Kinevezés és eskü nélküli foglalkoztatás – semmisség orvoslása


Hivatalunkban a folyamatos átszervezések, és személyügyi mozgások következtében megnövekedett munkateher miatt sajnos előfordult olyan, hogy egy-egy köztisztviselő kinevezési okiratának aláírására és az eskütételre a munkába állást követő 3-4. héten került sor. Utóbb egyikük bírósághoz fordult, és többek között arra is hivatkozik, hogy jogellenesen foglalkoztattunk. Mi lesz ennek ránk nézve a jogkövetkezménye?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. április 26-án (51. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 987

[…] időszakban a foglalkoztatás valóban jogszabályba ütközött. A köztisztviselők tekintetében is alkalmazandó Mt. 8. § (1) bekezdése alapján ugyanakkor a semmisség nem marad fenn, ha az a felek és a közérdek sérelme nélkül, rövid időn belül orvosolható. Ezért arra tekintettel, hogy a munkáltató a foglalkoztatás megkezdését követően pár héten belül gondoskodott a jogszabálynak megfelelő kinevezés elkészítéséről és az eskütétel pótlásáról, megszűnt a semmisségi ok, melyből eredően úgy kell tekinteni a szóban forgó jogviszonyt, mintha az a foglalkoztatás kezdetétől érvényesen […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.