Keresés eredménye

6 találat a megadott határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál
Kérdés: Egyik közalkalmazottunk helyettesítése céljából határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk. A határozott idő tartama két és fél hónap. A Kjt. 21/A. §-a alapján kötelező a három hónap próbaidő kikötése. Ha a közalkalmazotti jogviszony tartama nem éri el a három hónapot, mennyi próbaidőt köthetünk ki jogszerűen? Lehet-e a közalkalmazott a jogviszonyának egésze alatt próbaidőn, vagy a próbaidő csak a jogviszonynál rövidebb ideig tarthat?
Részlet a válaszból: […]elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetében [Kjt. 21/A. § (4) bek. b) pont]. A helyettesítés céljából létesített közalkalmazotti jogviszony esetében a próbaidő kikötése a Kjt. szerint azonban kötelező. Annak ellenére, hogy a Kjt. általánosságban három hónap próbaidő kikötését rendeli el, annak tartama értelemszerűen nem terjedhet túl a jogviszony időtartamán.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3443
2. találat: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése
Kérdés: 2016. május 17-től vezető gondozó vagyok, közalkalmazottként. 2016. december 31-ével a szerződésem lejárt. A munkámhoz kell a szociális asszisztensi végzettség, melynek megszerzését elkezdtem. Nem hosszabbítják meg a kinevezésemet, mivel nem fejeztem be az iskolát, vagyis olyan dolgozót vesznek föl, aki már megszerezte a képesítést. Felmentési idő nincsen?
Részlet a válaszból: […]más közalkalmazott helyettesítésére, illetve egyes feladatok ellátására vették fel Önt határozott időre, kinevezése határozatlan időre létrejöttnek tekintendő. Ebben az esetben nem is "járhat le a szerződése", megszüntetése a munkáltató részéről csak felmentéssel vagy - az Ön beleegyezésével - közös megegyezéssel lehetséges. Ha a határozott idejű kinevezés előbb említett feltételei nem állnak fenn, és munkáltatója nem ismeri el a határozott idő kikötésének érvénytelenségét, más lehetőség hiányában meg kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2859
3. találat: Közfoglalkoztatás és közalkalmazotti jogviszony
Kérdés: 8 órás határozott idejű közfoglalkoztatotti jogviszony mellett lehetséges-e még egy 8 órás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni? A két tevékenység egy időben van, de egyik kapcsolódik a másikhoz.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1854
4. találat: Határozott idejűvé módosított közalkalmazotti jogviszony
Kérdés: Ikrekkel vagyok GYES-en még egy évig (addig kértem fizetés nélküli szabadságot). Eredetileg határozatlan időre foglalkoztatott pedagógus voltam, tavaly azonban a kinevezésem módosításával részmunkaidős lettem, határozott időre foglalkoztatva, mivel akkor átmenetileg visszamentem GYES mellett dolgozni heti 10 órában. A GYES alatt összegyűlt szabadságomat még nem tudtam kivenni. A tanév végén lejárt a határozott idő, amit nyárra nem hosszabbítottak meg, de szeptembertől visszamegyek dolgozni ugyanígy GYES mellett részmunkaidőben, ismét egy tanévre. Úgy tűnik, véglegesen megszűnt a munkaviszonyom a tanév végén, megkaptam a T-kiskönyvem is. Így nem folyamatos a munkaviszonyom a kihagyott nyár miatt, de erről senki sem tájékoztatott. Mit tudok tenni? Mi van a GYES alatt felhalmozott szabadságaimmal? Ki tudom még venni szeptembertől? Az ismételt munkába álláskor hány órában mehetek vissza továbbra is GYES mellett?
Részlet a válaszból: […]jelen esetben már eltelt. Így a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynak a tanév végén történő megszűnése jogszerű volt. Viszont amikor a közalkalmazotti jogviszony a határozott idő lejárta miatt a tanév végén megszűnt, az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése alapján a ki nem adott szabadságot a munkáltatónak pénzben meg kellett volna váltania. Ha ez nem történt meg, akkor a pénzbeni megváltás összege a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított 3 éven belül akár a bíróságtól is követelhető.Szeptembertől új kinevezéssel új közalkalmazotti jogviszony létesül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1446
5. találat: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a fizetés nélküli szabadság alatt?
Kérdés: Ápoló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottunk határozott idejű jogviszonyban áll, mely a gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadsága alatt le fog járni. Vajon jogszerűen lehetséges-e ismételten határozott időre meghosszabbítani a határozott idejű jogviszonyát a fizetés nélküli szabadságának ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]részvételéhez. Értelemszerűen ugyanezek a szabályok vonatkoznak a már fennálló közalkalmazotti jogviszony módosítására is. Felvetődik a kérdés, vajon helyettesíthet-e a gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság miatt távol lévő közalkalmazott egy másik közalkalmazottat, illetve végezhet-e meghatározott munkát, elláthat-e egy bizonyos feladatot az, aki eleve mentesítve van a munkavégzés alól? Ezen aggályok alapján megítélésünk szerint arra lehet következtetni, hogy - noha bármikor lehetőség van arra, hogy a felek közös megegyezéssel módosítsák a kinevezést (l. az Mt. Kjt. tekintetében is irányadó 82. §-át), az Ön által vázolt esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 913
6. találat: Megszakítható-e a felmentési idő?
Kérdés: A nyár végén nyugdíjjogosultság miatt felmentettük az egyik kémiatanárunkat. Január végéig felmentési idejét tölti. Időközben azonban kiderült, hogy az iskola másik kémiatanára hosszabb betegállományba megy. Kinevezhetjük-e határozott időre a felmentési idejét töltő tanárt a másik kolléga helyettesítésének idejére?
Részlet a válaszból: […]A Kjt. ugyanis kifejezetten és egyértelműen kimondja, hogy a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet (Kjt. 42. §). Ez a tilalom vonatkozik a határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 896