Keresés eredménye

5 találat a megadott határidő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Azonnali hatályú felmondás - a jogvesztő határidők kezdete
Kérdés: Munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésével összefüggésben a szubjektív és objektív határidő értelmezése kapcsán kérem segítségüket. A munkáltató szabályozta, hogy írásban be kell jelenteni a munkavállalónak a munkaviszonyon kívül folytatott egyéb tevékenységet. A bírósági határozatokban közzétett eseti döntésekben nem egy esetben a bírói jogalkalmazás állapot cselekményként tünteti fel a bejelentés elmulasztását. Értelmezhető-e úgy, hogy a bejelentés napjáig a szubjektív és objektív határidő nem kezdődik meg?
Részlet a válaszból: […]felmondás gyakorlására nyitva álló határidő az esemény bekövetkeztét követő napon kezdődik. Ha azonban az azonnali hatályú felmondásra okot adó "esemény" mulasztásban testesül meg, például a munkavállaló bejelentési kötelezettségének elmulasztásában, akkor a határidő addig nem kezdődik meg, amíg a mulasztás fennáll. Amennyiben viszont a munkáltatónak máshonnan a tudomására jutott a mulasztás (a kérdés szerint a munkavállaló egyéb tevékenységet végez), és mindez a munkaviszony-megszüntetés indoka lehet, az azonnali hatályú felmondás gyakorlására nyitva álló határidő ezen tudomásszerzés időpontjától kezdődik.A fentiek mellett kiemeljük: a munkáltató akkor élhet azonnali hatályú felmondással, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2628
2. találat: Azonnali hatályú felmondás közlésére nyitva álló jogvesztő határidő, a munkaviszony megszűnésének időpontja
Kérdés: A cégnél dolgozó takarítónőt lopáson értük. A munkáltatói jogkör gyakorlója ekkor sajnos éppen szabadságon volt, így, bár telefonon értesítettük, a távollétében nem akart dönteni a munkavállaló sorsáról. Két héttel később meghozta a döntését, éppen az azt követő tizenötödik napon, hogy tudomást szerzett az esetről. A munkavállalóval az azonnali hatályú felmondást postán közöltük. Most azzal fenyegetőzik, hogy beperel bennünket, mert határidőn túl mondtunk fel neki. Engedjünk a követeléseinek, vagy egy perben sikeresen meg tudjuk védeni az azonnali hatályú felmondásunkat?
Részlet a válaszból: […]gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Esetünkben tehát ennek megfelelően a tizenöt napos határidő a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatását, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomásszerzését követően kezdődik. A határidőt - az Mt. eltérő rendelkezése hiányában - akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot közlik vagy ezen időpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik [Mt. 25. § (6) bek.]. Azonnali hatályú felmondás esetén a határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az arra jogosult munkáltatói jogkört gyakorló személy a lejárat napjának végéig meghozza a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére vonatkozó döntést, mely még a határidő utolsó napján postára adásra is kerül. Jogszerűen járt el tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2123
3. találat: Határidő és időtartam számítása - eltérő szabályok
Kérdés: Egyik munkavállalónkkal nem voltunk megelégedve. A szerződésében három hónap próbaidőt kötöttünk ki. A próbaidő 2014. szeptember 27-én, szombaton telt le. Mivel előző nap a munkavállaló nem jött be dolgozni, mi postán feladtuk neki a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást, melyet a következő hétfőn kézhez is vett. Most azonban azzal keresett meg a munkavállaló, hogy jogellenes volt a felmondásunk, mivel a próbaidő letelte után mondtunk fel neki, és ezért bírósághoz is fog fordulni. Megalapozott lehet a követelése, hiszen mi még a próbaidő alatt feladtuk neki a nyilatkozatunkat?
Részlet a válaszból: […]szabályokat állapít meg a határidő és az időtartam számítására. A határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik [Mt. 25. § (3) bek.]. A határidő az utolsó napjának végén jár le. A határidőt az Mt. eltérő rendelkezése hiányában akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot közlik, vagy ezen időpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik [Mt. 25. § (6) bek.].A próbaidő ugyanakkor nem határidő, hanem időtartam, amelyre a határidőre vonatkozó törvényi rendelkezések nem alkalmazhatók. A munkaviszonyra vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2118
4. találat: Munkavállalói azonnali hatályú felmondás - indokolás és határidő
Kérdés: Asszisztens vagyok egy kisvállalkozásnál. Az elmúlt három hónapban azt tapasztaltam, hogy minden hónapban késett a munkáltatóm a fizetésem kiadásával. Először csak egy hetet, a következő hónapokban már több mint két hetet. Emellett folyamatosan túlóráznom is kell, de mindig arra utasítanak, hogy a nyilvántartásban úgy írjam be, mintha napi nyolc órát dolgoznék. Mit tehetek ebben az esetben? Fel tudok-e mondani ezen okok miatt úgy, hogy valamilyen módon megkapjam az engem illető végkielégítést, hiszen már hét éve a cégnél dolgozom? Ha igen, akkor vonatkozik-e rám valamilyen határidő?
Részlet a válaszból: […]után járó bérpótlékokat sem fizeti meg a munkavállalónak, olyan jelentős kötelezettségszegést követ el, mely esetén a munkavállaló megalapozottan közölhet azonnali hatályú felmondást.A munkavállaló - szankciós jellegű - azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles kifizetni részére a munkáltatói felmondás alapján rá irányadó felmentési időre járó díjat, és a végkielégítés összegét, ha a munkaviszony időtartama alapján arra a munkavállaló jogosult lenne [Mt. 78. § (3) bek.]. Így a munkavállaló jogszerű azonnali hatályú felmondás esetén nem esik el a végkielégítéstől, ha egyébként a végkielégítés törvényi feltételei fennállnak, tehát a munkáltatóval legalább három éve fennállt a munkaviszonya [Mt. 77. § (3) bek. a) pont]. Ügyelni kell arra, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2108
5. találat: Határidő és időtartam
Kérdés: Mi a különbség a határidő és az időtartam között? Mit ért az új Mt. azon, hogy a "naptár az irányadó" a határidőnek nem minősülő időtartam számítására?
Részlet a válaszból: […]nem támadja meg a bíróságon, akkor a felmondás jogkövetkezményei jogerőssé válnak a határidő elteltével (megjegyzendő, hogy a mulasztás kimentésére azért bizonyos esetekben a jogszabály lehetőséget ad). A határidőnek nem minősülő időtartam leteléséhez is fűződik jogkövetkezmény, de ez anélkül áll be, hogy a félnek valamilyen magatartást kellene tanúsítania; ilyen például a felmondási idő, amelynek elteltével a munkaviszony megszűnik. A határidő és az időtartam számítása különbözőképpen történik. Mindkettő az arra alapot adó nyilatkozat megtételének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1356
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,