Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Alapvizsga elmulasztása és a jogviszonymegszűnés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. szeptember 21. (Munkaügyi Levelek 218. szám, 4250. kérdés)

Olvasói kérdés A II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselő a Kttv. 122. §-a szerinti közigazgatási alapvizsgát nem tette le (két ízben sikertelen vizsgát tett) a 118. §-ban meghatározott időpontig (a kinevezéstől számított két év). Jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, azonban a munkáltató nem tett ennek érdekében semmilyen lépést, a jogviszony folytatódott. Mi ilyen esetben a jogi helyzet? A munkáltató intézkedése nélkül a jogviszony továbbra is érvényesen fennáll a jogokkal és kötelezettségekkel? Ki és hogyan hivatkozhat annak érvénytelenségére, milyen hatása lehet a közben eltelt időre tekintettel? Egy esetleges ellenőrzés során a munkáltató vagy a köztisztviselő számíthat valamilyen szankcióra? A rendkívüli jogrend (veszélyhelyzet) van bármilyen hatással az esetre (közel egy évig nem volt lehetőség a vizsga letételére, nem szerveztek vizsgát)?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]veszélyhelyzet utolsó napjától (2020. június 18-ától) számított 180 napon belül kellett teljesíteni. Ebből is következik, hogy a veszélyhelyzet hatással volt a közigazgatási alapvizsga letételére. Megítélésünk szerint ugyanakkor az ennek letételével összefüggő köztisztviselői kötelezettség szempontjából figyelembe kell venni azt is, hogy a Vmtv. által rögzített 180 napon belül egyáltalán sor került-e ilyen vizsga megszervezésére. Ha ennek a lehetősége nem volt nyitva a köztisztviselő előtt, úgy véljük, hogy ez nem a köztisztviselőnek felróható ok, így ebből eredően őt hátrány nem érheti. A pontos adatok ismeretében ugyanakkor ennél közelebbi nem állapítható meg e vonatkozásban.Ha lett volna ugyan lehetőség letenni a közigazgatási alapvizsgát, ám a köztisztviselő ezt nem tette meg, a közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnt [Kttv. 122. § (2) bek.]. Ha a munkáltató a megszűnéssel összefüggésben elmulasztotta megtenni a szükséges intézkedéseket - így például nem adta ki az igazolásokat, és tovább is foglalkoztatta a köztisztviselőt -, jogellenesen járt el. Ez a tény azonban nem változtat azon, hogy a közszolgálati jogviszony valójában megszűnt. Ha a köztisztviselőt ennek ellenére mégis tovább foglalkoztatták, e foglalkoztatás a Kttv. rendelkezéseibe ütközött, azaz a felek erre irányuló konszenzusa, hallgatólagos megállapodása semmis [Kttv. 23. (1) bek.]. Így a kérdés szerinti esetre az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Az érvénytelenségre (semmisségre) az érdekelt határidő nélkül hivatkozhat, így mind a köztisztviselő, mind a munkáltató megteheti ezt. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket ugyanakkor úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn, ezért mivel a köztisztviselő munkát végzett, őt megilleti többek közt az elvégzett munka ellenértéke, a szabadság, valamint az ez idő alatt a Kttv. szerint szerzett jogosultságok, és terhelik a kötelezettségek is.Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt ugyanakkor általános szabály szerint a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül nem hárítják el [Kttv. 25. § (1) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató - amint észlelte, hogy az elmaradt közigazgatási alapvizsga ellenére jogellenesen mégis tovább foglalkoztatta[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egyházi fenntartásban lévő egészségügyi szolgáltató intézményünk az Szkt. 82. §-ának (2) bekezdése, valamint a 12/2020. Korm. rendelet 245. §-ának (1) bekezdése alapján a duális képzőhely nyilvántartásába vételéhez nyújtott be kérelmet az illetékes kamarához annak...

Tovább a teljes cikkhez

A múlt hónapban az egyik kivitelezési helyszínen egy munkavállalónk nem volt hajlandó felvenni a munkát, mert álláspontja szerint az aznapi festési feladatokhoz a létra nem volt biztonságos. Csak akkor kezdett el dolgozni (kb. három órával később), amikor valaki a központi...

Tovább a teljes cikkhez

Orvosok és asszisztensek (vállalkozók) bérkiegészítésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az alaphelyzet, hogy az asszisztensnek fel kell mondani, mert nem veszi fel a védőoltást. A vállalkozás kap utána bérkiegészítést. Ebben az esetben mi számít a távolléti díj...

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünkbe (önkormányzati fenntartású óvoda) új dolgozókat szeretnénk alkalmazni közalkalmazotti jogviszonyban, dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben. Figyelembe vehetőek-e a besorolás elkészítésekor az alábbi jogviszonyok: alkalmi munkavállalói könyvvel...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére