Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Magasabb bér az "expat" tanároknak

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. augusztus 31. (Munkaügyi Levelek 217. szám, 4233. kérdés)

Olvasói kérdés Állásajánlatot kaptam egy Budapesten működő nemzetközi iskolából, angol, német és spanyol nyelveket oktattam volna több korosztálynak. Már az interjú során megemlítették, hogy nem tudnak olyan fizetést felajánlani, mint a külföldről érkezett "expat" tanároknak, mivel nem külföldről jelentkeztem. "Ha Angliából jelentkezett volna, más lenne a helyzet", hangzott el. A felajánlott fizetés kb. 50%-kal lett volna alacsonyabb, mint a külföldről érkezett tanároké. Én ezt rendkívül méltánytalannak érzem. Ilyen esetben mi a jogi helyzet?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]megkülönböztetés jogszerű indokát.Ezt támasztja alá az Ebktv. is, melynek 8. §-a alapján közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt - például egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője - miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport. Megítélésünk szerint az idézett "egyéb helyzet" kategóriájába sorolható az a körülmény, hogy mely országból jelentkeznek egy állásra. A külföldről érkezett tanárok munkaviszonya az Mt. általános szabálya szerint a magyar munkajog hatálya alá tartozik - figyelemmel arra, hogy az Mt.-t kell alkalmazni, ha a munkavállaló a munkát rendszerint Magyarországon végzi. A díjazásban való különbségtétel pedig önmagában nem alapulhat azon, hogy honnan, mely országból pályáznak. Ennek szerepe akkor lehet, ha mindez a nyelvtudás szintjét is befolyásolja.Az Ebktv. 21. §-a kimondja, hogy az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a munkához való hozzájutásban, nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben, illetve a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen az Mt. 12. §-ának (2) bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában.Abban az esetben, ha a fentebb írtaktól eltérően a felek a munkaszerződésre - a Róma I. Rendelet 8. cikkében biztosított jogválasztási lehetőség alapján - a külföldi jogot (valamely uniós állam jogát) kötnék ki, szintén alkalmazandók a fentiek. A Róma I. rendelet 8. cikkének (1) bekezdése ugyanis előírja, hogy a jogválasztás nem eredményezheti[…]

Figyelmébe ajánljuk

Vállalkozói szférában, munkaviszonyban alkalmazott egészségügyi dolgozók munkaviszonyát milyen módon kell megszüntetni, ha a koronavírus-járvány elleni védőoltást egyáltalán nem, illetve csak részben vették vagy veszik fel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással?...

Tovább a teljes cikkhez

Mit tehet a munkáltató, ha a nem egészségügyben dolgozó munkavállaló nem kéri a védőoltás beadását és a munkáltató ragaszkodna hozzá? Lehet-e ezzel az indokkal felmondani vagy fizetés nélküli szabadságra elküldeni?

Tovább a teljes cikkhez

A II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselő a Kttv. 122. §-a szerinti közigazgatási alapvizsgát nem tette le (két ízben sikertelen vizsgát tett) a 118. §-ban meghatározott időpontig (a kinevezéstől számított két év). Jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik,...

Tovább a teljes cikkhez

A munkavállalónkat azon kaptuk, hogy fénymásoláshoz szükséges üres lapokat csomagol el. A vizsgálat során bevallotta, hogy már fordult elő ilyen, sőt, írószereket is vitt már haza, de azzal védekezett, hogy csupán néhány, alkalmanként 50-60 papírlapról volt szó, illetve...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére