Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott megbízási jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Megbízási szerződés a munkaviszony mellett

Kérdés: Fogorvos ügyfelünk 2012. december 18-ától jelenleg is heti 40 órás munkaviszony keretében foglalkoztatja asszisztensnőjét. Az asszisztensnő 2021. március 31-ig a helyi önkormányzattól havi bruttó 75 000 Ft megbízási díjban is részesült ugyanazon munkavégzési helyen, ugyanabban a rendelőben, ugyanazon fogorvos asszisztenseként, egy másik körzet ellátásáért. 2021. április 1-jével az önkormányzattal kötött megbízási szerződés megszűnik, és a fogorvosi kft. kíván változatlan feltételek mellett havi bruttó 75 000 Ft-ért megbízási szerződést kötni. Az asszisztensnő megbízási díjával (75 000 Ft) emelt összeget utal ezt követően a kft.-nek az önkormányzat.
1. Ugyanazon foglalkoztató, ugyanazon magánszeméllyel azonos munkavégzési helyen, azonos munkakörben történő foglalkoztatás esetén a már fennálló munkaviszony mellett létesíthet megbízási szerződést is?
2. Ha létrejöhet a kétféle biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál, akkor ezt újra be kell jelenteni a T1041-es bejelentőlapon a megbízási díj összege miatt, tekintettel arra, hogy meghaladja a minimálbér 30%-át?
3. Amennyiben megköthető a megbízási szerződés a fennálló munkaviszony mellett, mit tartalmazzon a szerződés? Mik azok a lényeges elemek, melyekre feltétlen figyelnünk kell?
Részlet a válaszból: […]asszisztensi feladatok ellátására irányulna a megbízási jogviszony, éppen erről lenne szó. A tevékenység ellátása - a munkavégzés, illetve a rendelkezésre állás - ugyanis éppúgy, ahogyan a munkaviszonyban, a foglalkoztatónak alárendelten, irányítása, ellenőrzése alatt, utasításai szerint, az általa meghatározott időkeretek között, rendszeresen fizetett javadalmazásért, a foglalkoztató által biztosított munkaeszközökkel és munkavégzési helyen történne. Mindez arra utal, hogy a felek között valójában nem megbízási, hanem e körben is munkaviszony állna fenn. A munkaviszony ismérveinek fennállása esetén a felek egyező akarata sem vonhatja ki a munkavégzésre irányuló jogviszonyt a munkajogi szabályozás hatálya alól. A szerződés típusát ugyanis annak elnevezésétől függetlenül, a jogviszony valódi tartalma alapján kell meghatározni. A jogviszony minősítését az eset összes körülményének mérlegelésével kell elvégezni. Megjegyzendő, hogy a jogviszonyok elhatárolása tekintetében jó kiindulási pont lehet a már hatályban nem lévő, de a munkavégzésre irányuló jogviszonyok elhatárolásához mind a mai napig jól használható, a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szóló 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. Mindezekre tekintettel minden valószínűség szerint az lenne a megfelelő megoldás, ha a munkaviszonyban kapott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4140

2. találat: Vezetők - a jogviszonyváltás után

Kérdés: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról rendelkező Módtv. alapján a közalkalmazotti jogviszonyok 2020. november 1. napjával munkaviszonnyá alakulnak át, és ettől az időponttól kezdve a munkavállalók az Mt. alá tartoznak. Az Mt. 211. §-ának (1) bekezdése alapján a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. A kulturális intézmények jelenlegi vezetőinek van saját vállalkozásuk, amelyben egyéni vállalkozóként, beltagként is dolgoznak, valamint egyéb jogviszonyban állnak más munkáltatóval, ezek a jogviszonyok azonban nem kapcsolódnak az átalakulással érintett munkáltatók tevékenységi köréhez. Fenntarthatják-e vállalkozásukat (egyéni vagy társas vállalkozást, egyéb jogviszonyt) 2020. november 1-je után is, vagy választaniuk kell vezetői állás és a vállalkozás között? A vezetők jelenleg határozatlan időre szóló kinevezés alapján dolgoznak a könyvtárban, múzeumban, művelődési központban, az önkormányzat képviselő-testülete azonban a magasabb vezetői állásra pályázati eljárás alapján határozott időre adott megbízást, amely alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 2020. november 1. után a polgármester köthet-e a vezetőkkel megbízási szerződést egyéb munkavégzésre?
Részlet a válaszból: […]jogviszonya munkaviszonnyá, annak kereteit a munkáltató által felajánlott munkaszerződés fogja kialakítani. Fontos ugyanakkor, hogy a közalkalmazotti jogviszony átalakulása nem érintheti a jogviszony időtartamát [Módtv. 3. § (2) bek. c) pont], azaz amennyiben az határozatlan vagy határozott idejű volt, a munkaviszony is az kell, hogy legyen. Megítélésünk szerint azonban a feleknek lehetőségük van a munkaszerződést utóbb e vonatkozásban is módosítani.Az Mt. 211. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez a rendelkezés általános szabály szerint valóban kizárja, hogy a vezető állású munkavállaló például egyéni vállalkozóként, betéti társaság beltagjaként vagy más jogviszonyt (többek között munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban) létesítsen vagy tartson fenn. Fel kell hívni ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy az Mt. e rendelkezése nem kógens szabály, a vezető munkaszerződése ugyanis az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől kivételekkel ugyan, de eltérhet [Mt. 209. § (1) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató és a munkavállaló egyező akarattal is eltérhetnek az Mt. 211. §-ának (1) bekezdésétől akár a munkavállaló javára, akár a hátrányára is. Például megállapodhatnak ennek az ellenkezőjében, és a munkáltató egyoldalúan akár esetről esetre, akár általában véve is feljogosíthatja a munkavállalót a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére, vagy engedélyezheti számára az ilyen jogviszony fenntartását. Függetlenül attól, hogy az az átalakulással érintett munkáltató tevékenységi köréhez hasonló-e vagy sem. Ezen túlmenően, amennyiben a munkáltatónak ez szándékában áll, a tilalmat egyes tevékenységekre szűkítheti, továbbá előzetes bejelentési vagy engedélykérési kötelezettséget is előírhat a vezető számára ilyen esetekben. Mindezekre tekintettel arra a kérdésre, hogy a vezetők fenntarthatják-e vállalkozásukat (egyéni vagy társas vállalkozást, egyéb jogviszonyt) 2020. november 1-je után is, azt válaszolhatjuk: az Mt. 211. §-a (1) bekezdésének általános szabálya szerint nem, ugyanakkor a felek e tilalomtól eltérhetnek, és a munkáltató akár egyoldalúan is lazíthatja a tiltó rendelkezés szigorát.Mivel a közalkalmazotti jogviszony átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti, arra a következtetésre juthatunk, hogy a meglévő vezetői és magasabb vezetői megbízások sajátos módon az átalakult munkaviszony mellett is érintetlenek maradnak, és a már meglévő, határozott időre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3998

3. találat: Óraadó tanár béremelése általános iskolában

Kérdés: Nyugdíj mellett óraadó tanárként dolgozom heti 14 órában egy általános iskolában. Matematikát tanítok. Ha interaktív táblát akarok használni, akkor arra készülnöm kell, vagy ppt-t csinálni, dolgozatkérdéseket összeállítani, dolgozatot javítani, fogadóórán részt venni, értekezletre járni, ezek mind a feladataim közé tartoznak. Az aktív korúak július 1-jétől 10%-os béremelésben részesültek, az óradíjunkat viszont nem emelték. Szerintem a béremelésnek bennünket is meg kellene illetnie.
Részlet a válaszból: […]óradíj a megtartott órák ellenértéke. Ellentétben a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakkal, ha a felek így állapodnak meg, nincs külön jogcím szerint díjazva a felkészülési idő, a dolgozatjavításra, az értekezletekre fordított idő, hanem mindezt az óradíj ellentételezi. Annak nincs jogi akadálya, hogy a felek megállapodása szerint olyan mértékű óradíj megállapítására kerüljön sor, amely mindkét szerződő fél véleménye szerint méltányos.A pedagógusokra 2020. július 1-jétől irányadó béremelés azokra vonatkozik, akik a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartoznak, és munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatják őket. A béremelés az ágazati szakmai pótlék bevezetésével történt, amelyet a 326/2013. Korm. rendelet 16. §-ának (11) bekezdése állapít meg. E szabályozás hatálya azonban az óraadókra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3996
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Készenlét megszervezése - az időkorlátok

Kérdés: Egyik kis létszámú telephelyünkön egyetlen karbantartó kolléga dolgozik, akire gyakorlatilag bármikor szükség lehet, ha valami technikai zavar van a termelésben. Teljes munkaidős munkaszerződése van, mellette készenlétet teljesít a munkaidején kívül. Megoldható-e, hogy állandóan készenlétben legyen, amikor éppen nincs beosztva? Azt nem tudjuk előre tervezni, hogy a munkaidején kívül mikor lehet szükség a munkájára. Felmerült az is, hogy kötnénk vele egy megbízási szerződést a munkaidején kívüli feladatok elvégzésére. Ez szabályos lenne?
Részlet a válaszból: […]munkavégzésre nem kerül sor [Mt. 144. § (1) bek.]. A munkavállalóval csak a készenléti időre ellátandó feladatokra akkor lehetne egy további jogviszonyt (megbízási szerződés megkötése) létrehozni, ha az ellátandó feladat más, mint amit a rendes munkaidejében végez. Ha valójában döntően ugyanaz a tevékenység, akkor a munkaügyi hatóság jogsértőnek tekintheti az azonos felek között fennálló, párhuzamos munkavégzésre irányuló jogviszonyokat, amelyek célja csak a munkaidőszabályok betartásának kikerülése.Megoldás lehet, ha a munkavállalónak a rendes munkaidőn kívüli munkavégzést egyszerűen rendkívüli munkaidőként rendelik el. Ilyenkor is figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkaidő - túlórával együtt - nem haladhatja meg a napi 12, a heti 48 órát (munkaidőkeret esetén a heti mérték átlagosan számít). Évente pedig összesen legfeljebb 250 óra túlóra rendelhető el (egyéni megállapodással ez 400 órára emelhető) [Mt. 99. § (2) és (7) bek., 109. §]. Ezek azonban jóval tágabb korlátok, mint amit a készenlétre a törvény megenged. A rendes munkaidején kívül elrendelt órákra a munkavállalót az alapbéren[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3911

5. találat: Intézményvezető - másik kerületben szakmai tanácsadóként

Kérdés: Egy önkormányzat által fenntartott szociális intézmény vezetője vagyok. Egy, nem a mi kerületünkben működő szociális intézménnyel köthető-e megbízási szerződés szakmai tanácsadóként megbízva? Ha a válasz a kérdésre nem, hogyan és milyen formában tudom ezt a feladatot heti 3 órában ellátni, esetleg egyéni vállalkozóként? Milyen lehetőségek vannak?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó.Első kérdésére a válasz első megközelítésben: kizárt, hogy megbízási szerződést kössön egy szociális intézménnyel szakmai tanácsadói feladatok ellátására. Azonban az, hogy erre az Ön esetében esetleg mégis van-e lehetőség, jelenlegi munkáltatójától is függ, mégpedig attól, hogy az összeférhetetlenségi szabályok hogyan alkalmazandók Önre. Tételes összeférhetetlenségi szabályokat a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében találunk. A Kjt. 41. §-ának (1) bekezdése általános éllel tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. Az összeférhetetlenség vizsgálata a következőképpen történik.A Kjt. 41. §-ának (2) bekezdése a magasabb vezetőkre, vezetőkre vonatkozik: esetükben kizárt az olyan további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése, amelynek révéna) hozzátartozójukkal irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülnének, vagyb) a munkáltatójukéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatójukkal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagsági feladatokat látnának el.Az Ön esetében azonos tevékenységet végző munkáltatóról van szó, de a tevékenység szakértésre irányul. A feltett kérdésből nem derül ki, de meg kell vizsgálni, hogy gazdasági társaságról vagy költségvetési intézményről van-e szó, illetőleg, hogy hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolat jönne-e létre. Ha az említett valamely kizáró ok állna fenn, a munkáltató nem is engedélyezheti az Ön számára a szakértői feladatok további jogviszony keretében történő ellátását.Ha az előző kizáró okok egyike sem áll fenn, a Kjt. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabály alapján kell tovább vizsgálódni. Eszerint, amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3822

