Thaiföldi diák munkavállalása Magyarországon

Kérdés: Alkalmazhatunk-e olyan thaiföldi állampolgárt, akinek a tartózkodási engedélyét tanulmányi célra adták ki?
Részlet a válaszából: […] Harmadik (nem EU-s, illetve EGT-s) országok állampolgárai magyarországi munkavállalására – alapesetben – a következő okmányok birtokában kerülhet sor:a) az idegenrendészeti hatóság (BÁH) által a Harmtv. szerinti összevont (idegenrendészeti és munkaügyi) kérelmezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Statisztikai állományi létszám – akik számítanak

Kérdés: Vállalatunk gyakorlati képzőhelyként, tanulószerződéssel foglalkoztat szakképző iskolai tanulót. A tanuló részére a törvényben meghatározott tanulói pénzbeli juttatást fizetjük meg, egyéb jövedelmet nem kap. Az átlagos statisztikai létszámba bele kell számítani? A KSH útmutatója szerint nem tartoznak a statisztikai létszámba a "kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend szerint történik, és munkadíjban nem részesülnek", de nem találtam arra vonatkozó információt, hogy a tanulói pénzbeli juttatás munkadíjnak minősül-e.
Részlet a válaszából: […] A KSH "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadványa (Útmutató) szerint "A statisztikai megfigyelés a Magyarországon regisztrált, működő gazdasági szervezetek tevékenységében folyamatosan részt vevők teljes körére kiterjed"; "folyamatos részvétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Kölcsönzött munkavállalók csoportos létszámcsökkentésnél – nem számítanak

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a munkaerő-kölcsönzés keretében (kölcsönbe adóként) foglalkoztatott munkavállalókat, ha létszámcsökkentést tervezünk, ami a nem kölcsönzött állományt is érinti? A kölcsönzött munkavállalókra a csoportos létszámcsökkentés szabályai nem alkalmazandók, de a kölcsönbe adónál a statisztikai állományi létszám meghatározása során ettől függetlenül figyelembe vehetők?
Részlet a válaszából: […] Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszám szerinta) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,b) száz vagy annál több, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban

Kérdés: A polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselőt a későbbek folyamán az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e polgármesteri hivatalban Mt. szerinti munkaszerződéssel foglalkoztatni? A polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselővel az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e megbízási szerződést kötni tanácsadói feladatokra? A fenti két esetben a Tny. 83/B. §-ában szabályozott kereseti, illetve jövedelmi korlátról szóló, valamint a Tny. 83/C. §-ában meghatározott, nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó rendelkezésekre tekintettel kell lennie a nyugdíjasnak?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban történő alkalmazás – kérdésben szereplő polgármesteri hivatalt érintő – Kttv.-beli korlátja értelmében a közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.

Foglalkoztatási támogatások igénybevételének lehetősége

Kérdés: Független színházként pályakezdő színművészeket szeretnénk foglalkoztatni egyrészt munkaerő-bővítés, másrészt a friss diplomások tapasztalatszerzése céljából, egyfajta továbbképzésként. Bértámogatást szeretnék igényelni e célból. Mik lennének a lehetőségeim?
Részlet a válaszából: […] Az igénybe vehető foglalkoztatási támogatásokat az Flt. és az annak végrehajtására kiadott 6/1996. MüM rendelet szabályozza. A munkahelyteremtés támogatásának keretei között vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Munkaviszony szünetelése – az inaktív idő

Kérdés: Mi számít aktív időszaknak, és mi lehet az inaktív idő a munkaviszonynál? A gyermekgondozási díjon lévő munkavállaló inaktív állományba tartozónak minősül? Ha a munkáltató a felmondási idő időszakára felmenti a munkavégzési kötelezettség alól a munkavállalót, akkor a munkavállaló az inaktív állományba tartozók közé kerül?
Részlet a válaszából: […] A munkajogi tárgyú jogszabályok nem használják az aktív/inaktív idő, illetve állomány megkülönböztetést. A munkajog csupán a munkaviszony szünetelését ismeri. Ez minden olyan időszakot magában foglal, amely alatt a felek között ugyan fennáll a munkaviszony, azonban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságról visszatérő feltüntetése a statisztikában

Kérdés: Az Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (2015. január elsejei hatállyal) alapértelmezésében az átlagos állományi létszám a munkavállalók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján kerül kiszámításra. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokat és munkaszüneti napokat az azt megelőző munkanap létszámával véve figyelembe, el kell osztani a hónap naptári napjainak számával. A naponkénti állományilétszám-adatokat hogyan kell számolni? A létszámba beleszámít-e a 30 napot meghaladó távolléten levő munkavállaló (és a statisztikai állományi létszámba sorolandók a munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, kivéve bekezdés alatt fölsorolt dolgozók)? Például az a munkavállaló, aki a GYES megszakítása vagy letelte után anélkül, hogy egy napra is munkába állna, illetve fizetett szabadságát kezdené meg, betegség miatt tovább marad távol a munkájától, az átlagos állományi létszámba hogyan számít be? Ha azonban a GYES és a betegség időszaka között az érintett munkavállaló akár csak egy napra is visszatért a munkába, vagy fizetett szabadságot vett igénybe, akkor beletartozik-e az átlagos állományi létszámba?
Részlet a válaszából: […] A 2015. január 1-jétől érvényes "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" kiadvány I.5. pontja szerint "Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai létszámának számításánál a statisztikai létszámba tartozás feltételeinek teljesülését kell vizsgálni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.

Engedélyezett létszám helyett bértömeg-gazdálkodás

Kérdés: Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.
Részlet a válaszából: […] A 368/2011. Korm. rendelet. 13. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerint 2015. január 1-jétől valóban nem kell feltüntetni a költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatában az engedélyezett létszámot. Ez a módosítás azzal függ össze, hogy a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.

Üzemitanács-választás a munkavállalói létszám növekedése miatt

Kérdés: Cégünk munkavállalói létszáma folyamatosan növekszik, idén várhatóan elérjük az ötvenfős állományi létszámot. Úgy tudom, ebben az esetben kötelező az üzemi tanács választása; ez valóban így van?
Részlet a válaszából: […]  Üzemi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál,illetve a munkáltató minden olyan önálló telephelyén (részlegénél), ahol amunkavállalók létszáma az ötven főt meghaladja. A munkáltató önálló telephelyén(részlegénél) csak akkor kell üzemi tanácsot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Munkáltató – újonnan létrejött hány alkalmi munkást foglalkoztathat?

Kérdés: Egy újonnan alakuló cég – amely nem rendelkezik előző 6 havi átlagos statisztikai létszámmal – mikortól és hány főt alkalmazhat alkalmi munkára?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 1. § (2) bekezdése szerint az alkalmi munkárairányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonybanegy naptári napon legfeljebb foglalkoztatható munkavállalók létszáma – amunkáltatónak az adott hónapot megelőző hathavi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.
1
2
3