Cafeteria-túlfizetés elszámolása az illetménnyel szemben

Kérdés: A munkáltató cafeteriajuttatást (SZÉP-kártya) fizet, és bár a juttatás mértéke a közszolgálati jogviszony tárgyévi hossza alapján hónapokra van megállapítva, de nem időarányosan, havonta, hanem az év elején tölt fel nagyobb összeget a kért alszámlára. Mi történhet akkor, ha a munkaviszony év közben megszűnik? Jogszerű, ha a munkáltató az elszámolás során az illetményből levonja az időarányos mértéket meghaladó cafeteria összegét? Előbbi pénz, utóbbi pedig (hiába marad meg az alszámlán) csak korlátozottan felhasználható érték, így a köztisztviselő számára ez különösen hátrányos lehet, főként a munkanélküliség időszakában. Arra van lehetőség, hogy ilyenkor az alszámláról történjen a visszavonás (visszautalás)? A kormánytisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók esetében hogyan működhet ez?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bek.]. A SZÉP-kártya alszámláira történő utalás visszavonására a legtöbb pénzügyi szolgáltatónál, jellemzően a köztisztviselő hozzájárulásához kötötten van mód, ha azon a szükséges fedezet még rendelkezésre áll. Így ilyenkor nincs akadálya annak, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv meghatározása

Kérdés: Egy munkavállalónk védett szakszervezeti tisztviselő, fel akarjuk mondani a munkaviszonyát. A szakszervezetet megkerestük a hozzájárulás megadása érdekében, de azt a választ kaptuk, hogy nem ők az illetékes szerv, hanem a szakszervezeti szövetség, akihez tartoznak, egyébként pedig jelezték, hogy a maguk részéről nem járulnak hozzá a felmondáshoz. Ebben az esetben végül is kitől kell kérni a hozzájárulás megadását, illetve kit kell perelni?
Részlet a válaszából: […] A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a munkajogi védelemre megjelölt védett szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyának a munkáltató általi, felmondással történő megszüntetéséhez [Mt. 273. § (1) bek.]. Ez a jog általánosságban, külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Szakszervezeti jognyilatkozat pótlása

Kérdés: Cégünknél két munkavállaló is dolgozik azonos munkakörben, egyikük védett szakszervezeti tisztviselő. Utóbbi év eleje óta gyakorlatilag nem dolgozik, a teljes munkaidejére nézve kikérték a szakszervezeti munkaidő-kedvezményt. A munkakört a vezetőség át kívánja szervezni, egy munkavállaló is elég lesz a feladatok ellátására. Ebben az esetben felmondhatunk-e a szakszervezeti tisztviselőnek, aki egyébként kevesebb gyakorlattal rendelkezik, és a másik munkavállaló jobban el tudja látni a feladatokat?
Részlet a válaszából: […] ...véleményét a fenti határidőn belül nem közli, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért [Mt. 273. § (6) bek.].A hozzájárulás meg nem adása esetén a munkáltató jogszerűen felmondást nem közölhet, legfeljebb a hozzájárulás bírói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Szakszervezeti tisztség - tényleges munkavégzés nélkül

Kérdés: Műszakvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalónk munkaviszonyát szeretnénk felmondani, mivel létszámcsökkentés következtében túl sokan maradtak a munkakörben, és nem tudunk mindenkire műszakot bízni. A műszakvezetőnk azonban védett szakszervezeti tisztviselő, és a szakszervezet nem járul hozzá a megszüntetéshez, arra hivatkozással, hogy a tisztviselőjük megkapta az összes tag után járó munkaidő-kedvezményt, így végeredményben nem lesz munkaszervezési problémánk; és egyébként is szükséges a tisztviselő tevékenysége a szakszervezet működéséhez. Nem szeretnénk egy munkavállalót csak azért fizetni, hogy szakszervezeti tisztséget tölthessen be. Mit tudunk tenni?
Részlet a válaszából: […] ...által felmondással történő megszüntetéséhez [Mt. 273. § (1) bek.]. A szakszervezet nem köteles hozzájárulni a felmondáshoz, de a hozzájárulás megtagadását indokolnia kell [Mt. 273. § (6) bek.]. Ennek korlátja, hogy ezt a jogát rendeltetésszerűen kell gyakorolnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Csoportos leltárfelelősségi megállapodás megkötése

Kérdés: Csoportos leltárfelelősségi megállapodás köthető-e abban az esetben, ha a megállapodást nem az összes érintett, leltári készletet kezelő munkavállaló írja alá? Álláspontunk szerint ilyen esetben a csoportos leltárfelelősségi megállapodást aláíró munkavállalóknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a készletet a megállapodást nem aláíró munkavállaló is kezeli. Helyesen gondoljuk? A csoportos leltárfelelősségi megállapodás ilyen módon történő megkötésének lehetőségét szerintünk erősíti az Mt. 184. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezés is.
Részlet a válaszából: […] Valóban nincs jogi akadálya annak, hogy csoportos leltárfelelősségi megállapodást kössenek a felek akár abban az esetben is, ha nem minden készletet kezelő munkavállaló írja azt alá. Ilyen esetben azon munkavállalók, akik nem írták alá a csoportos leltárfelelősségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Levonás a munkabérből

Kérdés: Saját termékeinkből dolgozói vásárt tartunk negyedévente. A munkavállalók béréből a vásárolt termékek ellenértékét levonjuk, ehhez a dolgozók írásbeli hozzájárulásukat adják. Megfelelően járunk-e így el? Van-e olyan felső összeghatár, amikor már nem teljesíthetjük a kért levonást?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkavállaló hozzájárulása alapján a munkáltató a követelését a munkabérből levonhatja, a levonásmentes munkabérrészig [Mt. 161. § (2) bek. a) pont]. Ha tehát rendelkeznek a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával, akkor nincs akadálya, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.
Kapcsolódó címkék:    

Közalkalmazott további munkavégzésre irányuló jogviszonya

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozom egy kórházban. Nemrég felajánlottak nekem egy szakfordítói állást munkaviszony keretében. Szeretném elfogadni, de nem tudom, hogy megtehetem-e a munkáltatóm engedélye nélkül, illetve hogy egyáltalán létesíthetek-e másik munkaviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban és a munkaviszonyban legalább részben azonos időtartamra esik, munkaviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető [Kjt. 43. § (1) bek.]. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 16.

Munkavállalók személyes adatai

Kérdés: Társaságunk épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozik. Megrendelőnk biztosra akar menni, hogy szabályszerűen foglalkoztatjuk a dolgozóinkat, ezért kérte, küldjük el neki a társaságunk alkalmazottainak munkaszerződését, orvosi papírjait. Kötelesek vagyunk-e harmadik félnek ezeket kiadni? Azt tudom, hogy ellenőrzéskor a NAV-nak, illetve a munkavédelmi ellenőröknek át kell adni.
Részlet a válaszából: […] ...csak ez utóbbi esetben adhatók át a munkavállalók személyes adatai. Az Infotv. 2. §-ának 7. pontja szabályozza, hogy a munkavállaló hozzájárulását hogyan kell beszerezni: az akaratnyilvánításnak önkéntesnek határozottnak (félreérthetetlennek, kifejezettnek) kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Munkáltatói hozzájárulás másik munkaviszony létesítéséhez

Kérdés: Egyesített szociális intézmény munkavállalója vagyok mint szociális gondozó és ápoló. Munkaidőm 7-től 15 óráig tart. 15 óra után másik munkát szeretnék vállalni, mely során ugyanazokat a feladatokat végezném, mint jelenlegi munkahelyemen, csak másik cégnél. Ehhez szükséges-e a munkáltatómtól engedélyt kérni? Fennállhat-e összeférhetetlenség, ugyanis a fennálló munkahelyemen a kliensek fizetnek a szolgáltatásért a munkáltatómnak, míg a létesítendő munkáltatónál mindez ingyenes.
Részlet a válaszából: […] ...- részben vagy egészében - azonos időtartamraesik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetesírásbeli hozzájárulásával létesíthető [Kjt. 43. § (1) bek.]. A közalkalmazott amunkaidejét nem érintő további munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Közcélú foglalkoztatott - a hozzájárulás visszakövetelhetősége

Kérdés: Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?
Részlet a válaszából: […] A Szoctv. 36. § (1) bekezdése alapján a közcélú munkamegszervezése a települési önkormányzat feladata, amelyet önkormányzatitársulás vagy más szervezet útján is végezhet. A közcélú munka keretében -többek között - a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.