Leltárhiányért fennálló kárigény érvényesítése a munkaviszony megszüntetése után
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 138. számában (2016. szeptember 19.), 2717. kérdésszám alatt

Kérdés: A munkavállaló felmondása miatt a munkaviszonya megszűnt. A felmondási ideje alatt betegállományban volt, mialatt a munkáltató leltárt tartott. A megállapított leltárhiány megfizetésére a munkaviszony megszűnte után a munkáltató milyen módon tarthat igényt: fizetési felszólítással, fizetési meghagyással vagy a bíróság útján?
Válasz (részlet): […]történő munkavégzés [Mt. 182. § (2) bek.]. Amennyiben a munkavállaló a fenti feltételeknek megfelel, a munkáltató megalapozottan követelheti a leltárhiánnyal kapcsolatos kárigényét. A munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét csak a leltárfelvétel befejezését követő hatvannapos jogvesztő határidő alatt érvényesítheti. Ha a leltárhiánnyal összefüggésben büntetőeljárás indul, e határidő harminc nap, és a nyomozó hatóság vagy a bíróság jogerős határozatának közlését követő napon kezdődik (Mt. 188. §). Mivel az Mt. által rögzített határidő jogvesztő, ezt követően a munkáltatói kártérítési igény nem érvényesíthető.Ha a munkavállaló a leltárhiány alapján[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére