Műszakpótlék a távolléti díj számításánál
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 80. számában (2013. február 4.), 1545. kérdésszám alatt

Kérdés: Az új Mt. távolléti díjra való jogosultságot szabályozó részei 2013. január 1-jétől hatályosak (148-152. §). Azonban már 2012. július 1-jétől is, a munkavégzés alóli mentesítési időre járó juttatást és a végkielégítést nem átlagkeresettel, hanem távolléti díjjal kell számolni. A távolléti díj számítása tekintetében azonban még a régi Mt. volt az irány­adó 2012. december 31-ig. Maradt még 2012-ről néhány elszámolási kérdésünk. Így például a műszakpótlékot a régi Mt. 151/A. §-a alapján, egyszer pedig az új Mt. 147. §-a alapján is ki kell-e fizetnünk? Az is problémát okoz számunkra, hogy míg a régi Mt. definiálta a két-három műszakhoz kapcsolódó távollétidíj-szorzókat, addig az új Mt. ezeket a fogalmakat már nem ismeri. Nálunk a többség általánostól eltérő, több műszakos változó munkakezdésű munkarendben dolgozik. Mennyi a távollétidíj-szorzó erre a műszakrendre?
Válasz (részlet): […]Mt. 151/A. § (2)-(3) bekezdései alapján a távolléti díjba egyszer már köteles volt beszámítani a rendszeres bérpótlékokat (köztük a műszakpótlékot), ezért kérdéses, hogy az új Mt. 147. §-a alapján köteles-e ezeket még egyszer, a távolléti díjon felül is megfizetni a munkáltatónak. A két törvényhely közötti ellentmondásra tekintettel az értelmezésnek abból kell kiindulnia, hogy a munka díjazásának mint jogintézménynek a célja az elvégzett munka egyszeres honorálása. Ennek az elvnek megfelelően a munkavégzés általánostól eltérő körülményeinek ellentételezésére szolgáló pótlékok kétszeres figyelembevétele sem indokolt. A munkáltatónak a műszakpótlékot - az új Mt. 147. §-ának rendelkezésétől eltérően - nem kellett még egyszer, a távolléti díjon felül is megfizetnie.A[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére