Versenytilalmi megállapodás és kollektív szerződés
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 132. számában (2016. május 2.), 2598. kérdésszám alatt

Kérdés: A kollektív szerződésben lehet-e jogszerűen olyan megállapodást kötni, hogy a munkáltatónál meghatározott munkakört betöltő munkavállalókra automatikusan - külön egyéni megállapodás nélkül is - versenytilalmi rendelkezések vonatkoznak, azaz a munkavállaló versenytilalmi megállapodás hatálya alatt áll pusztán a kollektív szerződés rendelkezése alapján? Ha igen, akkor a kollektív szerződés a versenytilalmi megállapodás tartalmát szabályozhatja-e az Mt. 228. §-ától eltérően?
Válasz (részlet): […]hasonlóan, a kollektív szerződésbe foglalt rendelkezés helyett kifejezetten a munkavállaló beleegyezése kell az osztott munkaidő alkalmazásához, vagy a tanulmányi szerződés megkötéséhez.A kollektív szerződés - eltérő rendelkezés hiányában - az Mt. Második és a Harmadik Részében foglaltaktól eltérhet [Mt. 277. § (2) bek.]. Ilyen eltérő rendelkezés a 228. §-hoz nem kapcsolódik, ezért elvileg megengedett az eltérés a munkavállaló hátrányára is. Például, kollektív szerződés előírhatja, hogy a versenytilalommal[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére