Nyugdíjas szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme


A választott és a szakszervezet által megjelölt szakszervezeti tisztségviselő(ke)t megillető munkajogi védelem szempontjából van-e annak jelentősége, hogy a szakszervezeti tisztségviselő nyugdíjasnak minősül? Szakszervezetünk számos kereskedelmi munkáltatónál működik, ahol a szakszervezeti tisztségviselők kérhetik a nyugdíjuk megállapítását, és ehhez már nem kell a munkaviszonyukat megszakítani (felmondani). Vannak, akik a nők számára nyitva álló, negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjban részesülnek, de van olyan férfi is, aki már betöltötte a rá irányadó hatvanöt éves öregségi nyugdíjkorhatárt. Amennyiben a munkáltató kívánná megszüntetni az ilyen szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát, kell-e kérnie a szakszervezet egyetértését? Tekintettel arra, hogy a védelem az Mt. 273. §-a kapcsán nem rendelkezik másként, álláspontunk szerint a munkajogi védelem fennáll, és az egyetértés szükséges a munkáltatói felmondás jogszerűségéhez akkor is, ha az indokolás nélkül gyakorolható. Úgy véljük, hogy a kérelem elmaradása a szakszervezeti tisztségviselő hátrányos megkülönböztetését eredményezné.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. június 28-án (230. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4452

[…] bekezdésében meghatározott - öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkeznek [Tny. 18. § (2) bek.], másfelől azok a nők, akik az öregségi teljes nyugdíjra életkoruktól függetlenül azért jogosultak, mert legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkeznek [Tny. 18. § (2a) bek.]. Ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont], a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni [Mt. 66. § (9) bek.]. Megjegyzendő, ha a nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonya határozott idejű, a munkáltatónak az arra irányadó általános szabályok szerint kell megindokolnia a felmondását [Mt. 66. § (8) bek.].Az Mt. 273. §-ának (1) bekezdése szerint a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges - az Mt. 273. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint megjelölt - választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának munkáltató általi felmondással történő megszüntetéséhez, valamint a munkáltató tisztségviselőt érintő Mt. 53. §-a szerinti intézkedéséhez (munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz). A védelem a szakszervezeti tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte. A szakszervezet a munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc napon belül írásban közli. A tájékoztatásnak, ha a szakszervezet a tervezett intézkedéssel nem ért egyet, az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért [Mt. 273. § (6) bek.].A fenti szabályok értelmezése alapján álláspontunk szerint az a következtetés vonható le, hogy a két rendelkezés két különböző tényállást fogalmaz meg, ezért azok egymástól függetlenül alkalmazandók. Eszerint a nyugdíjasnak […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.