Prémiumértékeléssel késlekedő munkáltató


Az egyik vezető állású munkavállalónknak idén nem tudunk prémiumot fizetni. Munkaszerződése szerint a prémiumra minden évben a számára meghatározott feladatok teljesítése esetén jogosult, amelyet a teljesítményértékelés alapján igazolnak. Az idei évben a prémiumfeladatok számára is kiírásra kerültek. Ám esetében a teljesítményértékelésre a társaság közgyűlése jogosult, amelyben több külföldi személy is szavazati joggal bír. Az év végi közgyűlés programja nagyon túlterhelt volt, a prémiumokat levették a napirendről, így erről döntés azóta sem született. Egyelőre nem látjuk, mikor lehet összehívni újra a közgyűlést. Mit kell tennünk ebben a helyzetben, hogy a vezetőnket ne károsítsuk?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2015. január 12-én (111. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2178

[…] dolgozott is, ám annak szabályos értékelésére a munkáltató részéről nem került sor. Ez a munkáltató részéről joggal való visszaélést valósíthat meg (Mt. 7. §), hiszen magatartásával alapos indok nélkül késlelteti a munkavállaló prémiumra való jogosultságának elbírálását, illetve pozitív döntés esetén a kifizetést. Ez az eljárás a jóhiszeműség és tisztesség elvét, valamint az együttműködési kötelezettséget is sérti [Mt. 6. § (2) bek.].Az Mt. szerint, ha a joggal való visszaélés munkaviszonyra vonatkozó szabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy a másik fél különös méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével pótolja, feltéve hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el (Mt. 7. §). Itt a megtagadott nyilatkozat a feladat teljesítésének értékelése. Az idézett […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.