Életkor alapján járó pótszabadság csökkenthetősége az üzemi megállapodásban
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 72. számában (2012. július 30.), 1378. kérdésszám alatt

Kérdés: Úgy tudom, ha egy munkáltató az üzemi tanáccsal üzemi megállapodást köt, akkor ez egyenértékű lesz a kollektív szerződéssel, azaz az új Mt.-ben jelölt eltéréseket ez alapján is meg lehet tenni. Az eltérések között van, hogy ezen megállapodás alapján csökkenthető a pótszabadság mértéke. Ha egy munkavállaló a régi Mt. alapján már megszerezte például a 30 nap alapszabadságot, ezt - rosszabb esetben - vissza lehet-e csökkenteni 20 napra? Azaz elvehető-e a már (elvileg) megszerzett szabadság?
Részlet a válaszból: […]megállapodás normatív része, ha a szakszervezet kollektívszerződés-kötési jogosultságát a munkáltatónak bejelenti, vagy ha az üzemi tanács megszűnik - ide nem értve a munkáltató jogutód nélküli megszűnését, a választás eredményének bíróság általi megsemmisítését és a törvényben meghatározott egyéb megszűnési esetet. Ezekben az esetekben azonban az üzemi megállapodás szabályait hat hónapig alkalmazni kell [új Mt. 268. § (1)-(3) bek.]. A fenti két megkötés mellett azonban az üzemi megállapodás normatív része éppúgy eltérhet az Mt. szabályaitól - akár a munkavállaló hátrányára is -, mint a kollektív szerződés. A szabadság az új Mt. szerint is alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság minden munkavállalót alanyi jogon megillet, pótszabadság viszont[…] részlet vége a válaszból.

Nem előfizetőnk?

Erre a kérdésre a választ adatai megadása után e-mailben azonnal megküldjük Önnek*. Kérjük először adja meg munkahelyi e-mail címét!*Ennek feltétele, hogy egy éven belül még nem használta oldalunk ezen funkcióját. (Ugyanis ingyenes választ és/vagy grátisz példányt nem előfizetőinknek évente csak egy alkalommal küldünk.)

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére