Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott megbízási szerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közalkalmazotti jogviszony mellett megbízási szerződés

Kérdés: Van-e lehetőség egy munkáltatónál ugyanazon személyt teljes munkaidős közalkalmazotti és részmunkaidős megbízási jogviszony keretében is foglalkoztatni? A megbízási jogviszony keretében ellátandó munkát a dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyához kötődő szabadnapjain, illetve a munkanapjain, munkaidőn túl látná el.
Részlet a válaszból: […]tevékenysége alapján az azt szabályozó ágazati törvény - alapján közalkalmazotti jogviszonyt kell létrehozni, megbízási jogviszony nem létesíthető (lásd pl. BDT2005. 1096). Azon feladatok vonatkozásában viszont, amelyekre nézve nem kötelező a közalkalmazotti jogviszony létrehozása, akár megbízási jogviszony is létesíthető.A közalkalmazotti és a megbízási jogviszony egymás mellett történő, párhuzamos fennállása tehát nem kizárt, de a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet (Kjt. 42. §). Lényeges tehát, hogy a megbízási jogviszonynak a közalkalmazott munkakörétől, illetve olyan feladatoktól, amelyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3697

2. találat: Nyugdíjas óvodapedagógus - variációk a foglalkoztatásra

Kérdés: Nyugdíjas hogyan foglalkoztatható óvodapedagógusként?
Részlet a válaszból: […]szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. Az egyenlő bánásmód elve alapján például a besorolás, az illetmény, a szabadság mértéke azonos az aktív korú alkalmazottakéval. Részmunkaidős foglalkoztatásra is lehetőség van.Nyugdíjas foglalkoztatása esetén a közalkalmazotti jogviszonyt létesítők nyugdíjának folyósítása a Tny. 83/C. §-a, az óraadóké a 83/B. §-a alapján szünetel. A Tny. 83/B. §-a csak az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, a nők 40 éves jogosító idővel való nyugdíja alapján nyugdíjba vonult (vagy a korábbi szabályok szerint előrehozott és tovább folyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő) személyekre vonatkozik abban az esetben, ha e személyek a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban állnak. Jelen esetben ezt a szabályt akkor kell alkalmazni, ha a nyugdíjassal óraadói tevékenységre megbízási szerződést kötnek, amennyiben a megbízottnak az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát (2019-ben 44 700 Ft/hó), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. Ha az ilyen személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (az éves keretösszeg 2019-ben 2 682 000 forint), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3690

3. találat: Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2018-ban a 40 év szolgálati idővel, valamint az öregségi korhatárral nyugdíjba vonult közalkalmazottak önkormányzati fenntartású óvodákban történő foglalkoztatására? Ideértve a határozott idejű, megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásukat is.
Részlet a válaszból: […]Erre akkor van lehetőség, ha a nyugdíjas foglalkoztatását a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja. A kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját, illetve a megbízót (a költségvetési szerv vezetőjét) a döntése meghozatalában. Mindez független attól, hogy a szerződés esetleg csak határozott időtartamra szól.Továbbra is hatályos a Tny. 83/C. §-a is, miszerint az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban áll. A szüneteltetés a közalkalmazotti jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig tart. Öregségi nyugdíjban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3361

4. találat: Nyugdíjas oktatók, kutatók megbízási szerződése az állami felsőoktatásban

Kérdés: A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai irányelveket szem előtt tartva, a felsőoktatásban köthető-e megbízási szerződés oktatói, tudományos kutatói feladatok ellátására nyugdíjasokkal, illetve 70 év felettiekkel?
Részlet a válaszból: […]kormányengedéllyel teszi csak lehetővé a nyugdíjasok foglalkoztatását a költségvetési szerveknél, többek között megbízási szerződés alapján is. A kormányhatározat 1.2. pontja szerint ugyanakkor a kormány "elrendeli, hogy az e határozatban foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott személyekre". Ez alapján ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2795

5. találat: Kollégiumi nevelőtanári ügyelet nem látható el megbízással

Kérdés: Az iskola saját dolgozója megbízási szerződéssel elláthat-e az iskolához tartozó kollégiumban éjszakai ügyeletet?
Részlet a válaszból: […]magában foglalja a kollégiumi nevelést, kollégiumi tanulási és szabadidős foglalkozások tartását, a lakhatás és étkezés biztosítását, valamint az iskolában nem tartózkodó, illetve kollégiumi foglalkozáson éppen részt nem vevő tanulók pedagógiai felügyeletét [Nkt. 28. § (2)-(3) bek.].Az Nkt. 61. §-ának (1) bekezdése kimondja: nevelő-oktató munka - ideértve a kollégiumi nevelés-oktatás keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozást is -, pedagógus-munkakörben, a megbízottként foglalkoztatott óraadó és az egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személy kivételével, csak közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető. Az Nkt. 3. mellékletének 12. pontja a kollégiumi nevelőtanárt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2508

