Visszaható hatály tilalma kollektív szerződésben


A társaságunknál 2022 áprilisában írtuk alá a kollektív szerződést, amelyben 2022. január 1-jére visszamenőleg rendeztük a béreket, egyúttal meghatároztuk azokat a feltételeket is, amelyek a féléves jutalomból való kizárást eredményezik. Több munkavállalónk esetén ezek a feltételek még márciusig bekövetkeztek (pl. írásbeli figyelmeztetést kaptak), így kiestek a jutalomból. Most arra hivatkoznak, hogy ez visszaható hatályú kötelezettség-előírás volt, ami nem jogszerű. Ha valóban így van, akkor mi a helyzet azokkal a kötelezettségekkel, amiket a munkáltató vállalt visszamenőlegesen, mint a fizetések megemelése?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. december 20-án (238. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4591

[…] rájuk vonatkozó szabályokat és kötelezettségeket állapít meg. Így azzal szemben is felállítható az az alapvető elvi követelmény, amelyet a Jat. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése szabályoz. Eszerint a kollektív szerződés rendelkezése a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettségeket, azokat nem teheti terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat magatartást jogellenessé. Hatálybalépésének időpontját pedig úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az alkalmazására való felkészülésre. Az ezeknek az elveknek meg nem felelő rendelkezések a kollektív szerződésben, mint jogszabályba ütközők, semmisek (Kúria Mfv. 10.357/2012/4.). Ebből következően megállapítható lehet a kérdés szerinti esetben a visszaható hatályú feltételek megalkotása is a féléves jutalomra.A konkrét ítélet a munkavállalókra hátrányos, részükre visszaható hatállyal további kötelezettséget előíró rendelkezések semmisségét mondta ki, de a semmisség, mint objektív érvénytelenségi ok, a munkáltatót visszamenőlegesen terhelő kötelezettségekre […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.