Nyugdíjas óvodapedagógus - variációk a foglalkoztatásra

Kérdés: Nyugdíjas hogyan foglalkoztatható óvodapedagógusként?
Részlet a válaszából: […] ...magánmunkáltatóként működő óvodában az Mt. és az Nkt. szerint munkavállalóként. Ezen túlmenően alkalmazhatóak még óraadóként is, megbízási szerződéssel, amelyre az Nkt. 4. §-ának 21. pontja alapján 2019. szeptember 1-jétől már akár heti 14 órában is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Közalkalmazotti jogviszony mellett megbízási szerződés

Kérdés: Van-e lehetőség egy munkáltatónál ugyanazon személyt teljes munkaidős közalkalmazotti és részmunkaidős megbízási jogviszony keretében is foglalkoztatni? A megbízási jogviszony keretében ellátandó munkát a dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyához kötődő szabadnapjain, illetve a munkanapjain, munkaidőn túl látná el.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki [Kjt. 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2018-ban a 40 év szolgálati idővel, valamint az öregségi korhatárral nyugdíjba vonult közalkalmazottak önkormányzati fenntartású óvodákban történő foglalkoztatására? Ideértve a határozott idejű, megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásukat is.
Részlet a válaszából: […] ...követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig tart. Öregségi nyugdíjban részesülővel kötött megbízási szerződés esetén nem szünetel a nyugdíjfolyósítás (csak ha a megbízott korhatár előtti nyugdíjas, de csak akkor, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 27.

Nyugdíjas oktatók, kutatók megbízási szerződése az állami felsőoktatásban

Kérdés: A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai irányelveket szem előtt tartva, a felsőoktatásban köthető-e megbízási szerződés oktatói, tudományos kutatói feladatok ellátására nyugdíjasokkal, illetve 70 év felettiekkel?
Részlet a válaszából: […] ...esetekben külön kormányengedéllyel teszi csak lehetővé a nyugdíjasok foglalkoztatását a költségvetési szerveknél, többek között megbízási szerződés alapján is. A kormányhatározat 1.2. pontja szerint ugyanakkor a kormány "elrendeli, hogy az e határozatban foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Kollégiumi nevelőtanári ügyelet nem látható el megbízással

Kérdés: Az iskola saját dolgozója megbízási szerződéssel elláthat-e az iskolához tartozó kollégiumban éjszakai ügyeletet?
Részlet a válaszából: […] ...felügyelete a velük való pedagógiai célú közvetlen foglalkozásnak (nevelésnek) minősül. Ezért e feladat ellátására a fentiek alapján megbízási szerződést nem lehet kötni - sem az iskola dolgozójával, sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 1.

Vezetői "tisztséghalmozás" - egy kft. ügyvezetése mellett

Kérdés: Egy korlátolt felelősségű társaság ügyvezető igazgatója heti negyven órában, munkaviszony keretében dolgozik. Kérdésem, hogy emellett vállalhat-e egy vagy több további korlátolt felelősségű társaságban vezető tisztséget díjazás nélkül, tagként?
Részlet a válaszából: […] ...más társaságnál is vezető tisztségviselő lehessen, mindenképpen szükséges, hogy valamennyi társasággal rögzítse a munka-, illetve a megbízási szerződésében (egyéb megállapodásban), hogy az őt foglalkoztató hozzájárul ahhoz, hogy más gazdasági társaságnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