6. találat: Kjt. hatálya - az óraadói feladatok ellátása

Kérdés: Állami költségvetési szerv (közoktatás) alkalmazhat-e dolgozókat nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban? Másik kérdésem: egyéni vállalkozóval kötünk szerződést óraadói feladatok elvégzésére. A szerződésbe belevesszük, hogy az óraadást nem a szerződő fél, hanem konkrétan egy másik ember látja el, amibe munkáltatói oldalról beleegyezünk. Tehát azért, mert a feladatot ellátó nem számlaképes, mással kötjük meg a szerződést. Ez szabályos?
Részlet a válaszból: […]megtartására alkalmazott pedagógus, oktató". A 61. § (1) bekezdése értelmében "Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető". Ebből a megfogalmazásból kitűnik, hogy az óraadó pedagógus munkakörbe tartozó feladatokat lát el. Az Nkt. nem mondja ki kifejezetten, hogy a megbízási szerződésnek az óraadóval mint természetes személlyel kell létrejönnie, amiből arra lehetne következtetni, hogy például egyéni vagy társas vállalkozó köthetné meg a szerződést, és a munkavállalójával, tagjával láttathatná el azt. Az általánosan érvényesülő gyakorlat jelenleg ugyanakkor a pedagógusmunka fokozott felelősséggel járó közfeladat voltára, a tanulók, gyermekek védelme és megfelelő szintű oktatásának biztosítására, mint a jogviszony elsődleges célján alapul. Az óraadó pedagógusnak is meg kell felelnie az Nkt. 66. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint annak a feltételnek, hogy ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű legyen. Ha nyugdíjas óraadóról van szó, az állami költségvetési intézményekre vonatkozó, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat is abból indul ki, hogy az óraadókkal személyes szerződéskötés történik, ezt kell előzetesen engedélyeztetni a kormánnyal.A "kivel köthet ő megbízási szerz ő dés" kérdésében a Kúria a Kfv.IV.35.367/2017/6. számú ítéletében foglaltak szerint: "Az Nkt. 64. §-ának (1) bekezdéséből nem vonható le olyan értelmezés a bíróság szerint, hogy a polgári jogviszonyt magával a természetes személlyel lehetne csak létesíteni. A törvény úgy fogalmaz,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3821
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Közalkalmazotti jogviszony helyett megbízás

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szervnél (kórház) egészségügyi adminisztrátor munkakört közalkalmazotti jogviszony helyett megbízási szerződéssel el lehet-e látni kifejezetten a munkavállaló kérésére, figyelemmel az Eütev.-re?
Részlet a válaszból: […]egészségügyben dolgozónak minősülő egészségügyi adminisztrátor megbízási jogviszonyban állhat-e, vagy kizárólag közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatható.A Kjt. a közalkalmazotti jogviszonyt szabályozza [Kjt. 1. § (1) bek.]. Hatálya alatt szigorú típuskényszer érvényesül, azaz a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók az alárendeltségben történő munkavégzésre csak közalkalmazotti jogviszonyt létesíthetnek, munkaviszonyt vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem - ez alól csak szűk kivételek vannak.Nem kizárt, hogy a költségvetési szerv megbízási vagy vállalkozási szerz ő dést alkalmazzon. Ez azonban csak önálló munkavégzés esetén lehetséges, ahol a közalkalmazotti jogviszonyra jellemző alá-fölé rendeltség nem áll fenn. A polgári jogi és a munkajog hatálya alá eső jogviszonyok elhatárolásához figyelembe vehető szempontokról összefoglalást ad a már hatályon kívül helyezett, de máig irányadó, a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szóló 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. A jogviszony minősítését mindig az eset összes körülményének mérlegelésével kell elvégezni, azzal, hogy a szerződés típusát elnevezésétől függetlenül, a jogviszony valódi tartalma alapján kell meghatározni. A legfontosabb szempontokat összefoglalva, ha az ellátandó feladat nem konkrétan, hanem keretjelleggel, munkakörként van meghatározva, amelyet a munkát végző személyesen köteles ellátni, az közalkalmazotti jogviszonyra utal. A közalkalmazotti jogviszony jellegzetessége továbbá, hogy a felek által kikötött munkaidőben a munkáltatót foglalkoztatási, a közalkalmazottat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3803

8. találat: Nyugdíjas pedagógus óraadóként - akár megbízási szerződéssel is

Kérdés: Nyugdíjas pedagógusként hívtak vissza korábbi munkahelyemre tanítani. Határozott idejű megbízási szerződést készítettek számomra, heti 14 tanóra ellátására, melyre óránként 3200 Ft-ot ajánlottak. Ebből - elmondásuk szerint - minden járulék levonásra kerül. Állítólag sem betegszabadságra, sem szabadságra nem vagyok jogosult. A 14 tanóra utáni ellátandó feladatok (javítás, értékelés, E-napló kitöltése, tanórák előtti ügyelet, ebédeltetés) díjazásáról szó sincs. Jogszerű-e az ilyen alkalmazás, ha az egyébként kötelező munkaidőnek (heti 22-26 tanóra) több mint a felére alkalmaznak, és a bértétel köszönőviszonyban sincs a szakmai képesítésem (szakvizsgás pedagógus, pedagógus II.) szerinti korábbi besorolásommal? Jogszerű-e a szerződés további két kitétele, miszerint munkaeszközeimet és a munkafeltételeket magam kell, hogy biztosítsam? Hova lehet fordulni esetleges jogorvoslatért? Működik még a Munkaügyi Bíróság? Számomra nyilvánvaló, hogy a határozott idő leteltével azonnal "kilépek", de tudni szeretném, törvényes-e ez a vérlázító besorolás, munkaszerződés.
Részlet a válaszból: […]megtartására alkalmazott pedagógus, oktató". A Ptk. 6:272. §-a alapján továbbá "megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles".Mindezen szabályok együttes értelmezése alapján jogszerű Önt mint nyugdíjas pedagógust óraadóként, heti legfeljebb 14 óra megtartására megbízási szerződés alapján foglalkoztatni, amennyiben e megbízási szerződést aláírja. Az Ön esetében ez történt. A megbízási szerződés a polgári jog szerinti munkavégzésre irányuló szerződés, amely azonban nem azonos a külön törvények (Mt., Kjt.) által szabályozott munkaszerződéssel, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal. A megbízott a feladatokat kötetlenebben látja el, mint a munkavállaló vagy a közalkalmazott, a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat - a fix időpontban tartandó tanórákon kívül - saját belátása szerinti időpontban és időtartamban, valamint helyen látja el. A Ptk. nem ír elő sem munkaidőt, sem a megbízó által kötelezően biztosítandó munkaeszközt. A szabadság és a betegszabadság a közalkalmazotti jogviszonyhoz, illetve munkaviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok, a megbízottat a Ptk. szerint ezek nem illetik meg. A megbízott számára megbízási díj, és nem munkabér vagy illetmény jár, ezért az ezek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3797
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

9. találat: Óraadó pedagógus alkalmazása - nyelvvizsga nélkül

Kérdés: Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha nincs megfelelő jelentkező egy pedagógus-munkakörre, akkor gyakornokként alkalmazható legyen az az abszolutóriummal rendelkező pedagógus, akinek csak a nyelvvizsgája hiányzik a diplomájához. Ez vonatkozik-e az óraadóként történő foglalkoztatásra is?
Részlet a válaszból: […]az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel". Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése úgy fogalmaz, hogy "ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette".Mindezen rendelkezések egymásra tekintettel történő értelmezéséből arra következtethetünk, hogy az Nkt. 99. §-a (14) bekezdésében foglalt szabály a gyakornokként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3751
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

10. találat: Nyugdíjas - megbízási szerződéssel a Kjt. hatálya alatt

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szervnél van-e lehetőség megbízási szerződéssel foglalkoztatni - nyugdíj folyósítása mellett - olyan személyt, aki a nők negyven év szolgálati idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjában részesül?
Részlet a válaszból: […]feladat (vagy munkakör) ellátására, amely egyébként a munkáltató feladatkörébe tartozó tevékenység körében általánosságban közalkalmazotti jogviszonyban látható el, vélhetően nem jogszerű a megbízási jogviszony létesítése. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a megbízási jogviszonyban azt a személyt foglalkoztatnák, aki a nyugdíjba vonulása előtt közalkalmazottként látta el azt a munkakört, amelynek körében őt most megbízási szerződéssel kívánják foglalkoztatni. Ha ugyanis a megbízási szerződés valójában közalkalmazotti jogviszonyt leplez, a szerződés semmis, és a jogviszonyt az Mt. - Kjt. tekintetében is alkalmazandó - 27. §-ának (2) bekezdése szerint a leplezett megállapodás alapján kell megítélni. Ez utóbbi esetben figyelembe kell venni a Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdését is, melynek értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas - többek között - közalkalmazotti jogviszonyban áll. Ha ugyanis a megbízási jogviszonyt a bíróság vagy az adóhatóság átminősíti közalkalmazotti jogviszonnyá, az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell.Fontos felhívni a figyelmet továbbá a Tny. 83/B. §-ának (1) bekezdésére, mely kimondja, hogy amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a Tny. 18. §-ának (2a)-(2d) bekezdései alapján megállapított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy (ilyen a kérdésben szereplő, a nők negyven év jogosultsági idő után járó öregségi teljes nyugdíjában részesülő személy is) a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3748
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést