Fizetés nélküli szabadság a szülői szabadság után és végkielégítés


Egyik munkatársunk gyermekgondozási szabadsága a gyermek háromévessé válásával, augusztus 3-án lejár. Jelezte, hogy e naptól kéri az időközben felhalmozódott szabadságai kiadását. Szeptember 6-án kellene jönnie először dolgozni, de további két hétre szeretne még otthon maradni, mert ekkorra esik az óvodai beszoktatás. Köteles vagyunk ezt neki engedélyezni? Ha felmondásra kerülne a sor, jár-e neki végkielégítés, ha a szülése előtt csak hét hónapot dolgozott nálunk?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. június 7-én (229. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4423

[…] Ha erre utasítást kap, köteles ennek eleget tenni, akkor is, ha a gyermeke még nem jár óvodába. A fentiekkel szemben lehetőség van arra, hogy a felek megállapodjanak fizetés nélküli szabadságban, tetszés szerinti időpontig (pl. a beszoktatás végéig). Ez azonban nem kötelező, a két fél közös megegyezése kell hozzá.A munkavállaló végkielégítésre akkor jogosult, ha a felmondás közlésekor a fennálló munkaviszonya eléri a három évet. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából általában nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, ám a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §) kivételt képez [Mt. 77. § (2)-(3) bek.]. A jelen esetben ezért a végkielégítésre jogszerző idő […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.