Próbaidők - eltérő tartamban


A munkavállaló munkaviszonya négy hónappal ezelőtt megszűnt. Most visszajönne hozzánk dolgozni. A munkáltatónál a próbaidő egységesen kilencven nap. Megtehetjük-e, hogy a munkaszerződésben az ő esetében harminc nap próbaidőt kötünk ki? Megtámadható-e ez az eljárás/megállapodás a joggal való visszaélésre való hivatkozással, vagy ütközik-e más jogos érdek érvényesítésébe? Befolyásolja-e az ilyen esetek - a korábban nálunk dolgozott kollégákkal kötött munkaszerződésben rövidebb próbaidő kikötésének - megítélését, ha az eljárást rögzítjük egy belső (munkaügyi) szabályzatban?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. február 14-én (240. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4612

[…] Megítélésünk szerint ez az eljárás más jogos érdek érvényesítésébe sem ütközik, hiszen a munkavállaló számára kedvezőbb helyzetet teremt, annak észszerű oka van, nevezetesen az, hogy a felek között korábban már állt fenn munkaviszony. Nincs akadálya annak sem, hogy ezt a lehetőséget munkáltatói szabályzatban rögzítsék.A próbaidő kikötésével összefüggésben ugyanakkor említést kell tenni az Mt. 2023. január 1-jén hatályba lépett rendelkezéseiről, melyek a tényállás függvényében befolyásolhatják a kérdésben írottak megítélését. A kérdés nem említi ugyanis, hogy határozatlan vagy határozott időre szólt-e a korábbi, illetve az új munkaszerződés. Az Mt. 192. §-ának (4) bekezdése értelmében a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül ismételt létesítése esetén azonos vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatás alkalmával próbaidő nem köthető ki. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a korábbi munkaviszony határozott idejű volt, nem lehet jogszerűen próbaidőt kikötni a munkavállaló munkaszerződésében, ha az azonos vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatásra irányul, mint korábban. (Megállapítható a kérdésből, hogy a korábbi munkaviszony megszűnését követően csak négy hónap telt el.) Szintén új szabály az is, hogy a legfeljebb tizenkét hónapra létesített munkaviszony esetén a próbaidő tartamát - az Mt. 45. §-ának (5) bekezdése és az 50. §-ának (4) bekezdése szerint meghatározott tartam (három hónap […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.