Szabadság a felmondási idő alatt
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 167. számában (2018. július 16.), 3314. kérdésszám alatt

Kérdés: Ha a munkavállalónk júniusban felmondott, és kérte, hogy adjuk ki neki a szabadságát a felmondási idő alatt, köteles vagyok-e ezt teljesíteni? Megtehetjük-e azt, hogy nem adjuk ki neki, viszont mentesítjük a munkavégzési kötelezettsége alól, majd a munkaviszony megszűnésével kifizetjük részére az időarányosan igénybe nem vett szabadságát?
Válasz (részlet): […]munkáltató, azaz, ha a munkavállaló kéri a szabadságának kiadását, a kiadásról szóló döntés elsődlegesen a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik. Ez alól kivétel az Mt. által évente meghatározott hét munkanap, amelyet legalább 15 napos bejelentési határidő megtartása mellett - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni a munkáltató [Mt. 122. § (2) bek.]. Ez utóbbira is igaz azonban, hogy amennyiben a munkaviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Ebben az esetben a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít (Mt. 121. §).A fentiekre tekintettel megtehetik azt is, hogy nem adják ki a munkavállaló számára a szabadságot, és egyúttal[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére