Munkaviszony megszüntetése összeférhetetlen munkavállalóval
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 135. számában (2016. július 11.), 2659. kérdésszám alatt

Kérdés: Határozatlan idejű munkaszerződést kötöttünk, három hónapos felmondási idővel egy munkavállalóval. Hogyan lehet ezt a munkaviszonyt megszüntetni a próbaidő lejárta után? A munkavállaló összeférhetetlen, nem rugalmas a napi munkaidő-beosztásával kapcsolatban, nem fogadja el felettesei utasításait.
Válasz (részlet): […]hatályú felmondás alapjául is szolgálhat. A munkáltató ugyanis a munkaviszonyt e jogcímen megszüntetheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi [Mt. 78. § (1) bek.].E feltételek megléte esetén is ügyelni kell, hogy az azonnali hatályú felmondás jogát a munkáltató az alapul szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül gyakorolhatja [Mt. 78. § (2) bek.]. Emellett azt is vizsgálni kell, hogy a munkavállaló jogszerűen tagadta-e meg a felettes utasításait. A munkavállaló ugyanis köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Mt. 54. § (1) bek.]. Emellett[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére