Időarányosnál hosszabb szabadság igénybevétele - a munkabér visszakövetelhetősége
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 76. számában (2012. október 29.), 1465. kérdésszám alatt

Kérdés: Ha a munkavállalóval már a 9. hónapban kivetették az egész évre járó szabadságát, annak ellenére, hogy többször is jelezte feletteseinek, hogy neki ennyi időarányosan nem jár, és év közben a munkaviszony megszűnt, a munkavállaló rendes felmondásával kötelezhető-e a már kiadott szabadságok megfizetésére?
Válasz (részlet): […]7. §). A szabadság kiadásának időpontját ugyanis - az alapszabadság egynegyed részét kivéve - a munkáltató állapítja meg [Mt. 134. § (1)-(2) bek.]. Ez a jog egyben kötelezettség is, hogy a rendes szabadsággal a munkáltató a várható szükségletekhez képest, ésszerűen gazdálkodjon. Ellenkező értelmezés mellett a munkáltató lényegében mentesülne a bérfizetési kötelezettsége alól azokra a napokra, amelyekre annak ellenére adott ki rendes szabadságot, hogy számolhatott az időarányosan járó mérték túllépésével.Az új Mt. nem tartalmaz felhatalmazást arra, hogy a munkáltató az időarányosnál nagyobb mértékben igénybe vett rendes szabadságra járó munkabért visszakövetelje. Álláspontunk szerint azonban ez - bizonyos korlátokkal - levezethető a törvény egyéb rendelkezéseiből.[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére