Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távollét miatt
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 141. számában (2016. november 28.), 2793. kérdésszám alatt

Kérdés: Egyik munkavállalónk beteg lett, a táppénzes papírjait ismerősök útján juttatta be hozzánk. Az utolsó táppénzes papírján a háziorvos keresőképesnek nyilvánította 2016. augusztus 2-ától, de munkahelyén azóta sem jelent meg. Telefonon nem elérhető. Tértivevényes levélben felszólítottuk a távollétének igazolására, melyet a felesége át is vett, de a munkavállalónk azóta sem jelentkezett nálunk. Cégünknél 2010 novembere óta áll alkalmazásban, határozatlan idejű munkaszerződéssel. Kell még valamit tennünk az ügyben (pl. még egyszer felszólítani levélben), vagy munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntethetjük, tekintettel az igazolatlan hiányzásra?
Részlet a válaszból: […]módon, tértivevényes levélben felhívta a munkavállalót távolléte okának igazolására, mely levél a hozzátartozó átvétele folytán kézbesítettnek is minősül. Válasz hiányában pedig valóban megalapozott lehet a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás.Amennyiben a munkáltató ezen megoldás mellett dönt, az azonnali felmondás gyakorlására a munkavállalói igazolatlan távollétről (a kérdésben bemutatott tényállásról) való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül van lehetőség [Mt. 78. § (2) bek.]. Mivel a kérdés szerint a munkavállaló folyamatosan nem jelenik meg a munkavégzés helyén, mindaddig, amíg ez az állapot fennáll, a munkáltató nem mulaszt határidőt. Ugyanakkor - annak ellenére, hogy a munkáltató jelen esetben[…] részlet vége a válaszból.

Nem előfizetőnk?

Erre a kérdésre a választ adatai megadása után e-mailben azonnal megküldjük Önnek*. Kérjük először adja meg munkahelyi e-mail címét!*Ennek feltétele, hogy egy éven belül még nem használta oldalunk ezen funkcióját. (Ugyanis ingyenes választ és/vagy grátisz példányt nem előfizetőinknek évente csak egy alkalommal küldünk.)

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére