Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott munkabéremelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Béremelés - eltérő elvek teljes és részmunkaidőre?

Kérdés: Jogilag kifogásolható-e, ha a munkáltató a személyi alapbérek emelését nem teljesítményalapon határozza meg, hanem például úgy, hogy a heti 40 órában foglalkoztatottaknak jár, a részmunkaidősöknek pedig nem?
Részlet a válaszból: […]munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, illetve felelősséget kell figyelembe venni. Mint látható, a munkaidő közvetlenül nincs feltüntetve a szempontok között (bár a felsorolás csak példálózó jellegű), mivel az egyenlő értékű munkát végző (pl. azonos munkakört betöltő) teljes és a részmunkaidőben foglalkoztatottak bére a munkaidejük egymáshoz viszonyított arányának megfelelő arányban áll egymással. Az Mt. 78/ A. § (2) bekezdése szerint részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni munkavállalói juttatás tekintetében legalább az időarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 413

2. találat: Betegnek nem jár fizetésemelés?

Kérdés: Cégünk új vezetése a fizetésemelés feltételeit és a bónuszt újra kívánja szabályozni. Ennek során a fizetést, illetve emelést kizáró tényezőként kívánják rögzíteni a tárgyévben 10 munkanapot meghaladó betegszabadság időtartamát. Munkaügyesként kétségeim vannak azzal kapcsolatosan, hogy ez jogszerű-e?
Részlet a válaszból: […]meghatározása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál pedig különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, illetve felelősséget kell figyelembe venni. A kapcsolódó értelmező rendelkezés szerint a munkaköri besoroláson vagy teljesítményen alapuló munkabért is úgy kell megállapítani, hogy az az egyenlő bánásmód követelményének megfeleljen. A munkavállaló keresőképtelensége, betegsége esetén az Mt. mentesíti a munkavállalót a munkavégzés alól, mindez megítélésünk szerint olyan tényező, amelyet a kérdésben szereplő díjazási feltételeknél - a rendeltetésszerű és az egyenlő bánásmódot is tiszteletben tartó eljárás mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 382

3. találat: Cafeteria - visszamenőlegesen is jár?

Kérdés: Cégünknél létszámleépítés folyik. Április 30-ig 4 dolgozót küldtek el, akiknek megszűnt a munkaviszonyuk, további 4 dolgozó még júliusig, illetve augusztusig állományban van, de felmentve a munkavégzés alól. Május 11-én született döntés az idei "béremelésünkről". Ennek értelmében az alapbérünk nem, csak a cafeteriánk emelkedik 5000 Ft/hó összeggel - visszamenőleg január 1-jétől. Kérdésem: az elküldött, illetve közös megegyezéssel eltávozott dolgozóknak jár-e az itt töltött idejükre ez az emelés?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az mások jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlás hátrányos következményeit megfelelően orvosolni kell [Mt. 4. § (1)-(3) bek.]. A munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit megfelelően orvosolni kell, amely nem járhat más munkavállaló jogainak megsértésével, illetve csorbításával [Mt. 5. § (1)-(2) bek.]. A fentiek alapján, ha a munkáltató a támogatás (cafeteria) összegét utólag, de visszamenőleges hatállyal módosította, akkor minden olyan munkavállalónak köteles a juttatást kifizetni, akinek a tárgyidőszakban és az intézkedés meghozatalakor a munkaviszonya fennállt, és a jogosultság feltételeinek egyébként megfelelt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 379

4. találat: Kötelező bérkorrekció

Kérdés: Nemrég szültem, januártól vagyok TGYÁS-on. A munkahelyemen az éves bérfejlesztés teljesítményértékelés alapján történik. Az idei béremelés a tavalyi teljesítmény alapján. Előfordulhat-e, jogszerű-e, ha a munkáltatóm nem emeli a béremet, mert jelenleg nem dolgozom? Fordulhatok-e jogorvoslatért bírósághoz, ha amúgy az átlagosnál kiemelkedőbb teljesítményem volt, és ez alapján megilletne a béremelés?
Részlet a válaszból: […]az azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók (ilyenek hiányában az összes munkavállaló) részére időközben megvalósított átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelően módosítani. Vagyis akkor, amikor majd Ön visszatér a munkahelyére, hiszen addig úgysem kerül sor - munkavégzés hiányában - munkabér fizetésére, hiszen - a szóban is benne van - fizetés nélküli szabadságon van. A fentiek alapján - munkavégzés hiányában - a béremelés alapját képező teljesítmény sem mérhető az Ön esetében. Hogyan hat ki ez a majdani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 375
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Munkabéremelés - kötelező vagy csak lehet

Kérdés: A munkaszerződésben benne foglaltatik: a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a havi alapbér összegét rendszeresen, de legalább évente egyszer felülvizsgálja. Ennek keretében a munkavállaló teljesítményét, valamint az évi infláció mértékét figyelembe véve a lehetőségek függvényében minden év január 1-jével a KSH által közzétett előző évi inflációs ráta legalább 80%-val a személyi alapbért megnöveli. Kérdés, hogy erre a kikötésre alapítva lehet-e az eltelt két évben meg nem valósított munkabéremelést kikövetelni?
Részlet a válaszból: […]viszont csak akkor köteles, ha azt a munkavállaló teljesítménye alátámasztja, illetve a gazdálkodási lehetőségei megengedik. Ez utóbbi kérdésben perindítás esetén tehát mérlegelést igénylő, nem kifejezetten munkajogi jellegű körülményeket is tekintetbe kell vennie a bíróságnak, lényegében azt, hogy a munkáltató rendeltetésszerűen járt-e el, amikor a munkabért nem emelte meg. A rendeltetésellenességet mindenesetre valószínűsítheti, ha a munkáltató a rendszeres bér-felülvizsgálati kötelezettségének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 295
Kapcsolódó tárgyszavak: ,