Vezető állású munkavállaló határozott idejű jogviszonyban
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 93. számában (2013. november 18.), 1805. kérdésszám alatt

Kérdés: Cégünk ügyvezetője 2006 és 2011 között munkaviszony keretében látta el a tisztséget, majd újabb ötéves munkaszerződést kötött vele a cég az ügyvezetői munkakörre. Úgy tudjuk, hogy az új Mt.-ben legfeljebb ötéves határozott időre létesíthető munkaviszony, ezért feltételezzük, hogy jogellenesen jártunk el a munkaszerződés meghosszabbításával. Jól értelmezzük a jogszabályt?
Válasz (részlet): […]időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott időtartamú munkaviszony tartamát is - az öt évet nem haladhatja meg [79. § (5) bek.]. Ugyanakkor a törvény azt is kimondta, hogy a vezetőkre ez a korlátozás nem terjed ki [régi Mt. 190. § (1) bek.]. Ennek megfelelően 2011. évben jogszerűen jártak el, amikor az ötéves határozott idejű vezetői munkaviszonyt újabb öt évre meghosszabbították. Az Mt. vezető állású munkavállalókra irányadó rendelkezései nem tartalmazzák kifejezetten, hogy a vezető állású munkavállalókra nem vonatkozik az ötéves határozott idejű jogviszony meghosszabbításának[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére