Árbevétel mint a teljesítménybér alapja

Kérdés: Teljesítménytől függő mozgóbér (mint teljesítménybér) alapja lehet-e egy üzletkötő/értékesítő által adott időszakban (hónapban) értékesített termék elszámolható árrése, figyelemmel az Mt. 137-138. §-ára?
Részlet a válaszából: […] Teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót a kizárólag számára előre meghatározott teljesítménykövetelmény alapján illeti meg - azaz a teljesítménykövetelményt neki önállóan el kell tudni érnie [Mt. 137. § (2) bek.]. Teljesítménybér alkalmazása esetén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Írásbeli figyelmeztetés következményei

Kérdés: Az írásbeli figyelmeztetést követően mennyi ideig nem jár jutalom? Van-e az írásbeli figyelmeztetésnek "elévülési ideje"?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésére nemleges válasz adható: nincs olyan szabály, amely előírná, hogy az írásbeli figyelmeztetést követő bizonyos ideig nem jár jutalom a munkavállaló számára. Nem kizárt ugyanakkor, hogy amennyiben például kollektív szerződés vagy normatív hatályú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Jutalom rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak

Kérdés: Ha rokkantsági ellátásban részesülök, a munkáltatóm adhat-e valamilyen formában jutalmat, ha a többi kollégám minden hónapban kap mozgóbért?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás egyáltalán nem érinti a munkaviszonyban kapott díjazást; az összefüggés fordított, azaz amennyiben a rokkantsági ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Jutalmazás tulajdonosi letiltása

Kérdés: Cégünk külföldi tulajdonosai olyan döntést hoztak, hogy költségcsökkentési okokból minden leányvállalatnál megtiltják az idei évben a jutalmak kifizetését. Lehetséges-e, hogy ennek ellenére a munkáltató az éves bérmegtakarítás terhére valamely más jogcímen (pl. egy törvény szerint nem kötelező bérpótlékként, teljesítményprémiumként) fizessen juttatást a munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […] ...döntést hozó vezetők (munkáltatói jogkört gyakorlók) felelőssége a tulajdonosokkal szemben. Jóllehet ugyan e kifizetésekre nem jutalomként kerül sor, ám jutalmazási jellegűek, amelyek a munkavállaló teljesítményének értékelésén alapulnak. Ez pedig azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 11.

Jutalom városi kitüntetettnek

Kérdés: Egyik munkavállalónk a közéleti tevékenységének elismeréseként a városi önkormányzattól kitüntetést kapott. A kitüntetéssel anyagi juttatás nem jár. A munkáltató azonban szeretné anyagiakkal is elismerni a munkavállalót a kitüntetésére tekintettel. Adható-e jutalom a munkavállalónak, ha egyébként a kitüntetés nincs összefüggésben a munkájával?
Részlet a válaszából: […] ...jutalomra nincsenek külön szabályok az Mt.-ben, funkciója alapján azonban a gyakorlat munkabérnek tekinti, hiszen a munkavállaló azt a munkaviszonyra tekintettel, a teljesítése alapján kapja a munkáltatótól. A jutalomra tehát alkalmazni kell a munkabérre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 18.

Munkáltatói hűségjutalom - a jogszerző idő és a jogutódlás

Kérdés: Kollektív szerződésünk tartalmazza az ún. munkáltatói hűségjutalmat. Ennek az a lényege, hogy a munkáltatónál eltöltött 10, 15 és 20 év után a munkavállaló egyszeri jutalomban részesül, amelynek összege az éves átlagkeresete bizonyos százalékában van megállapítva. Cégünk 2003-ban átfogó átszervezésen esett át, amely során a korábban külön jogi személyként működő leányvállalataink és egyéb érdekeltségeink beolvadtak az anyacégbe. A kollektív szerződést ugyanebben az évben módosítottuk, amely szerint a leányvállalatoknál töltött idő nem számít bele a hűségjutalomnál figyelembe vehető időbe. Jogszerűen járunk-e el, ha a 2003 előtt az anyacégen kívüli társaságoknál dolgozó kollégák esetében a hűségjutalom idejét 2003-tól számítjuk?
Részlet a válaszából: […] ...akkor amunkaviszonyát minden szempontból jogfolytonosnak kell tekinteni, így a jogutódkollektív szerződésében foglalt hűségjutalom szempontjából is. A kollektívszerződés ugyanis nem írhatja felül az Mt. idézett szabályát.A leányvállalatnál eltöltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Kiterjed-e a különadó a munkaviszony megszüntetésekor kapott jutalomra?

Kérdés: Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnál közös megegyezéssel megszüntettük egyik munkavállalónk munkaviszonyát. Jutalom címén kéthavi átlagkeresetnek megfelelő összeget kapott. Ez az összeg is beleszámít a 98%-os adózás alá eső jövedelmekbe, vagy csak a szabadság megváltása és a felmentési időre járó átlagkeresete és a végkielégítése?
Részlet a válaszából: […] ...évében esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevétel,illetve a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalom,valamint a jogviszony 2010. január 1-jét megelőző megszűnése jogellenességétmegállapító bírósági határozatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Jutalom - üdülési csekkben?

Kérdés: Adózási, ésszerűségi szempontból dolgozóink 2009. évi jutalmazását úgy kívánjuk megoldani, hogy differenciáltan, a teljesítményükkel arányosan kapnak üdülési csekket. Jogszerű-e ez a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...hatályban van - a kollektív szerződéshatározza meg, de a munkáltató a munkavállaló részére ezen túlmenően isnyújthat támogatást. A jutalom viszont a munkavégzés egyfajta ellenértéke, ésmint ilyen, a tágan vett munkabér fogalmába tartozik. Az Mt. 154. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Köztisztviselők jutalmazása - a teljesítményértékelés keretei között

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom a központi államigazgatásban, engem is érint az új típusú teljesítményértékelés. Kérdésem, hogy év közben is kaphatok-e jutalmat, ha a kitűzött céljaim egy része megvalósult, és ha igen, akkor milyen összegben? További kérdésem, hogy ezt a munkáltató köteles-e adni, vagy ez az ő mérlegelésétől függ?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozószabályokat (ez került a köztudatba új típusú teljesítményértékelés néven). Eszervek köztisztviselői számára pénzjutalom csak teljesítményértékelés alapjánfizethető, más pénzjutalomban nem részesülhetnek. Azonban azt is meg kelljegyezni, hogy amíg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.

Jutalom - a kifizetési feltételek megítélése

Kérdés: Még tavaly rendes felmondással megszüntettük egyik alkalmazottunk munkaviszonyát, és a felmondási idő teljes tartamára felmentettük a munkavégzés alól. A munkavállaló annak a megállapítását kéri, hogy munkaviszonya végéig legyen jogosult a munkáltató által kifizetett mindenfajta juttatásra, így kéri 708 525 forint jutalom megfizetését. Cégünk a - gazdálkodás eredményessége alapján utólag, az adott évet követően fizetett - jutalmazásból kizárta azokat, akiknek a munkaviszonya bármilyen jogcímen a tárgyévben megszűnt vagy megszűnik. Miután érintett munkavállalónk felmondás alatt állt, nem fizettük ki a jutalmat. Állítása szerint diszkriminatívak a jutalomból való kizárási okok. Helyes-e az eljárásunk, figyelemmel arra, hogy az illető pert indított?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató év végi jutalom kifizetését határozza el, ésa kifizetés feltételeit is megállapítja, a munkavállaló nem követelheti ezeknekaz anyagi juttatásoknak a kifizetését, ha nem felel meg a közölt feltételeknek[Mt. 5. § (1) bekezdés]. A munkavállaló a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.