Téves besorolás és az illetménykülönbözetre való jogosultság


Van egy közalkalmazott kollégánk, aki szociális gondozóként dolgozik, 2018 márciusában jött létre a határozott idejű jogviszonya, mely 2018 novemberében lett határozatlan idejű. 2019-ben szakképesítést szerzett, ennek igazolása alapján az átsorolása megtörtént. 2020-ban külföldi munkavállalásról szóló igazolást nyújtott be hivatalunkhoz, mely igazolás kiadmányozási dátuma is 2020. Ez alapján az átsorolása ismét megtörtént az igazolás benyújtásának dátumától. A kolléga viszont azt kéri, hogy a 2020-ban kiadott és ezt követően a hivatalunkhoz benyújtott igazolás alapján őt a felvétele dátumától sorolják be, és visszamenőlegesen az így keletkezett illetménykülönbözetre is igényt tartana. A kolléga kérése jogosnak tekinthető-e annak tükrében, hogy nem a munkáltató hibázott, hanem a kolléga saját mulasztása miatt nem került benyújtásra az igazolás a felvételekor, 2018-ban? 2018. évben az akkor rendelkezésre álló dokumentumok alapján történt a besorolása, majd a jogosultságot bemutató igazolást követően is megtörtént a kinevezés módosítása, ezért is nem érezzük helyénvalónak a visszamenőleges illetménykülönbözet kifizetésére irányuló igényét.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. június 29-én (214. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4185

[…] tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítése, valamint a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges [Mt. 6. § (1)-(2) és (4) bek.]. Az Mt. 18. §-ának (1) bekezdése szerint továbbá a jognyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A tájékoztatást – közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában – olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését. E szabály alapján kollégájukat terhelte az a kötelezettség, hogy a besorolása szempontjából lényeges adatokról a munkáltatóját előzetesen tájékoztassa, és ezeket igazolja annak érdekében, hogy a munkáltató a besorolási kötelezettségének a jogszabálynak megfelelően eleget tudjon tenni.Az Mt. 6. §-ának (1) bekezdése rögzíti a következőket is: felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. Ez a rendelkezés összefügg a munkajog mögöttes […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.