Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott önkormányzat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Részmunkaidő a polgármesteri hivatalban

Kérdés: Közös önkormányzati hivatalnál egy köztisztviselő - kérelmére - a heti 40 óra helyett heti 30 órában, munkaidőkeretben, munkaidő-beosztással dolgozik az alábbiak szerint: H.: 7.30-16.00: 8,5 óra; K.: 7.30-16.00: 8,5 óra; Sze.: 7.30-16.00: 8,5 óra; Cs.: 7.30-12.00: 4,5 óra; P.: "0" órás munkanap, kiegyenlítő nap. Ez a munkaidő-beosztás állandó, csak akkor fog változni, ha egy másik kolléganőt helyettesítenie kell. Valóban szükséges munkaidőkeretet alkalmazni ebben az esetben, vagy meg lehet oldani egyéb módon? Amennyiben egy munkaszüneti nap (pl. a húsvéthétfő) munkanapra esik, azt a munkaidőkeretben hány órának kell számolni? Tehát ezen a munkaszüneti napon kívül hány órát kell dolgoznia a hét fennmaradó részében?
Részlet a válaszból: […]tartama alatt hány általános munkarend szerinti munkanap, azaz hány hétköznap van. Ennek és a napi munkaidő mértékének szorzata a teljesítendő munkaidő. Ennek meghatározásánál az általános munkarendre (azaz hétköznapra) eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. Azaz, úgy kell tekinteni, mintha ez a nap ott sem lenne a naptárban. Ezért a nagypénteki és a húsvéthétfői munkaszüneti napokkal úgy kell eljárni, hogy 2021. április hónapra nem 22, hanem csak 20 munkanappal számolunk. Így a köztisztviselőnek idén áprilisban 20 munkanap × 6 óra, vagyis 120 óra a rendes munkaidőben teljesítendő munkaideje a munkaidőkeret tartama alatt. Az, hogy a húsvéthétfőre eső naptári héten hány órát dolgozhat még a köztisztviselő, elsősorban attól függ, hogy milyen hosszú munkaidőkeretben foglalkoztatja őt a munkáltató, illetve hogy a munkavégzésére rendes vagy rendkívüli munkaidőben kerül-e sor.A munkaidőkeret leghosszabb időtartama négy hónap vagy tizenhat hét, de a munkáltató természetesen ennél rövidebb munkaidőkeretet - akár egy hét tartamút - is meghatározhat [Kttv. 90. § (5) bek.]. Ha például egy heti (naptári hétre eső) munkaidőkeretben foglalkoztatná a köztisztviselőt a munkáltató, akkor a húsvéthétfővel induló naptári héten - figyelemmel a hétfői nap kiesésére - a rendes munkaidőben ledolgozható munkaidő 4 munkanap × 6 óra, azaz 24 óra lehetett volna. Jelen esetben azonban a köztisztviselő munkaidő-beosztása szerint a kedd-csütörtökre eső munkaideje összesen 21,5 óra, így a kérdés szerinti beosztás alapján rövidebb időben dolgozott volna az egyheti munkaidőkeretben, mint amilyen tartamú beosztás szerinti munkaidőt a munkáltató elrendelhetne.Emellett fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy az előző - a nagypéntekkel érintett - egyheti munkaidőkeretben a fentiekből következően szintén csak 24 óra munkaidővel lehetett számolni. Ezzel szemben azon a héten - figyelemmel a köztisztviselő pénteki szabadnapjára - a köztisztviselőnek 30 órát kellene dolgoznia, vagyis - egyheti munkaidőkeret alkalmazása esetén - plusz 6 óra munkaidőkereten felüli rendkívüli munkaidő jelentkezne nála. Ezért sem indokolt ilyen rövid keret alkalmazása.Ha egyhavi (naptári hónapokra eső) munkaidőkeretben foglalkoztatná a munkáltató az érintett köztisztviselőt, akkor - ahogy fentebb is bemutattuk - 2021 áprilisában 120 órát dolgozhat rendes munkaidőben. Így - a Kttv., valamint a 30/2012. Korm. rendelet munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályait figyelembe véve, ideértve a rendkívüli munkaidő szabályait is - akár heti 60 órát is dolgozhatna a köztisztviselő a húsvéthétfővel érintett naptári héten (vagy bármely más naptári héten) azzal, hogy a munkaidőkeret átlagában nem haladhatná meg a heti munkaidő a 30 órát. Ez egy extrém példa, de jól mutatja, mennyire rugalmas munkaidő-beosztási lehetőségeket kínál a munkaidőkeret[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4147

2. találat: Jogállásváltozás - gazdasági társaságtól az önkormányzathoz

Kérdés: A település településüzemeltetési feladatainak ellátását (közterületek rendben tartása, fűnyírás, takarítás, utak karbantartása) jelenleg az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kft. végzi munkaviszonyban álló munkavállalókat alkalmazva, akik közül egy fő szellemi, a többi munkavállaló pedig fizikai alkalmazott. Az önkormányzat meg kívánja szüntetni a kft.-t, és a feladatok ellátását az önkormányzat tevékenységi körébe vonja, a munkavállalókat pedig munkaviszonyban szeretné alkalmazni. A munkavállalók milyen jogviszony keretében foglalkoztathatók tovább az önkormányzat alkalmazásában? Lehetnek-e az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók, vagy csak közalkalmazottak?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. E rendelkezésből az következik, hogy amennyiben a helyi önkormányzat a településüzemeltetési feladatok ellátását a jövőben közvetlenül kívánja ellátni, nem teheti meg, hogy munkaviszonyban foglalkoztassa a kft. egykori munkavállalóit. A Kjt. idézett rendelkezése miatt ugyanis nincs arra lehetőség, hogy tetszése szerint válassza meg a foglalkoztatás keretéül szolgáló jogviszony típusát. A törvény erejénél fogva a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások közvetlen ellátására közalkalmazotti jogviszonyokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4139