Munkaidő-beosztás határideje kollektív szerződésben
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 166. számában (2018. június 25.), 3286. kérdésszám alatt

Kérdés: A munkarendet egy héttel korábban, egy hét vonatkozásában közölni kell, ezt megváltoztatni az előre nem látható körülmények miatt négy nappal korábban lehetséges. Azonban, ha a kollektív szerződésben rögzítésre kerül, ennél rövidebb határidővel is meg lehet ezt tenni. Jogszerű-e, ha a kollektív szerződésünk előírja, hogy "A munkáltató a munkarendet a törvényileg előírt négy napnál rövidebb határidővel is módosíthatja"?
Válasz (részlet): […]gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, legalább négy nappal korábban módosíthatja [Mt. 97. § (5) bek.].Az előzetes közlésre vonatkozó fenti határidők kollektív szerződésben eltérően is meghatározhatóak, mégpedig akár a munkavállalóra hátrányosan is [Mt. 135. § (1) bek., 277. § (2) bek.]. Nincs tehát akadálya, hogy a kollektív szerződés a munkaidő-beosztás előzetes közlésére, vagy a már közölt beosztás módosítására rövidebb határidőt határozzon meg. A kérdés szerinti megoldás azonban nem fogadható el, mivel az semmilyen konkrét határidőt nem ír elő, ezzel gyakorlatilag mentesíti a munkáltatót az előzetes közlés követelménye alól, és teljesen[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére