Nyugdíjas továbbfoglalkoztatása az önkormányzatnál


Az önkormányzat foglalkoztatásában áll egy idén nyugdíjba lépő, napi nyolcórás munkajogviszonyban foglalkoztatott dolgozó. A nyugdíj betöltésekor "le kell-e zárni" a munkaviszonyt, és nyugdíjasként újra felvenni, vagy foglalkoztatható tovább, az eredeti tervek szerint napi négyórás részmunkaidőben? Ha "le kell zárni" a jogviszonyt, akkor van-e előtte felmentési idő?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. szeptember 27-én (234. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4506

[…] egyidejűleg az öregségi nyugdíjra és a munkaviszonyból származó munkabérre is jogosult a munkavállaló.Ha az illető közvetlenül az önkormányzattal áll közalkalmazotti jogviszonyban [Kjt. 1. § (1) bek.], jelenleg egy eltéréssel a fentiekhez hasonló a helyzet. Az 1700/2012. Korm. határozat 1. pontjának 1.6. alpontja ugyan felhívta a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne létesítsenek többek között közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Kétségtelen, hogy amennyiben azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolta, a munkáltatói jogok gyakorlója a kormány véleményének kikérését követően dönthetett az olyan közalkalmazott továbbfoglalkoztatásáról, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, azzal, hogy a kormány véleménye kötötte a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában (1700/2012. Korm. határozat 1. pont 1.3. és 1.7. pont). Ugyanakkor a jogszabálynak nem minősülő 1700/2012. Korm. határozat (és egyébként az 1374/2022. Korm. határozat) hatálya nem terjedhet ki az önkormányzatokra, így eddig sem volt, és most sincs elviekben akadálya annak, hogy az önkormányzatoknál olyan közalkalmazottak foglalkoztatására is sor kerüljön, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték. Az eltérés: a Tny. 83/C. §-a értelmében általános szabály szerint 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között is szüneteltetni kell az öregségi nyugdíj folyósítását, ha a közalkalmazott nem szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, vagy köznevelési vagy szakképző intézményben dolgozik (269/2022. Korm. rendelet 1. §). Mindez szintén független attól, hogy teljes vagy részmunkaidős jogviszonyról van-e szó, a felek a teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyt is módosíthatják közös megegyezéssel részmunkaidőssé. A közalkalmazotti jogviszonyt - amint az előző esetben is látható volt - nem kell megszüntetni ("lezárni").Ha a szóban forgó személy köztisztviselő, amennyiben a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, a Kttv. általános szabálya szerint megszűnik a közszolgálati jogviszonya, kivéve, ha a kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja [60. § (1) bek. j) pont]. Az automatikus megszűnés […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.