Törzsidőben dohányzás - a lehetséges következmények


A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát felmondással szüntette meg a munkáltató arra való hivatkozással, hogy napi rendszerességgel több alkalommal kijár az üzemből dohányozni törzsidőben, azaz munkavégzési idejében a munkahelyét engedély nélkül elhagyja. A munkavállaló a tényt, hogy napi rendszerességgel napi két-három alkalommal jár ki az üzemből dohányozni, nem tagadja, azonban arra hivatkozik, hogy ezt a gyakorlatot a munkáltató tartósan nemcsak neki, hanem más munkavállalóknak szankció nélkül eltűrte és jelenleg is eltűri, figyelmeztetésben sem szóban, sem írásban korábban nem részesült. Alappal támadható-e a felmondás akár arra hivatkozással, hogy ha a munkavállaló éveken keresztül eltűrte, hogy a munkavállaló kijár a munkaidejében dohányozni a gyáron kívülre, akkor erre nem lehet jogszerűen felmondást alapítani, ugyanis a felmondásnak a felmondás indokaként megjelölt kötelességszegésnek időben kapcsolódni kell a felmondás közléséhez? Ezt az álláspontot olvastam egy munkajogi szakembertől, de nem találtam erre vonatkozó konkrét bírói gyakorlatot. Ha alapos ezen vagy más jogi indokból a felmondás jogszerűtlensége, kérem - ha ilyenről tudásuk van -, hogy a válaszukkal együtt konkrét döntvényszámokat is adjanak meg.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. június 8-án (213. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4155

[…] munkavégzés ilyen okból történő megszakítását. Ahhoz, hogy a munkavállalót ezért felelősségre lehessen vonni, vagy munkaviszonyát meg lehessen szüntetni, szükséges, hogy ezt megelőzően a munkáltató egyértelműen tájékoztassa a munkavállalókat arról, a jövőben e gyakorlatot meg kívánja változtatni, és kötelezettségszegésként fogja megítélni. A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti ugyanis az is, ha a munkáltató joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a munkavállaló okkal bízhatott [Mt. 6. § (2) bek.].A leírt tényállásból ugyan nem derül ki, hogy volt-e olyan nyilatkozat, amellyel a munkáltató "felülírta", módosította a korábbi gyakorlatát, ha azonban ez hiányzik, a felmondás önmagában erre hivatkozva nagy valószínűséggel jogellenes. Ellenkező esetben - ha volt előzetesen olyan munkáltatói közlés, amely szakított a korábbi gyakorlattal - a munkaviszony megszüntetése jogszerű lehet. A bírói gyakorlatban a fentiekhez némileg hasonló volt az az eset, amikor a munkáltató a hulladék anyag engedély […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.