Azonnali hatályú felmondás - a jogvesztő határidők kezdete

Kérdés: Munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésével összefüggésben a szubjektív és objektív határidő értelmezése kapcsán kérem segítségüket. A munkáltató szabályozta, hogy írásban be kell jelenteni a munkavállalónak a munkaviszonyon kívül folytatott egyéb tevékenységet. A bírósági határozatokban közzétett eseti döntésekben nem egy esetben a bírói jogalkalmazás állapot cselekményként tünteti fel a bejelentés elmulasztását. Értelmezhető-e úgy, hogy a bejelentés napjáig a szubjektív és objektív határidő nem kezdődik meg?
Részlet a válaszából: […] ...okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják [Mt. 78. § (2) bek.]. A törvény értelmében a határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik [Mt. 25. § (3) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Munkavállalói azonnali hatályú felmondás - indokolás és határidő

Kérdés: Asszisztens vagyok egy kisvállalkozásnál. Az elmúlt három hónapban azt tapasztaltam, hogy minden hónapban késett a munkáltatóm a fizetésem kiadásával. Először csak egy hetet, a következő hónapokban már több mint két hetet. Emellett folyamatosan túlóráznom is kell, de mindig arra utasítanak, hogy a nyilvántartásban úgy írjam be, mintha napi nyolc órát dolgoznék. Mit tehetek ebben az esetben? Fel tudok-e mondani ezen okok miatt úgy, hogy valamilyen módon megkapjam az engem illető végkielégítést, hiszen már hét éve a cégnél dolgozom? Ha igen, akkor vonatkozik-e rám valamilyen határidő?
Részlet a válaszából: […] ...lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Folytatólagosan tanúsított magatartás esetén a tizenöt napos szubjektív és az egyéves objektív határidő is akkor kezdődik, amikor a magatartás véget ér. Így például a munkabér késedelmes kifizetésére alapított azonnali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 3.

Határidő és időtartam számítása - eltérő szabályok

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal nem voltunk megelégedve. A szerződésében három hónap próbaidőt kötöttünk ki. A próbaidő 2014. szeptember 27-én, szombaton telt le. Mivel előző nap a munkavállaló nem jött be dolgozni, mi postán feladtuk neki a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást, melyet a következő hétfőn kézhez is vett. Most azonban azzal keresett meg a munkavállaló, hogy jogellenes volt a felmondásunk, mivel a próbaidő letelte után mondtunk fel neki, és ezért bírósághoz is fog fordulni. Megalapozott lehet a követelése, hiszen mi még a próbaidő alatt feladtuk neki a nyilatkozatunkat?
Részlet a válaszából: […] ...kell, hogy az azonnali hatályú felmondás közlésére a próbaidő tartama alatt kerüljön sor.A törvény eltérő szabályokat állapít meg a határidő és az időtartam számítására. A határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 3.

Azonnali hatályú felmondás közlésére nyitva álló jogvesztő határidő, a munkaviszony megszűnésének időpontja

Kérdés: A cégnél dolgozó takarítónőt lopáson értük. A munkáltatói jogkör gyakorlója ekkor sajnos éppen szabadságon volt, így, bár telefonon értesítettük, a távollétében nem akart dönteni a munkavállaló sorsáról. Két héttel később meghozta a döntését, éppen az azt követő tizenötödik napon, hogy tudomást szerzett az esetről. A munkavállalóval az azonnali hatályú felmondást postán közöltük. Most azzal fenyegetőzik, hogy beperel bennünket, mert határidőn túl mondtunk fel neki. Engedjünk a követeléseinek, vagy egy perben sikeresen meg tudjuk védeni az azonnali hatályú felmondásunkat?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Esetünkben tehát ennek megfelelően a tizenöt napos határidő a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatását, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomásszerzését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 3.

Határidő és időtartam

Kérdés: Mi a különbség a határidő és az időtartam között? Mit ért az új Mt. azon, hogy a "naptár az irányadó" a határidőnek nem minősülő időtartam számítására?
Részlet a válaszából: […] ...határidő az új Mt. 25. §-ának (1) bekezdése szerint olyanhatárnapot jelent, ameddig - munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felekmegállapodása alapján - jogszerű lehetőség van valamely jognyilatkozatmegtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.
Kapcsolódó címkék: