Határozott idejű közalkalmazotti kinevezések – ha egymást követik

Kérdés: Tudomásunk szerint korábban volt egy olyan szabály, hogy ha egy határozott idejű közalkalmazotti kinevezés ugyanabban az intézményben legalább két alkalommal megszakítás nélkül meghosszabbításra kerül, akkor a harmadik kinevezés a törvény erejénél fogva határozatlan idejűvé válik. Valóban létezett-e ilyen – a közalkalmazottak javára szóló – rendelkezés, és ha igen, akkor pontosan miként szólt, és mikor veszítette hatályát, illetve ha az ma is érvényesíthető, akkor vajon alkalmazható úgy, hogy egyes határozott időre kinevezett közalkalmazottakat most határozatlan idejű kinevezés illetne meg?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. nem tartalmaz (és nem is tartalmazott) a kérdésben leírt szabályt. Egy hasonló rendelkezés van a végkielégítésre való jogosultság kapcsán. Ez úgy rendelkezik, hogy ha a közalkalmazottal ugyanazon munkáltató legalább két alkalommal határozott időre szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Közalkalmazotti jogviszony – határozottból esetleg határozatlan időre

Kérdés: A Kjt. alapján határozott idejű munkaviszonyt létesítettem, 2019. augusztusig, de akit helyettesítettem, egy évvel előbb, 2018. augusztusban visszajött. Engem erről írásban nem tájékoztattak, a szerződésem nem szüntették meg, nem módosították. 2019 februárjában egy másik kolléga helyettesítésére bíztak meg szintén határozott munkaszerződéssel. Az első szerződésem célja lejárt a kolléga visszatérésével, kérdésem, hogy ebben az esetben, mivel tovább foglalkoztattak, a szerződésem miért nem vált határozatlanná, illetve hogy érdemes-e ezzel kapcsolatban panaszt benyújtani?
Részlet a válaszából: […] Először is felhívjuk a figyelmét, hogy a közalkalmazotti jogviszony nem a munkaszerződés megkötésével, hanem a kinevezés elfogadásával keletkezik, ezért, amennyiben jogszerűen jártak el, Önnek sem munkaszerződése, hanem kinevezése van. A Kjt. hatálya alatt munkaviszony nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Japán tanár magyar katedrán – a foglalkoztatás előfeltételei

Kérdés: Japán állampolgárt szeretnénk foglalkoztatni a felsőoktatásban oktatói munkakörben határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban, helyettesítés céljából. Információink szerint első körben munkaerőigény-bejelentést, valamint munkavállalási engedély iránti kérelmet kell benyújtania a munkáltatónak az illetékes kormányhivatal felé. Mik azok a további intézkedések, amelyeket egy ilyen foglalkoztatás esetében meg kell tennie a munkáltatónak, illetve a leendő munkavállalónak? Mi az, amire kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy helyesen járjon el a foglalkoztató (egészségbiztosítás, tartózkodási engedély, szakképzettséget igazoló dokumentumok honosítása stb.)?
Részlet a válaszából: […] Figyelemmel arra, hogy a kérdésben említett személy japán állampolgár, ezért ún. harmadik országbeli állampolgárnak minősül, aki nem rendelkezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával, így Magyarországon általában csak munkavállalási engedély alapján foglalkoztatható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkavállaló vagy közalkalmazott által

Kérdés: Határozott idejű közalkalmazott vagyok, a szerződésem öt évre szól, illetve az EU-s projekt lezárásáig. A béremet 100%-ban a projekt terhére kapom. Az öt év 2020 novemberében fog lejárni. Állást szeretnék változtatni, a kérdésem, hogy ha meg kívánom szüntetni ezt a munkaviszonyt, mennyi felmondási idővel kell számolnom?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy Ön valójában közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll-e. Ennek eldöntése azért nem közömbös, mert más szabályok vonatkoznak e két jogviszony megszüntetésére egyrészt a közalkalmazott lemondása, másrészt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk helyettesítése céljából határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk. A határozott idő tartama két és fél hónap. A Kjt. 21/A. §-a alapján kötelező a három hónap próbaidő kikötése. Ha a közalkalmazotti jogviszony tartama nem éri el a három hónapot, mennyi próbaidőt köthetünk ki jogszerűen? Lehet-e a közalkalmazott a jogviszonyának egésze alatt próbaidőn, vagy a próbaidő csak a jogviszonynál rövidebb ideig tarthat?
Részlet a válaszából: […] A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor általános szabály szerint három hónap próbaidő megállapítása kötelező [Kjt. 21/A. § (1) bek.]. A Kjt. ugyanezen paragrafusának (4) bekezdése meghatározza azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése

Kérdés: 2016. május 17-től vezető gondozó vagyok, közalkalmazottként. 2016. december 31-ével a szerződésem lejárt. A munkámhoz kell a szociális asszisztensi végzettség, melynek megszerzését elkezdtem. Nem hosszabbítják meg a kinevezésemet, mivel nem fejeztem be az iskolát, vagyis olyan dolgozót vesznek föl, aki már megszerezte a képesítést. Felmentési idő nincsen?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben az szerepel, hogy "szerződése lejárt". Ez határozott időre létrehozott kinevezésre utal [Kjt. 21. § (2) bek.]. A Kjt. szerint határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony csak helyettesítés céljából, vagy egyes meghatározott munka elvégzésére, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Végkielégítésre való jogosultság – ami a közalkalmazotti jogviszony tekintetében változott

Kérdés: Tudnának-e segíteni abban, hogy 1999 óta változott-e a közalkalmazottak végkielégítésének számolása?
Részlet a válaszából: […] Voltak változások az eltelt tizenhét év alatt. A legfontosabbak az alábbiak: 2009. január 1-jétől a Kjt. előírta, hogy ha ugyanazon felek egymással legalább két alkalommal határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek, amennyiben a korábbi közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Közfoglalkoztatás és közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: 8 órás határozott idejű közfoglalkoztatotti jogviszony mellett lehetséges-e még egy 8 órás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni? A két tevékenység egy időben van, de egyik kapcsolódik a másikhoz.
Részlet a válaszából: […] A Kftv. 1. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki az Flt. szerinti álláskereső, vagy az Mmtv. szerinti rehabilitációs ellátásban részesül. Mivel az Flt. szerint az minősül álláskeresőnek, aki – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.

Határozott idejűvé módosított közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: Ikrekkel vagyok GYES-en még egy évig (addig kértem fizetés nélküli szabadságot). Eredetileg határozatlan időre foglalkoztatott pedagógus voltam, tavaly azonban a kinevezésem módosításával részmunkaidős lettem, határozott időre foglalkoztatva, mivel akkor átmenetileg visszamentem GYES mellett dolgozni heti 10 órában. A GYES alatt összegyűlt szabadságomat még nem tudtam kivenni. A tanév végén lejárt a határozott idő, amit nyárra nem hosszabbítottak meg, de szeptembertől visszamegyek dolgozni ugyanígy GYES mellett részmunkaidőben, ismét egy tanévre. Úgy tűnik, véglegesen megszűnt a munkaviszonyom a tanév végén, megkaptam a T-kiskönyvem is. Így nem folyamatos a munkaviszonyom a kihagyott nyár miatt, de erről senki sem tájékoztatott. Mit tudok tenni? Mi van a GYES alatt felhalmozott szabadságaimmal? Ki tudom még venni szeptembertől? Az ismételt munkába álláskor hány órában mehetek vissza továbbra is GYES mellett?
Részlet a válaszából: […] A kinevezés módosítására, a határozott idő előírására csak közös megegyezéssel, azaz a közalkalmazott bele­egyezésével kerülhetett sor [Kjt. 24. § (2) bekezdése, új Mt. 58. §]. Ezt Ön már nem támadhatja meg bíróság előtt, erre csak 30 nap állt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a fizetés nélküli szabadság alatt?

Kérdés: Ápoló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottunk határozott idejű jogviszonyban áll, mely a gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadsága alatt le fog járni. Vajon jogszerűen lehetséges-e ismételten határozott időre meghosszabbítani a határozott idejű jogviszonyát a fizetés nélküli szabadságának ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 21. § (2) bekezdése eltérést nem engedő módonhatározza meg azokat az eseteket, amelyek fennállásakor jogszerűen lehethatározott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni. Amennyiben törvény[pl. az előadó-művészet területén az Emtv. 28. § (2) bekezdése]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.
1
2