Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Eltérés a törvényes felmondási időtől a régi Mt. alapján

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. október 10. (Munkaügyi Levelek 139. szám, 2751. kérdés)

Kérdés: A régi Mt. alapján jogszerűen kerülhetett kikötésre a munkaszerződésekben, hogy a régi Mt. 92. §-ának (2) bekezdésétől - tehát a felmondási időnek a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idővel arányos meghosszabbodásától - eltérően, fix két hónapos felmondási idő került kikötésre a munkavállaló rendes felmondása esetére? Fentiekkel kapcsolatban ugyanis találtunk olyan jogértelmezést, amely szerint ezen eltérés abban az esetben volt jogszerű, ha mind a munkavállalói, mind a munkáltatói rendes felmondás esetére azonos időtartamú, azaz jelen esetben két-két hónap felmondási idő került kikötésre.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]részében meghatározott szabályoktól - ha a törvény másképp nem rendelkezik - eltérhet. Ennek feltétele, hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg [régi Mt. 13. § (3) bek.]. Tehát a felek más, akár "fix" tartamú felmondási időben is megállapodhattak egymással, ha az a munkavállaló számára kedvezőbb volt. A kérdésben foglalt két hónapos felmondási idő kikötése a munkavállalói felmondás esetére általában csak akkor tekinthető kedvezőbbnek a munkavállaló számára, ha egyébként már olyan régóta fennáll a munkaviszony, hogy a régi Mt. alapján hosszabb felmondási időt kellene alkalmazni.Álláspontunk szerint téves ez a jogértelmezés, miszerint a hivatkozott törvényhelytől való eltérés akkor lenne jogszerű, ha azt mind a munkáltatói, mind a munkavállalói felmondás esetére kikötik. Abban az esetben ugyanis, ha például már húsz[…]

Figyelmébe ajánljuk

Felmondtunk az egyik munkavállalónknak. A felmondási ideje hatvan nap, ami 2016. február 10-én fog letelni. Az év végi és új évi projekt úgy alakult, hogy végig szükségünk lenne a munkájára, ezért azt szeretnénk, ha végig dolgozna a felmondási idő alatt. Ehhez a...

Tovább a teljes cikkhez

Az Mt. szabályai szerint, ha a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre olyan díjazásra jogosult, amilyenben a felek megállapodtak. Ez azt jelenti, hogy akár olyan megállapodást is lehet kötni, amely alapján a...

Tovább a teljes cikkhez

A fiatal munkavállaló számára biztosítandó munkaközi szünet kiadásának mértékétől, a munkavállaló kérésére, írásban történő megállapodás alapján el lehet-e térni? Véleményünk szerint a fiatal munkavállalót hátrányosan is érintheti a munkaközi szünet...

Tovább a teljes cikkhez

Az Mt. szerint a munkavállalónak, eltérő megállapodás hiányában, naptári évenként 14 egybefüggő napra mentesülnie kell a munkavégzés alól. Ez a szabály érvényes az év közben kezdődött munkaviszonyokra is? Ha 2014. december 20-tól január 4-ig nem dolgozott a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére