Szakszervezeti munkaidő-kedvezmény igénybevétele
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 101. számában (2014. május 19.), 1965. kérdésszám alatt

Kérdés: Az Mt. 274. §-ának (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkaidő-kedvezményt a szakszervezet által megjelölt munkavállaló veheti igénybe. A szakszervezet a munkáltatónak a munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban biztosítja. Mit tehet a munkáltató, ha a szakszervezet rendszeresen rendkívüli okokra hivatkozik az alábbi standard mondattal: "A szakszervezetünk működése érdekében előre nem látható halaszthatatlan tevékenységet kell folytatnom." A munkavállaló mindig ugyanolyan típusú beosztásból kéreti ki magát, ezzel a munkáltató munkaszervezésében komoly gondot okoz. Részletes indoklást kérhet-e a munkáltató? Megakadályozhatja-e a munkáltató a munkaidő-kedvezmény igénybevételét, ha rendeltetésellenes joggyakorlást vélelmez? Vagy egyébként milyen jogi eszközökkel léphet fel a munkáltató a szakszervezet intézkedése ellen?
Válasz (részlet): […]a munkaidő-kedvezményt, akkor - a szakszervezetet terhelő jóhiszeműség és a tisztességes eljárás követelménye, valamint az együttműködési kötelezettség [Mt. 6. § (2) bek.] alapján - a törvényi feltételeknek megfelelő okot kell közölnie a munkáltatóval, annak érdekében, hogy igazolja a munkavállaló jogszerű távolmaradását. A kérdésben megadott indok álláspontunk szerint nem megfelelő, mivel semmitmondó, közhelyes, és nem dönthető el belőle, hogy valóban indokolt-e a törvényi időtartam mellőzése a szakszervezet részéről.Abban az esetben, ha a munkáltató a szakszervezet által kért munkaidő-kedvezményt[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére