Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott üzemorvos tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyermekorvos üzemorvosi vizsgálata

Kérdés: 65 év feletti házi gyermekorvosnak hol kell részt vennie a jelenleg hatályos jogszabályok szerint üzemorvosi vizsgálaton, és milyen leleteket kell vinnie magával? Elegendő-e az elsőfokú területileg illetékes szakellátó véleménye, vagy egyből a másodfokú foglalkozás-egészségügyi szakellátóhoz kell fordulnia? Amennyiben így van, oda milyen vizsgálati leleteket köteles vinni?
Részlet a válaszból: […]szerinti gyakorisággal pedig időszakos vagy soronkívüli alkalmassági vizsgálaton vesz részt. Az alkalmassági vizsgálat az egészségügyi dolgozót foglalkoztató, illetve foglalkoztatni kívánó egészségügyi szolgáltatóval e feladat ellátására szerződött, vagy általa működtetett foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál végezhető el. E szabályok alapján a munkáltató adhat tájékoztatást arról, mely foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál végezhetik el a vizsgálatot. Amennyiben az egészségügyi dolgozó nem kívánja az alkalmassági vizsgálatot az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatónál elvégeztetni, alkalmasságának megállapítását - saját költségére - más arra jogosult egészségügyi szolgáltatónál is kezdeményezheti (Eütevtv. 20. §, 25. §). Az orvosi vizsgálat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3708

2. találat: Képernyő előtti munka - az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye

Kérdés: Amennyiben a munkáltató éveken keresztül elmulasztja az üzemorvosi vizsgálat elvégeztetését, és a munkavállaló a képernyő előtti munkavégzés miatt a látásának romlását állítja, akkor felelhet ezért a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]bek.].Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat minden munkaviszony esetében kötelező, a képernyő előtti munkavégzés esetén pedig évente időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot is végeztetni kell [33/1998. NM rendelet 4. § (1) bek. a) pont, 6. § (1) bek. e) pont].A munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégeztetésének nincs szerepe a munkáltató felelősség alóli kimentésében; a munkavállaló viszont a felelősség jogalapjának megállapításához köteles a kár (a látás megromlása) mellett azt is bizonyítani, hogy az a munkaviszonyával összefüggésben következett be. Ennek keretében hivatkozhat arra, hogy a munkáltató a munkavédelmi kötelezettségének nem tett eleget, és emiatt azok a dokumentumok, amelyek az egészségi állapotát, illetve annak változását igazolhatnák, nem állnak rendelkezésre - azaz bizonyítási szükséghelyzet áll fenn [Pp. 265. § (2) bek. b) pont]. Munkaügyi perben általában is a munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3346

3. találat: Üzemorvosi vizsgálat elmulasztása

Kérdés: A munkáltató milyen jogi eszközökkel élhet abban az esetben, ha a munkavállaló részére egy meghatározott időpontot állapít meg a kötelező üzemorvosi vizsgálat elvégzésére vonatkozóan, de a munkavállaló a részére többször megadott időpontban sem megy el a vizsgálatra, és az adott időpontban nem volt részére távollét (szabadság) engedélyezve? Amennyiben az orvosi alkalmassági igazolás lejárt, a munkáltató az ezt követő naptól élhet-e a fizetés nélküli szabadság mint egyoldalú nyilatkozat intézményével?
Részlet a válaszból: […]időben. A kötelezettségszegését pedig súlyosbítja, hogy a vizsgálat megszervezése költséget jelent a munkáltatónak, elmaradása pedig a további foglalkoztatás akadálya. Erre tekintettel a vizsgálaton menthető indok nélkül meg nem jelent munkavállalóval szemben - ha ennek egyéb feltételei fennállnak - jogszerűen alkalmazható az Mt. 56. §-a szerinti egyéb hátrányos jogkövetkezmény, illetve a munkaviszony megszüntetésének is helye lehet. Ennek lehetséges jogcíme a munkavállaló magatartásával indokolt felmondás, vagy - a körülmények különös súlyára tekintettel - akár azonnali hatályú felmondás is [Mt. 66. § (2) bek, 78. § (1) bek.]. A jelen ügyben az azonnali hatályú felmondás azért is megalapozott lehet, mert a kérdés szerint a munkavállaló a vizsgálatot többször is elmulasztotta, indok nélkül. A munkáltató mindemellett - akár a munkaviszony megszüntetésével párhuzamosan - a munkavállalóval szemben érvényesítheti az elmaradt vizsgálatból és a munkavállaló foglalkoztatásának tilalmából eredő költségeit, kárát [Mt. 179. § (1) bek.].Fizetés nélküli szabadságot a munkáltató - foglalkoztatási kötelezettségére tekintettel [Mt. 51. § (1) bek.] - egyoldalúan soha nem alkalmazhat. Itt azonban arról van szó, hogy a munkakörre való alkalmasság megállapítása hiányában a munkavállaló az adott munkakörben nem foglalkoztatható. A törvény szerint pedig a munkavállaló mentesül rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2367