6. találat: Ügyvezetői állásban - megbízás vagy munkaviszony

Kérdés: A társaság ügyvezetőjét feladatainak ellátására a tulajdonos - taggyűlési határozattal - megbízási szerződés keretében bízta meg. Az ügyvezető jogviszonyát azonban nem megbízási jogviszonyra tekintettel jelentette be a NAV-hoz, és számfejtette le a bérszámfejtés során, illetve vallotta be a 08-as bevallások szerint, hanem munkaviszonyra tekintettel. Ez sajnos csak most derült ki, amikor a tulajdonos visszahívta ügyvezetői státuszából. Az elmúlt időszak jogviszonyát mire tekintettel kell elbírálni, hogyan kell a megszűnést kezelni? Az ügyvezetőt munkaviszonyra vagy megbízási jogviszonyára tekintettel kell igazolásokkal ellátni?
Részlet a válaszból: […]láthatja el [Ptk. 3:112. § (1) bek.]. Hasonló szabályozást tartalmazott a korábbi Gt. is. Azt, hogy a felek között megbízási jogviszony vagy munkaviszony áll fenn, nem a hatósághoz teljesített bejelentés, hanem a felek között megkötött szerződés alapján kell elbírálni. Ebből következően, ha a felek egymással megbízási szerződést kötöttek, akkor közöttük megbízási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2031

7. találat: Vezetői "tisztséghalmozás" - egy kft. ügyvezetése mellett

Kérdés: Egy korlátolt felelősségű társaság ügyvezető igazgatója heti negyven órában, munkaviszony keretében dolgozik. Kérdésem, hogy emellett vállalhat-e egy vagy több további korlátolt felelősségű társaságban vezető tisztséget díjazás nélkül, tagként?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónak is - munkabért fizetni [Mt. 42. § (2) bek. b) pont]. Megbízási jogviszony esetén azonban az ügyvezető a feladatát elláthatja díjazás ellenében [Ptk. 6:272. §] és ingyenesen is [Ptk. 6:280. § (1) bek.]. Ez független attól, hogy a vezető tisztségviselő egyúttal a gazdasági társaság tagja-e, avagy sem, a Ptk. ettől függetlenül ad lehetőséget arra, hogy a megbízási jogviszony ingyenesen vagy díjazás ellenében létesüljön. Természetesen érdemes a könyvelővel egyeztetni, hogy adó- és járulékfizetési szempontból az ingyenes megbízás megvalósítható-e.Amennyiben a vezető tisztségviselő munkaviszony keretében látja el a tisztségét, rá az Mt. értelmében szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Az Mt. kimondja, hogy a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2030

8. találat: Helyettesítő gyógyszerész alkalmazásának feltételei

Kérdés: Társaságunk gyógyszertárként működik. Az új törvények értelmében meghatározott számú gyógyszerésszel lehet csak működtetni. Ugyanakkor a törvény arra is lehetőséget ad, hogy a hiányzó létszámot helyettesítéssel oldjuk meg. Nem tudjuk azonban értelmezni, hogy ez milyen jogviszonyban lehetséges. Társaságunk esetében a hiányzó órákra nem kell egy teljes munkaidős gyógyszerészt foglalkoztatni, ezért úgy döntöttünk, hogy a hiányzó órákra - ami természetesen havonta változó - egy másik betéti társasággal megbízási szerződést kötünk gyógyszerész helyettesítésére. Viszont a gyógyszertár működésének jellegéből adódóan számos olyan ismérv van, amellyel a hatóságok a megbízási szerződést akár munkaszerződéssé is nyilváníthatják. Gondolok itt arra, hogy a tevékenységét a helyettes csak a gyógyszertárban végezheti, az engedélyben szereplő nyitvatartási időben és természetesen a személyi jogos gyógyszerész vezetése alatt. Mi a megoldás? Lehet megbízási szerződés két társaság között gyógyszerész helyettesítésére?
Részlet a válaszból: […]Törvénykönyvéről szóló törvényben szabályozottak szerinti - gyógyszertárban teljesített - többletmunkaóráival is teljesítheti az adott nyitvatartási idősávot megelőző idősávra vonatkozó létszámmal [41/2007. EüM rendelet 13/A. § (3) bek.]. Tehát a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a meghatározott keretek között saját munkavállalókkal vagy megbízottakkal tegyen eleget a gyógyszertár a személyi feltételeknek. Ugyanakkor, ha ez nem megvalósítható valamely feltétel hiánya miatt, akkor a közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens rendelet szerinti létszámára vonatkozó előírásokat - a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló - helyettesítő gyógyszerésszel, helyettesítő expediáló szakasszisztenssel, helyettesítő gyógyszertári asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven belül nem lehet több, mint a gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, expediáló szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a [41/2007. EüM rendelet 13/A. § (3a) bek.]. Ez utóbbi esetben a helyettesítő gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, asszisztens nem a gyógyszertárral áll munkaviszonyban, illetve munkavégzésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1935

9. találat: Bérpótlékra való jogosultság a közvállalatoknál

Kérdés: Az Mt. 204. §-ának (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló munkáltatónál fennálló munkaviszonyban a munkavállaló munkabére nem haladhatja meg a törvényben meghatározott összeget. Ez a rendelkezés a munkavállalóknak fizetendő műszakpótlékok mértékére is vonatkozik-e, illetve fizethető-e a pénztárosnak kollektív szerződés alapján 10% pénzkezelési pótlék?
Részlet a válaszból: […]azonban csak a gazdasági társaság igazgatósága és felügyelőbizottságának elnöke, tagja vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket, az egyéb pozíciót betöltőkre nem. Miután az előbb említett státuszokat nem munkaviszony, hanem megbízási jogviszony alapján töltik be, az Mt. 204. § (3) bekezdése rendelkezésének hatálya jogviszonyukra nem terjed ki.A kérdésével kapcsolatban egyébként megjegyezzük: az Mt.-ben említett "munkabér" fogalomba minden, a munka díjazása címén fizetett összeg beletartozik, tehát a pótlékok is. Az Mt. 213. §-ának f) pontja alapján a felek megállapodása vagy kollektív szerződés a törvényi maximumra vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1860

10. találat: Megbízás vagy munkaviszony - az elhatárolás szempontjai

Kérdés: Laboratóriumi kutatómunkára alkalmaznánk egy nyugdíjas személyt, de nem tudjuk munkaszerződéssel foglalkoztatni, mert nem folyamatos munkáról van szó. Nem tudjuk előre megmondani, hogy mikor, hány napot vagy órát kell dolgoznia. Lehet, hogy több napig is eltart a feladat, de lehet, hogy csak napi 2-3 órát. Az is elő­fordulhat, hogy 1-2 hónapig nincs szükség a munkájára. A feladatokat mi is részletekben ismerjük meg, így ennek időigényét, rendszerességét sem tudjuk előre meghatározni, sőt kutatási/fejlesztési/analitikai munka lévén még a konkrét munka lefolyása, időigénye sem határozható meg pontosan. Milyen szerződéssel tudnánk őt foglalkoztatni?
Részlet a válaszból: […]hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,- egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,- hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,- húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát [Efotv. 1. § (2) bek.].Emellett arra is ügyelni kell, hogy a munkáltató az alkalmi munkavállalót összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony keretében foglalkoztathatja [Efotv. 2. § 3. pont]. Amennyiben megállapítható, hogy a kérdésben megjelölt probléma a nyugdíjas alkalmi munkavállalóként történő foglalkoztatásával megoldható, a fenti feltételeknek megfelelő foglalkoztatást is választhatja a munkáltató.Emellett nem kizárt, hogy a megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás is alkalmas lehet a kérdésben meghatározott feladat ellátására. Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni [Ptk. 474. § (1) bek.]. A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni [Ptk. 474. § (2) bek.]. Amint azonban fentebb is kiemeltük, önmagában a rendszertelen munkavégzés nem jelenti azt, hogy a létesítendő jogviszony feltétlenül megfelel a megbízási jogviszony kritériumainak. Ehhez valamennyi körülmény együttes vizsgálata szükséges. Így meg kell vizsgálni például, hogy a laboratóriumi kutatómunkába tartozó feladatok munkakörként kerülnek-e meghatározásra, vagy egy jól körülírható feladat ellátását bízzák a nyugdíjas személyre. Fontos, hogy a felek között érvényesül-e a polgári jogviszonyra jellemző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1790
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést