Nyugdíjas munkaviszonyának megszüntetése a közvállalatnál – juttatási lehetőségek


Köztulajdonban álló munkáltató adhat-e végkielégítést vagy megállapodás szerint pluszjuttatást (bért), ha közös megegyezéssel szünteti meg a nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyát? A munkavállaló a munkaviszony megszüntetésének időpontjában betöltötte a 65. életévét, nyugdíjra jogosultságot szerzett. Ugyanannál a munkáltatónál harminc év jogviszonnyal rendelkezik.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. június 4-én (261. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4987

[…] folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,d) egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,e) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagyf) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.A kérdés szerint a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésének időpontjában betölti a hatvanötödik életévét, így ekkor a nyugdíjra jogosultságot szerzettnek minősül.Az Mt. 77. §-a (5) bekezdésének a) pontja értelmében nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. Az Mt. 205. § (1) bekezdés b) pontja szerint sem kollektív szerződés, sem a felek megállapodása nem térhet el a végkielégítés az Mt. 77. §-ában meghatározott szabályaitól. E rendelkezésekből álláspontunk szerint az következik, hogy a nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyának megszűnésével, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.