4. találat: Munkaköri alkalmatlanság - ellentétes üzemorvosi és háziorvosi vélemény

Kérdés: Egyik dolgozónk szabász. Állómunkát végez, szabászgépet kezel. Vérnyomásprobléma miatt orvoshoz fordult. Az időszaki üzemorvosi vizsgálaton tájékoztatta a problémáról az üzemorvost, aki a leleteket átnézve kiadta az üzemorvosi vizsgálat eredményét, hogy az adott munkakör elvégzésére a munkavállaló alkalmatlan. Más munkakörben nem tudjuk foglalkoztatni, mert nincsenek üres álláshelyeink. A háziorvosa azonban azt mondta, ezzel a betegséggel nem írja ki táppénzre. Mit tehet ilyenkor a munkáltató, milyen kötelezettségei vannak?
Részlet a válaszból: […]kifejezetten a fogyatékossággal élő személyre vonatkozóan állapítja meg, hogy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról (pl. akadálymentesítésről). Az Mvt. 23. §-ának (3) bekezdése is előírja, hogy a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók adottságaira a munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni.A kérdésben leírt esetben a munkavállaló - a foglalkozás-egészségügyi orvos véleménye alapján - eredeti munkakörében keresőképtelen, a háziorvos - a munkaköri igénybevételt nem mérlegelő - véleménye szerint viszont keresőképes. A munkavállaló egészségi állapotának megfelelő másik munkakör kötelező felajánlását ilyen esetre az Mt. nem írja elő. Ha a munkáltató mérlegelés jogkörében megvizsgálva arra jut, hogy másik megfelelő munkakört felajánlani nem tud, vagy a munkakörülményeket nem tudja úgy módosítani, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakvéleményben foglal­taknak megfeleljen, a munkáltató mindenképpen felmondással élhet. Esetünkben az Mt. 66. §-ának (2) bekezdése értelmében a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos képességével összefüggő ok, ilyennek minősül az egészségügyi alkalmatlanság.Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a megváltozott munkaképességű személyek (tovább)foglalkoztatását az állam támogatja. Egyfelől, ilyen személy foglalkoztatása, ha a munkáltatójuk az 5%-os kvótát eléri, mindez mentesít a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól [az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2046

5. találat: Üzemorvosi vizsgálat egyszerűsített foglalkoztatásban

Kérdés: Több helyen olvastuk, hogy egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó munkavállalóknak nem kell előzetes üzemorvosi vizsgálaton átesni, de jogszabályban ezt nem találtuk meg. Hol lehet megtalálni ezt a szabályt?
Részlet a válaszból: […]véleményezése tekintetében nem terjed ki arra a munkáltatóra, illetve munkavállalóra, akik az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkára vagy alkalmi munkára létesítenek munkaviszonyt [33/1998. NM rendelet 2. § (1) bek. aa) és ab) pontok]. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak mindösszesen arról kell meggyőződnie,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1997