Keresés eredménye

9 találat a megadott jutalom tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Írásbeli figyelmeztetés következményei
Kérdés: Az írásbeli figyelmeztetést követően mennyi ideig nem jár jutalom? Van-e az írásbeli figyelmeztetésnek "elévülési ideje"?
Részlet a válaszból: […]például kollektív szerződés vagy normatív hatályú üzemi megállapodás az Mt. 56. §-a alapján alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények egyik eseteként nevesíti az írásbeli figyelmeztetést, ahhoz adott esetben egyéb vagyoni jellegű szankciókat is kapcsoljon. Ez azonban csak a konkrét kollektív szerződés vagy normatív hatályú üzemi megállapodás ismeretében dönthető el, és a jutalommegvonás is csupán legfeljebb a munkavállaló egyhavi alapbérének összegéig terjedhet [Mt. 56. § (2) bek.].Az írásbeli figyelmeztetés elévülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3183
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Jutalom rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak
Kérdés: Ha rokkantsági ellátásban részesülök, a munkáltatóm adhat-e valamilyen formában jutalmat, ha a többi kollégám minden hónapban kap mozgóbért?
Részlet a válaszból: […]akkor rokkantsági ellátását meg kell szüntetni [Mmtv. 13. § (2) bek. d) pont].A munkáltató jutalmat mérlegelési jogkörében adhat; az így hozott döntésével szemben igény abban az esetben érvényesíthető, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette [Mt. 285. § (3) bek.]. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2948
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3. találat: Jutalmazás tulajdonosi letiltása
Kérdés: Cégünk külföldi tulajdonosai olyan döntést hoztak, hogy költségcsökkentési okokból minden leányvállalatnál megtiltják az idei évben a jutalmak kifizetését. Lehetséges-e, hogy ennek ellenére a munkáltató az éves bérmegtakarítás terhére valamely más jogcímen (pl. egy törvény szerint nem kötelező bérpótlékként, teljesítményprémiumként) fizessen juttatást a munkavállalóknak?
Részlet a válaszból: […]meghatározott feltételek teljesítése esetén kötelezően adandó juttatássá válik, amelyet a munkavállaló bíróság előtt is követelhet [Mt. 285. § (1) bek.].Felmerül azonban a fentiek szerinti juttatásokról döntést hozó vezetők (munkáltatói jogkört gyakorlók) felelőssége a tulajdonosokkal szemben. Jóllehet ugyan e kifizetésekre nem jutalomként kerül sor, ám jutalmazási jellegűek, amelyek a munkavállaló teljesítményének értékelésén alapulnak. Ez pedig azt jelentheti, hogy a menedzsment "szembemegy"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2492
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Jutalom városi kitüntetettnek
Kérdés: Egyik munkavállalónk a közéleti tevékenységének elismeréseként a városi önkormányzattól kitüntetést kapott. A kitüntetéssel anyagi juttatás nem jár. A munkáltató azonban szeretné anyagiakkal is elismerni a munkavállalót a kitüntetésére tekintettel. Adható-e jutalom a munkavállalónak, ha egyébként a kitüntetés nincs összefüggésben a munkájával?
Részlet a válaszból: […]is [Mt. 12. § (2) bek.].A fentiek alapján a munkavállalók között a jutalmazás tekintetében is csak a munkaviszonnyal összefüggő, objektív indokok alapján tehető különbség, figyelembe véve a munkavállalók által végzett munka értékét. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2298
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Munkáltatói hűségjutalom - a jogszerző idő és a jogutódlás
Kérdés: Kollektív szerződésünk tartalmazza az ún. munkáltatói hűségjutalmat. Ennek az a lényege, hogy a munkáltatónál eltöltött 10, 15 és 20 év után a munkavállaló egyszeri jutalomban részesül, amelynek összege az éves átlagkeresete bizonyos százalékában van megállapítva. Cégünk 2003-ban átfogó átszervezésen esett át, amely során a korábban külön jogi személyként működő leányvállalataink és egyéb érdekeltségeink beolvadtak az anyacégbe. A kollektív szerződést ugyanebben az évben módosítottuk, amely szerint a leányvállalatoknál töltött idő nem számít bele a hűségjutalomnál figyelembe vehető időbe. Jogszerűen járunk-e el, ha a 2003 előtt az anyacégen kívüli társaságoknál dolgozó kollégák esetében a hűségjutalom idejét 2003-tól számítjuk?
Részlet a válaszból: […]el, így ha egy munkavállaló munkáltatói jogutódlás révén kerül át a leányvállalattól az anyavállalathoz, akkor a munkaviszonyát minden szempontból jogfolytonosnak kell tekinteni, így a jogutód kollektív szerződésében foglalt hűségjutalom szempontjából is. A kollektív szerződés ugyanis nem írhatja felül az Mt. idézett szabályát. A leányvállalatnál eltöltött idő figyelmen kívül hagyására vonatkozó szabály ehhez képest csak akkor alkalmazható, ha az adott munkavállaló nem munkáltatói jog­utódlással, hanem valamilyen más módon kerül át az egyik cégtől a másikhoz. Például ha a munkavállaló közös megegyezéssel megszüntette[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1191
6. találat: Kiterjed-e a különadó a munkaviszony megszüntetésekor kapott jutalomra?
