Közalkalmazott egészségügyi alkalmatlansága


Egy közalkalmazottat orvosilag nem találtak alkalmasnak a házi gondozás területére az időjárási körülmények, a rendkívüli munkakörülmények, a nehéz emelések, csomagok cipelése és az egyedüli munkavégzés miatt. Ugyanakkor lehetősége lenne kórházi osztályra ápolónőként elhelyezkedni szintén közalkalmazottként. Megtehető-e ez felmentés, illetve végkielégítés visszafizetése nélkül?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2016. november 28-án (141. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2797

[…] állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről [Kjt. 30/A. § (1) bek.]. A közalkalmazott a tájékoztatás közlésétől számított két munkanapon belül írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről. Ha a közalkalmazott a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha a munkakör-felajánlási lehetőséget nem igényelte volna. A munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételekor a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a)-c) pontban foglalt munkáltatónál a közalkalmazott az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá – egészségügyi alkalmatlanság esetén – egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör nincs, vagy ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történő áthelyezéshez, illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá.Ezért ha kollégájuk kéri a fentiek szerint a munkakör-felajánlást, ajánlat tehető számára kinevezésében a munkakör módosítására, a kérdés szerint ápolónői munkakörre. Amennyiben a közalkalmazott az Önök ajánlatát elfogadja, jogviszonya megszakítás nélkül fennmarad – ezért a felmentése és ennek folytán a végkielégítésre való jogosultsága fel sem merülhet. Ugyanakkor a Kjt. 37. §-ának (9) bekezdése alapján a végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére azért került sor, mert a munkáltató által felajánlott, a fentiek szerint ismertetett munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosításához, illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá, vagy a felajánlott megfelelő munkakör elfogadásáról nem nyilatkozott, kivéve ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, különösen haa) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,b) teljes munkaidőre szóló kinevezés […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.