Helyibérlet-támogatás részmunkaidőben foglalkoztatottaknak


Béren kívüli juttatás keretében mindenkinek adott (nem választható) elem a helyi bérlet kifizetése. Részmunkaidős munkavállalóknak adható ez időarányosan, ha egyébként beosztás szerinti munkanapjaik azonosak a teljes munkaidőben dolgozókéval?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2017. január 30-án (144. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2843

[…] tekintettel [8. § r) pont]. Nem minősül ugyanakkor az egyenlő bánásmód megsértésének a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés [Ebktv. 22. § (1) bek. a) pont]. Ilyen lehet, ha a munkavállaló azért részesül alacsonyabb - a részmunkaidejével arányos - mértékű juttatásban, mert a juttatás és a munkaidő mértéke összefügg - ez az időarányosság elve. Ennek okán lehet például a részmunkaidős munkavállaló havi alapbére arányosan kevesebb a teljes munkaidős munkavállalókéhoz képest. Ha azonban a juttatás nem függ a munkaidő mértékétől, arányosításnak sincs helye - nem lehet például a munkavállalónak csak minden második napon biztosítani a munkásbusz igénybevételének lehetőségét amiatt, mert négyórás részmunkaidős szerződése van.A helyi munkába járás munkáltatói támogatásánál is ugyanez az elv irányadó. Mivel a juttatásban […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.