Ügyvezetői állásban - megbízás vagy munkaviszony

Kérdés: A társaság ügyvezetőjét feladatainak ellátására a tulajdonos - taggyűlési határozattal - megbízási szerződés keretében bízta meg. Az ügyvezető jogviszonyát azonban nem megbízási jogviszonyra tekintettel jelentette be a NAV-hoz, és számfejtette le a bérszámfejtés során, illetve vallotta be a 08-as bevallások szerint, hanem munkaviszonyra tekintettel. Ez sajnos csak most derült ki, amikor a tulajdonos visszahívta ügyvezetői státuszából. Az elmúlt időszak jogviszonyát mire tekintettel kell elbírálni, hogyan kell a megszűnést kezelni? Az ügyvezetőt munkaviszonyra vagy megbízási jogviszonyára tekintettel kell igazolásokkal ellátni?
Részlet a válaszából: […] ...teljesített bejelentés, hanem a felek között megkötött szerződés alapján kell elbírálni. Ebből következően, ha a felek egymással megbízási szerződést kötöttek, akkor közöttük megbízási jogviszony és nem munkaviszony áll fenn. Ilyen esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

Helyettesítő gyógyszerész alkalmazásának feltételei

Kérdés: Társaságunk gyógyszertárként működik. Az új törvények értelmében meghatározott számú gyógyszerésszel lehet csak működtetni. Ugyanakkor a törvény arra is lehetőséget ad, hogy a hiányzó létszámot helyettesítéssel oldjuk meg. Nem tudjuk azonban értelmezni, hogy ez milyen jogviszonyban lehetséges. Társaságunk esetében a hiányzó órákra nem kell egy teljes munkaidős gyógyszerészt foglalkoztatni, ezért úgy döntöttünk, hogy a hiányzó órákra - ami természetesen havonta változó - egy másik betéti társasággal megbízási szerződést kötünk gyógyszerész helyettesítésére. Viszont a gyógyszertár működésének jellegéből adódóan számos olyan ismérv van, amellyel a hatóságok a megbízási szerződést akár munkaszerződéssé is nyilváníthatják. Gondolok itt arra, hogy a tevékenységét a helyettes csak a gyógyszertárban végezheti, az engedélyben szereplő nyitvatartási időben és természetesen a személyi jogos gyógyszerész vezetése alatt. Mi a megoldás? Lehet megbízási szerződés két társaság között gyógyszerész helyettesítésére?
Részlet a válaszából: […] A 41/2007. EüM rendelet részletesen szabályozza, hogy a gyógyszertár működtetője milyen módon jogosult és köteles a gyógyszertár működtetéséhez kapcsolódó személyi feltételeket biztosítani. Ennek értelmében a közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 7.

Bérpótlékra való jogosultság a közvállalatoknál

Kérdés: Az Mt. 204. §-ának (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló munkáltatónál fennálló munkaviszonyban a munkavállaló munkabére nem haladhatja meg a törvényben meghatározott összeget. Ez a rendelkezés a munkavállalóknak fizetendő műszakpótlékok mértékére is vonatkozik-e, illetve fizethető-e a pénztárosnak kollektív szerződés alapján 10% pénzkezelési pótlék?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 204. §-ának (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló munkabére nem haladhatja meg a törvényben meghatározott összeget. Ezt a törvényi felső határt - nemcsak a munkabérre, de más jogcímen fizetett díjazásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 27.

Megbízás vagy munkaviszony - az elhatárolás szempontjai

Kérdés: Laboratóriumi kutatómunkára alkalmaznánk egy nyugdíjas személyt, de nem tudjuk munkaszerződéssel foglalkoztatni, mert nem folyamatos munkáról van szó. Nem tudjuk előre megmondani, hogy mikor, hány napot vagy órát kell dolgoznia. Lehet, hogy több napig is eltart a feladat, de lehet, hogy csak napi 2-3 órát. Az is elő­fordulhat, hogy 1-2 hónapig nincs szükség a munkájára. A feladatokat mi is részletekben ismerjük meg, így ennek időigényét, rendszerességét sem tudjuk előre meghatározni, sőt kutatási/fejlesztési/analitikai munka lévén még a konkrét munka lefolyása, időigénye sem határozható meg pontosan. Milyen szerződéssel tudnánk őt foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] ...nem kizárt, hogy a megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás is alkalmas lehet a kérdésben meghatározott feladat ellátására. Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni [Ptk. 474. § (1) bek.]. A megbízást a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 28.
1
2