Borravaló - levonható a munkabérből?


Pincérként dolgozom egy étteremben, ahol a vendégektől több alkalommal kapok borravalót. A munkáltatóm minden zárás alkalmával számon kéri a kapott összegeket, és azt levonja a havi béremből, mondván, hogy azt a vendégektől már megkaptam. Tényleg levonható a munkabéremből a borravaló?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. július 21-én (4. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 63

[…] nem rendelkezik, havonta utólag, egy ízben kell elszámolni és kifizetni [Mt. 155. § (1) bekezdés]. A munkavállaló részére a munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja; ettől érvényesen eltérni nem lehet (Mt. 160. §). A munkáltató a fentiek alapján nem mentesülhet a munkabér megfizetésének kötelezettsége alól azon az alapon, hogy a munkavállaló azt másoktól borravaló formájában megkapja. A munkáltatónál kialakult említett gyakorlat ellenére a munkavállaló a szerződés szerinti munkabéréről nem mondhat le előre. Az a körülmény, hogy a munkavállaló harmadik személyektől borravalót kap, nem érinti a munkáltató szabályszerű munkabér-fizetési kötelezettségét (EBH 2004. […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.