Legfelsőbb Bíróság Mfv. 10.887/2006/4.); a GDPR ebben a körben nem hozott változást. Már csak azért sem, mivel az adatkezelés szempontjából az érintett a munkavállaló, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Összeférhetetlen pedagógus pszichológiai vizsgálata

Kérdés: Az Mt. hatálya alá tartozó általános iskolában tanítok fizikát és biológiát felső tagozatosoknak. Igazgatóm szerint összeférhetetlen vagyok, nem megfelelő a kommunikációm, ezért szóban utasított, hogy vizsgáltassam ki magam az iskolapszichológussal, és számoljak be az eredményről. Megteheti ezt?
Részlet a válaszából: […] ...adatvédelmi szabályokat is sért. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok különleges személyes adatnak minősülnek, amelyeket mind a GDPR közvetlenül hatályosuló rendelkezései, mind az Info-tv. kiemelt védelemben részesítenek. A munkáltatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Védettséggel kapcsolatos munkavállalói személyes adatok kezelése

Kérdés: Az 598/2021. Korm. rendelet 3. §-a jogszabályi felhatalmazást ad az oltottsággal kapcsolatos munkavállalói személyes adatok kezelésére. Ez minden esetben hivatkozható jogalap az adatkezelésre a megfelelő cél megjelölése mellett (pl. egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, vagy a munkahelyi átoltottság felmérése), vagy csak abban az esetben, ha a munkáltató él a kötelező oltás elrendelésének lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] ...másfelől még ilyen esetben is elengedhetetlen az adatkezelés során megtartani az általános adatvédelmi rendelkezéseket, így a GDPR szabályait is. Így önmagában az 598/2021. Korm. rendelet fenti adatkezelésre vonatkozó szabályai a munkáltató védőoltás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Elektronikus bérjegyzék – a kiküldés

Kérdés: Lehet-e abból gond, ha két felső vezető egyazon e-mail-címet ad meg a bérjegyzék küldéséhez? A pdf ugyan egyazon e-mailre érkezik, de megnyitni csak a biztonsági kóddal lehet, amit még a küldéskor maguknak elmentenek, és törölnek a rendszerből. A munkavállalók által megadott e-mail-címet el kell fogadni, azaz úgy kell kezelni, mint például a bankszámlaszámot, amire akár az egész család jövedelme utalásra kerülhet?
Részlet a válaszából: […] ...bérjegyzéken szereplő adatok a munkavállaló személyes adatának minősülnek, így azok vonatkozásában az adatvédelmi szabályokat, azaz a GDPR rendelkezéseit be kell tartani; vagyis a bérjegyzéket alapvetően csak a munkavállaló (mint érintett) vagy az igazolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Munkáltató megőrzési kötelezettsége a letiltás dokumentumaira

Kérdés: A munkavállaló munkabérét jogerős végrehajtói határozat alapján letiltás terhelte. Munkaviszonya megszűnésekor a tartozásigazolás kiállításra került, letiltási rendelvény csatolva lett hozzá, majd a végrehajtó is tájékoztatva lett a munkaviszony megszűnéséről. A munkaviszony megszűnését követően hat év elteltével most a végrehajtó iroda tájékoztatást kér a levont összegekről. Mennyi ideig kell őrizni a letiltással kapcsolatos adatokat a munkaviszony megszűnése után (letiltási rendelvény, végrehajtóval történő levelezés, utalási adatok)? Köteles-e a munkáltató hat évvel a munkaviszony megszűnését követően adatot szolgáltatni a volt munkavállalóról? Természetesen nem ellenállni szeretnénk a végrehajtó felé történő tájékoztatásnak, csak az adatvédelmi szempontoknak is szeretnénk megfelelni.
Részlet a válaszából: […] ...jogalapon lehet megőrizni. Ilyen lehet a munkáltatónak az esetleges kezességi felelősség alóli mentesüléshez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. § (1) bek. f) pont], amely alapján az alapkövetelés megszűnéséig vagy elévüléséig tarthat a megőrzési idő (amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Adatszolgáltatás – az előző munkáltatótól a felvételi eljárás során

Kérdés: Gyanítom, hogy a volt munkáltatóm rossz véleményt közöl rólam, ezért nem hívnak be állásinterjúra. Úgy tudom, hogy a munkavállaló írásos beleegyezése nélkül a volt munkáltató nem adhatna ki adatokat. Mit mond erről a törvény?
Részlet a válaszából: […] ...szempontjából lényeges [Mt. 10. § (1) bek.]. A munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatkezelésére is alkalmazni kell a GDPR rendelkezéseit. A munkáltató tehát akkor kezelhet egyáltalán a munkavállaló előző munkaviszonyával kapcsolatos bármely adatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Lakcímadat közlése a munkáltatóval

Kérdés: Amennyiben lakcímet változtatok, köteles vagyok-e ezt a változást a munkáltatómnak bejelenteni? Magánéleti okokból nem szeretném, mert félek, hogy egy bizonyos személy a munkáltatómtól megtudja az új címemet. Lehet következménye annak, ha a tájékoztatást nem teszem meg?
Részlet a válaszából: […] ...célhoz kötötten, szabályozott módon és ideig kezelheti, és az illetéktelenek hozzáférését meg kell akadályoznia. A munkavállaló a GDPR 13-14. cikkében foglalt tájékoztatáskéréshez való joga alapján információt kérhet a munkáltatótól (adatkezelőtől) arról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel

Kérdés: Írásbeli fegyelmi figyelmeztetésben részesítettek a munkahelyemen ittasság miatt. Kétszer fordult elő, aláírtam. Szeretnék kilépni, elmenni egy másik helyre dolgozni, nem emiatt, hanem tanulni, fejlődni szeretnék, illetve mozgáskorlátozottságom miatt ezt a fizikai igénybevételt nem bírom. A munkáltató továbbadhatja-e ezt az információt a leendő főnökömnek?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott esetben, vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Annak ellenére, hogy ez a rendelkezés ma már nincs hatályban, a GDPR értelmében a munkáltató az Önt érintő figyelmeztetés tartalmát nem jogosult más személy, így például a leendő munkáltató vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Béradatok bizalmas kezelése

Kérdés: Milyen jogszabályra lehet hivatkozni, ha törvénysértő módon egy iskolában az intézményvezető-helyettes – régebben igazgatóhelyettes – általa és bárki által megtudható módon adja át minden kollégának, minden hónap elején a kifizetett bérekről szóló jegyzéket?
Részlet a válaszából: […] ...bek.]. A munkavállaló munkabére, illetve az azzal összefüggő adó-, illetve társadalombiztosítási adatai személyes adatnak minősülnek (GDPR 4. cikk 1. pont). Ebből következően a munkáltató köteles azokat bizalmasan kezelni, és illetéktelen harmadik személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 17.

Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján

Kérdés: A GDPR 10. cikke szerint a bűnügyi személyes adatok csak törvényi felhatalmazás alapján kezelhetők. Köztisztviselők, állami, kormányzati tisztviselők esetén tudtommal a vonatkozó szabályok tartalmaznak erre vonatkozóan előírást, de az Mt.-ben ilyet nem találtam. Eddig a pénzkezeléssel, informatikai rendszereink kezelésével foglalkozó munkatársainktól kértünk erkölcsi bizonyítványt az állás betöltésekor. Folytatódhat-e ez a gyakorlat a cégünknél?
Részlet a válaszából: […] ...GDPR 10. cikkének (1) bekezdése így fogalmaz: "A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.