Szabadságkiadás és az igazgatási szünet veszélyhelyzeti szabályai


Önkormányzati hivatalban a 2023. évben elrendelendő igazgatási szünetre vonatkozik kérdésünk. A Kttv. 232. §-ának (3) bekezdése szerint a képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – a kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. A 460/2022. Korm. rendelet 2. §-a átmeneti szabályokat tartalmazott. E szerint, a munkáltatói jogkör gyakorlója – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni a különleges jogállású szervnél, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalánál foglalkoztatott személyek (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) részére azzal, hogy
a) ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon rendelkezése, amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik,
b) először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni,
c) ha a b) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni.
A 2023. évi igazgatási szünet elrendelése esetén a 15 munkanap alapszabadságból, amellyel a munkáltató rendelkezik, le kell vonni a 2022. év végén, illetve 2023. év elején kiadott 2023. évi alapszabadság napjainak a számát? Ha igen, megállapodhat-e a munkáltató a köztisztviselővel, hogy az igazgatási szünet időtartamára a szabadságtervét úgy ütemezze, hogy a szünet időtartamára vesz igénybe azokból a napokból, amelyekkel már nem a munkáltató rendelkezik?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. április 25-én (243. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4661

[…] évre megállapított alapszabadságának a három­ötödét [Kttv. 232. § (3) bek.]. Ettől a törvényi rendelkezéstől azonban eltérnek a veszélyhelyzetre hivatkozással alkotott végrehajtási szabályok. Eszerint, a helyi önkormányzat képviselő-testülete dönthetett úgy, hogy 2022. december 22-től 2023. január 6-ig igazgatási szünetet rendel el. Amint arra a kérdés is utal, ilyen esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon rendelkezése, amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik [460/2022. Korm. rendelet 1. § (1) bek. b) pont és 2. § (1) bek. a) pont]. Ha tehát az adott önkormányzati hivatalnál sor került a fentiek szerinti igazgatási szünet elrendelésére, nem kell tekintettel lenni arra, hogy az alapszabadság kétötöd részével a köztisztviselő maga rendelkezik. Így akkor is kiadható volt erre az időszakra a szabadság, ha ezzel 2022-ben vagy 2023-ban az alapszabadság kevesebb mint kétötödével rendelkezhet/rendelkezhetett maga a köztisztviselő.A 460/2022. Korm. rendelet hatályán kívül eső időszakra elrendelt szabadság tekintetében viszont újra a Kttv. alkalmazandó. Az igazgatási szünetre a 2023. évi szabadságból kiadott napok tehát a munkáltató által kiadott napok számát csökkentik, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.