Kérdés: Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnál közös megegyezéssel megszüntettük egyik munkavállalónk munkaviszonyát. Jutalom címén kéthavi átlagkeresetnek megfelelő összeget kapott. Ez az összeg is beleszámít a 98%-os adózás alá eső jövedelmekbe, vagy csak a szabadság megváltása és a felmentési időre járó átlagkeresete és a végkielégítése?
Részlet a válaszból: […]megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett, vagy bármely más formában juttatott bevételből - amennyiben a munkavállaló nem a gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja - a hárommillió-ötszázezer forintot meghaladó része. Nem tartozik azonban a különadó alapjába a jogviszony megszűnésének évében esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevétel, illetve a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalom, valamint a jogviszony 2010. január 1-jét megelőző megszűnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegek, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1104
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Jutalom - üdülési csekkben?
Kérdés: Adózási, ésszerűségi szempontból dolgozóink 2009. évi jutalmazását úgy kívánjuk megoldani, hogy differenciáltan, a teljesítményükkel arányosan kapnak üdülési csekket. Jogszerű-e ez a megoldás?
Részlet a válaszból: […]munkabér fogalmába tartozik. Az Mt. 154. § szerint a munkabért magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni, azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. Ez alól kivétel, ha ezt jogszabály írja elő, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály (kollektív szerződés vagy jogszabály) természetbeni munkabért állapít meg olyan árucikkben vagy szolgáltatásban, amely a munkavállaló és családtagjai szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá, legfeljebb a munkabér 20%-áig. Kérdés, hogy ebből a szempontból az üdülési csekk természetbeni munkabérnek vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 287
8. találat: Köztisztviselők jutalmazása - a teljesítményértékelés keretei között
Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom a központi államigazgatásban, engem is érint az új típusú teljesítményértékelés. Kérdésem, hogy év közben is kaphatok-e jutalmat, ha a kitűzött céljaim egy része megvalósult, és ha igen, akkor milyen összegben? További kérdésem, hogy ezt a munkáltató köteles-e adni, vagy ez az ő mérlegelésétől függ?
Részlet a válaszból: […]kell értékelni. A köztisztviselő teljesítményének áttekintésére év közben is sor kerül, a féléves áttekintő megbeszélés keretében. A féléves áttekintő megbeszélés nem formális értékelés, hanem egy kötetlen(?) elbeszélgetés a munkáltató és a köztisztviselő között annak teljesítményéről. A féléves áttekintő megbeszélésre minden év júniusában vagy júliusában kell sort keríteni. A féléves áttekintő megbeszélés során, mivel az nem értékelés, így annak nem az eredményét, hanem csak annak tényét, időpontját, az esetlegesen módosított célokat, és a kitűzött többletcélokat kell feltüntetni a teljesítményértékelő lapon. A féléves áttekintő megbeszélést követően - a köztisztviselő céljai, feladatai időarányos teljesítésének figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 96
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Jutalom - a kifizetési feltételek megítélése
Kérdés: Még tavaly rendes felmondással megszüntettük egyik alkalmazottunk munkaviszonyát, és a felmondási idő teljes tartamára felmentettük a munkavégzés alól. A munkavállaló annak a megállapítását kéri, hogy munkaviszonya végéig legyen jogosult a munkáltató által kifizetett mindenfajta juttatásra, így kéri 708 525 forint jutalom megfizetését. Cégünk a - gazdálkodás eredményessége alapján utólag, az adott évet követően fizetett - jutalmazásból kizárta azokat, akiknek a munkaviszonya bármilyen jogcímen a tárgyévben megszűnt vagy megszűnik. Miután érintett munkavállalónk felmondás alatt állt, nem fizettük ki a jutalmat. Állítása szerint diszkriminatívak a jutalomból való kizárási okok. Helyes-e az eljárásunk, figyelemmel arra, hogy az illető pert indított?
Részlet a válaszból: […]kívánta őket. A Legfelsőbb Bíróság egy korábbi döntésében már rámutatott arra, hogy az ilyen feltételekkel meghatározott jutalom (bónusz) nem minősül "kollektív prémiumnak", inkább egyfajta év végi részesedés, amelynek kifizetésére a munkáltató nem köteles, annak feltételeit meghatározhatja, a kizáró feltételeket is megszabhatja (Mfv. II. 10.768/1997/2. sz.). Az Mt. 5. §-ának (1) bekezdése szerint a munkaviszonnyal kapcsolatosan tilos hátrányos megkülönböztetést alkalmazni. Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a munka jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő megkülönböztetés. A munkáltató által meghatározott kizáró[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 35
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,