Konkurencia a munkahely falai között


Egyik ügyfelünk közlése nyomán kiderült, hogy a határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalónk a saját hasznára kezdett el dolgozni, azaz az ügyfél megkeresését - ahelyett, hogy továbbította volna - elfogadta, és a cégünk által biztosított számítógépen, valamint szoftverek segítségével önállóan elkezdte teljesíteni a "megrendelést". Utánanéztünk, és kiderült, hogy ezt a tevékenységét folyamatosan, napi rendszerességgel folytatja. Úgy gondoljuk, hogy ezért indokolt lenne felmondani a munkaviszonyát, de nem akarunk végkielégítést fizetni neki. Mikor járunk el jogszerűen, illetve hogyan járunk a legjobban?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2019. január 14-én (175. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3477

[…] alól a munkavállalót a felmondási idő felének megfelelő időtartamban. A munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét kétségkívül szándékosan és jelentős mértékben szegte meg [Mt. 78. § (1) bek. a) pont], hiszen az Önök tudta nélkül, de erőforrásaikat felhasználva a saját hasznára kezdte el az ügyfél megrendelését teljesíteni, és ezzel olyan magatartást tanúsított, amellyel megszegte az Mt. 8. §-a (1) bekezdésében foglalt azon kötelezettségét, miszerint a munkáltató jogos gazdasági érdekét nem veszélyeztetheti. Úgy tűnik, a megrendelés munkáltató előli "elvétele" egyúttal kárt (elmaradt hasznot) is okozott Önöknek. A munkavállaló eljárása nem felelt meg az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének sem [Mt. 6. § (1) bek.], sértette az együttműködési kötelezettséget, hiszen olyan magatartást tanúsított, amely a munkáltató jogát, jogos érdekét sértette [Mt. 6. § (2) bek.]. A munkavállaló ugyancsak megszegte a tájékoztatási kötelezettségét, ugyanis köteles lett volna Önöket minden olyan tényről, adatról, körülményről - azaz az ügyfél megkereséséről is - tájékoztatni, amely az Mt.-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.