Munkavállalói meghatalmazott jelenléte bértárgyaláson

Kérdés: Cégünknél egy bizonyos beosztástól felfelé a munkatársaknak éves célkitűzéseket és ehhez kapcsolódó prémiumokat határozunk meg, amely az éves bér egy jelentős százaléka lehet. A feladatok értékelésére a tárgyévet követő év márciusában kerül sor. Ennek a folyamatnak a része egy értékelő megbeszélés. Egyik kollégánk vitatja a tavalyi teljesítményével kapcsolatos adatokat, az értékelő megbeszélésre magával kívánta hozni a szakszervezet vezetőjét is. Mi ezt megtagadtuk, mivel a bérszabályzatunk csak annyit ír elő, hogy ezen a megbeszélésen az érintett munkavállaló személyesen lehet jelen, ráadásul ez – véleményünk szerint – nem szakszervezeti ügy, a szakszervezettel külön tartunk éves bértárgyalást. Helyes volt-e az eljárásunk? Ha nem, indíthat-e emiatt pert a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. általában, bármely kérdés tekintetében biztosítja a munkavállaló jogát, hogy meghatalmazott útján képviseltesse magát. Ehhez írásos meghatalmazás szükséges, és semmilyen szűkítést nem tartalmaz a jogszabály, hogy például jogi végzettség, szakvizsga kellene...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.

Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetése

Kérdés: Közfoglalkoztatottként dolgoztam, 2017. március 6-ától betegállományba kerültem, és folyamatosan táppénzen voltam. 2017. november 9-én kórházi kontrollon voltam, majd november 10-én a háziorvos a beutalót kiadta a CT-re, az orvos ekkor még táppénzes papírt nem adott. December 6-ára kaptam időpontot, december 7-től február 28-ig kórházban feküdtem. Ez idő alatt – valószínű a közfoglalkoztató kérésére – 2017. október 31-én "keresőképessé váltam", és az ezután következő időszakot igazolatlan távollétként kezelték. A következő időpontra már családtagom ment a táppénzes papírért, melyet az asszisztens kiadott, de nem közölte vele, hogy keresőképes vagyok. Jogviszonyomat 2017. október 31-én megszüntették azonnali hatállyal, felszólítást előtte sem szóban, sem írásba nem kaptam. 2017. december 19-én egy közalkalmazottal kiküldték aláírásra boríték nélkül a közfoglalkoztatási szerződést, de kórházi kezelésem miatt családtagommal íratták alá (ő a saját nevét írta az iratra). A munkavállaló helyett más is aláírhatja-e a szerződést? Családtagom nevével érvényes-e a szerződés felmondása? A szerződés megjegyzésébe indokként beleírták, hogy nem vettem fel a munkát, illetve magatartási problémákat tüntettek még. Sztrókos betegként, elferdült szájjal, alig mozgó kézzel milyen magatartást gyakorolhattam volna? Így váratlanul itt maradtam a kórházi ágyon társadalombiztosítási jogviszony és fizetés nélkül. Hova fordulhatok egyáltalán, van-e még rá idő?
Részlet a válaszából: […] ...mivel nem ismerjük e körülményeket.A munkavállaló a jognyilatkozatát általában személyesen teheti meg. Jognyilatkozatot ugyanakkor meghatalmazott képviselője útján is tehet, az erre irányuló meghatalmazást azonban írásba kell foglalni. Ilyen meghatalmazás hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Munkáltatói jogkör gyakorlása általános meghatalmazás útján

Kérdés: Egy cégnél az alapító okirat rendelkezése szerint az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető, 1-2 hetes távolléte esetén, a távollét időtartamára adhat jogszerűen általános meghatalmazást (távollét időtartamára a munkáltatói jogkör gyakorlása során teljes körű eljárás) a cég egyik munkavállalója részére? Amennyiben igen, szüksége van arra, hogy az ügyvezető a visszatérésekor utólagosan jóváhagyja a helyette eljáró meghatalmazott személy által tett jognyilatkozatokat?
Részlet a válaszából: […] ...szükség, hiszen ezt az Mt. fentebb idézett szabálya szerint csak akkor kellene alkalmazni, ha a munkáltatói jogkört nem az ügyvezető által meghatalmazott gyakorolta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés – az "aláírás" visszavonása

Kérdés: Nagyon sikeres 3 évet és 2 hónapot töltöttem egy cégnél területi képviselőként. Megnőtt az eladásunk, részben a befektetett munkám által. 2016. június 9-én reggel fölhívott a főnököm, hogy 15 órára menjek be a cég központjába, majd közölték velem, hogy azonnali hatállyal felmondanak, mert a többi kollégám nem szeretne velem együtt dolgozni, mivel elviselhetetlen a modorom. Nagyon megdöbbentem. Majd megkérdezték, hogy melyik típusú megszüntetést választom, a közös megegyezést, vagy az azonnali hatályú felmondást, amit ők nem javasolnak. Én a közös megegyezést választottam, és alá is íratták velem. Le kellett azonnal adnom a munkaeszközeimet, autót stb. A történteket átgondolva, arra a következtetésre jutottam, hogy nem jól döntöttem. Az a kérdésem, hogy a közös megegyezést vissza tudom-e vonni, ha igen, milyen módon? A kilépőpapírokat nekem kell átvennem?
Részlet a válaszából: […] ...az időpontot, amikor a kilépőpapírok átvehetők, vagy postai úton meg kell ezeket Önnek küldenie. Az igazolásokat a munkavállaló meghatalmazott útján is átveheti, de kérheti postai kézbesítését is a munkáltatótól. Ha munkaviszony megszűnéséhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Munkabérből levonással okozott kár

Kérdés: Cégünk egyre gyakrabban kap megkereséseket bankoktól és hitelintézetektől annak érdekében, hogy a munkavállalóinkkal kötött hitelszerződésük törlesztőrészleteit vonjuk le a munkavállalók béréből, és közvetlenül utaljuk el nekik. A megkeresésekben hivatkoznak arra, hogy a munkavállaló a hitelszerződésben hozzájárult a levonásokhoz. Kötelesek vagyunk ezeknek eleget tenni? Mivel járhat, ha ilyen levonást teljesítünk?
Részlet a válaszából: […] ...azonban kifejezetten, éscsak a munkabére védelmét biztosító jogok sérelme, csorbítása nélkül teheti megérvényesen. Lényeges, hogy a meghatalmazott ekkor is a munkavállaló részére veszifel a munkabért, és nem saját követelése kielégítése érdekében; azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.