Prémiuméves kiegészítő nyugdíjpénztári tagsága


Egyik közalkalmazottunk, aki 2009-ben lépett be a prémiumévek programba, azzal fordult hozzánk, hogy térítsük meg önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagsági díját. Szerintünk ez nem szerepel a Péptv.-ben, és a kapcsolódó rendelet szerint sem kapunk erre költségvetési támogatást. A kollektív szerződésünk kizárja, hogy prémiumévesnek ilyen támogatást nyújtsunk. A kolléganő szerint ez sérti az egyenlő bánásmód elvét. Igaz ez?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. január 31-én (47. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 899

[…] jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, de a munkáltató a munkavállaló részére ezen túlmenően is támogatást nyújthat. Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésre tehát a közalkalmazott nem szerzett alanyi jogot, a juttatás mértékét és feltételeit, az elbírálás elveit a kollektív szerződés határozhatta meg, így - hátrányos megkülönböztetést megvalósító feltételek nélkül - meghatározhatta azokat az eseteket is, amelyekben a tagdíjfizetés nem teljesíthető. Az egyenlő bánásmód kérdése azért nem merül fel, mivel az Ebtv. 8. § r) pontja szerint csak azon eset minősül közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. A prémiumévesek és a többi közalkalmazott nem képez összehasonlítható csoportot. A Péptv. indokolása szerint ugyanis a programban való részvétel során az érintett közszolgálati jogviszonyban áll, azonban annak […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.