Szabadságvesztés büntetés - mint munkaviszony-megszüntetési ok
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 108. számában (2014. november 3.), 2111. kérdésszám alatt

Kérdés: A társaságunk egyik alkalmazottja szabadságvesztés kiszabása miatt pár hónapra börtönbe vonult. Ilyen esetben az alkalmazottunk munka­viszonyát meg kell-e szüntetni, vagy elegendő csak szüneteltetni?
Válasz (részlet): […]elkövetett bűncselekmény tényállásától függően, a munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti [Mt. 78. § (1) bek.]. Arra azonban ügyelni kell, hogy az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Esetünkben a munkáltató az azonnali hatályú felmondás jogát a szabadságvesztés büntetést kiszabó jogerős ítéletről való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül gyakorolhatja. Amennyiben ez a határidő már[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére