Eltérési lehetőség az Mt.-től – a felmondási idő esete


Az Mt. egyes fejezeteinek végén találhatóak az Eltérő megállapodás alcím alatt eltérési lehetőségek. Ezek meghatározzák, hogy az adott fejezet mely szakaszától milyen módon és formában lehet eltérni. Azok a jogszabályi rendelkezések, amelyek nem szerepelnek az Eltérő rendelkezésekben, kógensek vagy diszpozitívak? Például az Mt. 69. §-ának (2) bekezdése szerint a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkaviszonyban töltött idő alapján meghosszabbodik. Ez a rendelkezés nem szerepel az adott fejezetre vonatkozó eltérő rendelkezésekben [Mt. 85. §]. Ez azt jelenti, hogy ettől a rendelkezéstől a felek akár megállapodásban, akár kollektív szerződésben a munkavállaló javára és hátrányára is eltérhetnek, vagy az Mt. 69. §-ának (2) bekezdése kógens, és tilos bármiféle eltérés? A fenti példához kapcsolódva, nem állapodhatnak meg a felek abban, hogy nem növekszik a felmondási ideje a munkavállalónak munkáltatói felmondás esetén?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. június 4-én (261. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4985

[…] nem engedő), vagy abszolút diszpozitív (munkavállaló javára és hátrányára is eltérést engedő) rendelkezésként fogalmaznak meg, illetve egyes esetekben az eltérés meghatározott terjedelmét is előírják. Ami az Eltérő megállapodás alcímek alatt a törvénybéli szabályokból nem kerül felsorolásra, azoktól a munkaszerződés vagy a felek megállapodása csak a munkavállaló javára térhet el. Megjegyzendő továbbá, hogy néha maga a törvény másutt is utal az eltérés lehetőségére. Így amennyiben a törvény a "felek eltérő megállapodására" fordulatot tartalmazza, valójában azt jelenti, hogy attól a szabálytól a felek megállapodása, illetve a munkaszerződés abszolút diszpozitív módon, azaz a munkavállaló javára és hátrányára is eltérhet. Ilyen például az Mt. 52. §-a (2) bekezdésének b) pontja, melynek értelmében a munkavégzéshez szükséges feltételeket ugyan a munkáltató köteles biztosítani, de ettől a felek eltérően is megállapodhatnak.Ezen túlmenően fontos utalni arra is, hogy a kollektív szerződés esetén az általános szabály az, hogy az – eltérő rendelkezés hiányában – az Mt. Második és a Harmadik Részben foglaltaktól eltérhet [Mt. 277. § (2) bek.]. Azaz kollektív szerződés általánosságban abszolút diszpozitív, így a munkavállaló javára és hátrányára eltérhet az Mt. említett részeitől, az Első, a Negyedik és az Ötödik Része az Mt.-nek azonban kógens. Ezenfelül az Eltérő megállapodás alcím alatt a kollektív szerződésben való eltérés lehetőségét is korlátozza bizonyos esetekben a törvény (így meghatároz kógens vagy relatíve diszpozitív, azaz a munkavállaló javára való eltérés lehetőségét biztosító rendelkezéseket). Ezen túlmenően az Mt. 277. §-ának (3) bekezdése további megkötéseket tartalmaz a kollektív szerződés számára.Az Mt. 69. §-ának (2) bekezdése szerint a munkáltató felmondása esetén a harmincnapos felmondási idő a munkaviszonyban töltött idő alapján bizonyos időtartamokkal meghosszabbodik. Ugyanez a rendelkezés nem szerepel az adott fejezet Eltérő […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.