Gyermekgondozási szabadság után a kiadandó szabadság meghatározása


GYES-ről visszatérő óvodapedagógus dolgozónk ki nem adott szabadságainak megállapításával kapcsolatban kérnénk állásfoglalást. Első gyermeke keresőképtelen volt. 2014. 11. 14. - 2015. 04. 30-ig szülési szabadságát töltötte. 2015. 05. 01-től fizetés nélküli szabadságot igényelt a GYED idejére. Második gyermeke 2017. 01. 31-én született. 2017. 01. 03. - 2017. 06. 19-ig szülési szabadságát töltötte. 2017. 06. 20-tól fizetés nélküli szabadságot igényelt a GYED idejére. Harmadik gyermeke 2019. 07. 16-án született. 2019. 07. 16. - 2019. 12. 30-ig szülési szabadságát töltötte. 2019. 12. 31-tól fizetés nélküli szabadságot igényelt a GYED idejére. A kolléga a fenti időszakban egyszer sem vált keresőképtelenné, illetve nem vett ki rendes szabadságot. Az ezen időszakra számított szabadságra való jogosultság megállapításakor az alapszabadságával vagy az alap plusz a pedagógus-munkakör alapján járó pótszabadságával kell számolnunk, mivel ezen időszakban pedagógusi munkakört nem látott el?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. június 8-án (213. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4168

[…] bekezdése így határozza meg a munkakörhöz kapcsolódó pótszabadságot: "...a nevelési-oktatási (...) intézményekben (...) a nevelő, nevelő-oktató (...) munkát (...) végző közalkalmazottakat évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg", végrehajtási rendelet szerint. A 326/2013. Korm. rendelet 30. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadságra nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében (2020. szeptember 1. után ennek helyébe a rendelet 6. melléklete lépett) felsorolt pedagógus-munkakörben - köztük az óvodapedagógus-munkakörben - foglalkoztatottak jogosultak.Óvodapedagógus-munkakörben foglalkoztatottnak az a személy minősül, akinek a munkaszerződésében vagy kinevezésében megjelölt munkaköre óvoda­pedagógus. Ha tehát az, hogy a nevezett "pedagógus-munkakört nem látott el", nem abból […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.