Vezetők - eltérési lehetőség a munkaszerződésben az Mt.-től


Az Mt. 209. §-ának (1) bekezdése szerint a vezető munkaszerződése e törvény Második Részében foglalt rendelkezésektől - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - eltérhet, ugyanakkor az ítélkezési gyakorlat ezt felülírni látszik: a (2) és (3) bekezdésben tiltott eltéréseken felül milyen eltérések lehetőségét zárta ki az ítélkezési gyakorlat az Mt. hatálybalépése óta?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. április 25-én (243. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4668

[…] közzétett döntésében úgy foglalt állást, hogy a munkaszerződésnek az a kikötése is semmis, miszerint a visszahívást a munkáltató nem köteles indokolni. Ezzel ugyanis a visszahívás munkaviszonyt megszüntető intézkedésként történő értékelésekor nem lenne különbség a felmondási idő nélküli - indokolás nélkül kiadható - felmondás és az azonnali hatályú felmondás között. Az ilyen szerződéses kikötés az Mt. 64. §-ának (1) bekezdésébe ütközik, mely rendelkezéstől az Mt. 85. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nem megengedett a munkaszerződésben sem az eltérés. Ezért e szerződéses kikötés az Mt. 27. §-ának (1) bekezdése alapján semmis. Az ítélet nagy szakmai vitát váltott ki, hiszen a 209. § alapján semmi akadálya nincs, hogy a vezetői munkaszerződés akár a 64. §-tól, akár a 85. §-tól eltérjen. Mi több, a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.