Ügyvezető díjazásáról szóló döntés


Egy kétszemélyes korlátolt felelősségű társaság nyugdíjas többségi tulajdonosa látja el a társaság ügyvezetését. Lehetséges-e a havi jövedelmének megemelése, amennyiben a kisebbségi tulajdonos a taggyűlésen nem járul hozzá az ügyvezető havi díjazásának megemeléséhez?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2016. március 21-én (130. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2555

[…] viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek a Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályaitól [Ptk. 3:4. § (2) bek.]. Ha semmis a törvénytől való eltérés, akkor a Ptk. ezt kifejezetten rögzíti [Ptk. 3:4. § (3) bek. a) pont]. Emellett pedig csak akkor korlátozható a tagok létesítő okiratra vonatkozó szabadsága, ha az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza [Ptk. 3:4. § (3) bek. b) pont].Elsősorban a tagok által a társasági szerződésben rögzítettek lesznek irányadók. Amennyiben a felek nem tértek el a Ptk. rendelkezéseitől, a többségi tulajdonos nem szavazhat a taggyűlésen az olyan határozat meghozatalánál, amely- kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti;- a jogi személy terhére másfajta előnyben részesíti; illetve- szerint szerződést kell kötni vele, vagy pert kell indítani ellene;- esetében olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;- a döntésben érdekelt más szervezettel többségi […]
 
Kapcsolódó címkék:      
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.