Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott GDPR tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adatszolgáltatás - az előző munkáltatótól a felvételi eljárás során

Kérdés: Gyanítom, hogy a volt munkáltatóm rossz véleményt közöl rólam, ezért nem hívnak be állásinterjúra. Úgy tudom, hogy a munkavállaló írásos beleegyezése nélkül a volt munkáltató nem adhatna ki adatokat. Mit mond erről a törvény?
Részlet a válaszból: […]létesítését megelőzően jellemzően a jelölt hozzájárulása, esetleg a leendő munkáltató jogos érdeke jöhet számításba, bár ez utóbbi csak nagyon szűk körben képzelhető el [GDPR 6. cikk (1) bek. a), f) pont]. Hogy pontosan milyen jogalapon kívánja kezelni a lehetséges munkáltató ezeket az adatokat, az adatkezelésre, és így a jelöltekre vonatkozóan kötelezően elkészítendő és hozzáférhető tájékoztató tartalmazza (GDPR 13. cikk).Az előző munkáltató csak akkor jogosult bármilyen adatot az új, lehetséges munkáltatónak átadni, ha utóbbi az adatok kezelése jogalapját számára megfelelően igazolta - ennek legegyértelműbb módja, ha bemutatja a jelölt hozzájárulását ezen adatok kezeléséhez. Vagyis, a korábbi munkáltató jellemzően csak a volt munkavállalója hozzájárulásával adhat ki adatot egy új, potenciális munkáltatónak - ha pedig a hozzájárulása nem szükséges, akkor is az új, lehetséges munkaadónak erről tájékoztatnia kell a jelöltet, még mielőtt megkapja a volt munkáltatótól az adatokat.Az Mt. egyébként szabályozza a munkáltatónak a munkaviszony megszűnését követő munkavállalói értékeléssel kapcsolatos feltételeit. Ennek lényege, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3804
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel

Kérdés: Írásbeli fegyelmi figyelmeztetésben részesítettek a munkahelyemen ittasság miatt. Kétszer fordult elő, aláírtam. Szeretnék kilépni, elmenni egy másik helyre dolgozni, nem emiatt, hanem tanulni, fejlődni szeretnék, illetve mozgáskorlátozottságom miatt ezt a fizikai igénybevételt nem bírom. A munkáltató továbbadhatja-e ezt az információt a leendő főnökömnek?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Annak ellenére, hogy ez a rendelkezés ma már nincs hatályban, a GDPR értelmében a munkáltató az Önt érintő figyelmeztetés tartalmát nem jogosult más személy, így például a leendő munkáltató vagy a munkáltatói jogkört gyakorló számára átadni. Ezen személyes adatnak minősülő információ tekintetében ugyanis nem állapítható meg olyan felhatalmazás, amely erre a cselekményre őt feljogosítaná, vagy azt igazolná. Megjegyzendő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3758

3. találat: Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján

Kérdés: A GDPR 10. cikke szerint a bűnügyi személyes adatok csak törvényi felhatalmazás alapján kezelhetők. Köztisztviselők, állami, kormányzati tisztviselők esetén tudtommal a vonatkozó szabályok tartalmaznak erre vonatkozóan előírást, de az Mt.-ben ilyet nem találtam. Eddig a pénzkezeléssel, informatikai rendszereink kezelésével foglalkozó munkatársainktól kértünk erkölcsi bizonyítványt az állás betöltésekor. Folytatódhat-e ez a gyakorlat a cégünknél?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik. Az Infotv. 5. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a különleges személyes adatok (beleértve a bűnügyi adatokat is) akkor kezelhetők, ha- az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges, és azzal arányos, vagy- az előzőek hiányában akkor, ha a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta, és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges, és azzal arányos; vagy- ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges, és azzal arányos, vagy- ha azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.Az Infotv. előzőekben ismertetett szabályai a GDPR 10. cikkében említett tagállami jog körébe tartoznak. Elvileg tehát nem kizárt, hogy a munkáltató kezelje a leendő és tényleges munkavállalói büntetlen előéletére vonatkozó adatokat, ha ezt személyek (beleértve a munkáltatót vagy ügyfeleit) életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése indokolja. Ez az adatkezelés az Infotv. alapján lehetséges, azaz ehhez nem kell más törvény (pl. az Mt. további felhatalmazó szabálya). Azt azonban, hogy ez az indokoltság ténylegesen fennáll-e - tehát adott esetben egy pénzkezeléssel vagy informatikával összefüggő, vagy bármely más munkaköri feladatot ellátó munkavállaló esetében létezik-e olyan közvetlen veszély, mely az említetteket fenyegeti -, előzetesen vizsgálni kell. Ugyanígy azt is, hogy a szükségesség és arányosság követelménye az adott esetben teljesül-e. Le kell folytatni tehát egy elsődleges vizsgálatot annak tekintetében, hogy a jogalap megáll-e.Ha igen, akkor az Infotv. 25/G. §-ának (1)-(2) bekezdése értelmében az adatkezelő a tervezett adatkezelés megkezdését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3384